MeritaNordbanken ja Unidanmark ovat päättäneet ryhmän uusista nimityksistä

MeritaNordbanken ja Unidanmark ovat päättäneet ryhmän uusista nimityksistä MeritaNordbanken ja Unidanmark ovat päättäneet uuden ryhmän liiketoiminta- alueita ja konserniesikuntaa koskevista johtajanimityksistä. Nimitykset tulevat voimaan fuusion toteutumisen ja työmarkkinajärjestöjen edellyttämien toimenpiteiden toteutumisen jälkeen. Liiketoiminta-alueiden johtoryhmät ja konserniesikuntatoiminnot ovat Kööpenhaminassa, Helsingissä ja Tukholmassa. "Kaksi fuusioihin tottunutta organisaatiota pystyivät odotetusti sopimaan johtajanimityksistä varsin nopeasti. Meillä on onneksemme hyviä työntekijöitä, jotka ovat valmiita ottamaan hoidettavakseen entistä suurempia vastuualueita. Muodostamme dynaamisia tiimejä, joilla on osaamista, markkinatuntemusta ja kykyä johtaa kasvavan uuden ryhmän tärkeitä toimintoja", toteaa uuden ryhmän toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi ehdotettu Hans Dalborg. Vähittäispankkitoiminnan (Retail Banking) johtoryhmä Kuten jo aikaisemmin on ilmoitettu, Lars G. Nordström nimitetään vähittäispankkitoiminnan johtajaksi ja vähittäispankkitoiminnan johtoryhmän puheenjohtajaksi. Muut vähittäispankkitoiminnan johtoryhmään nimitetyt jäsenet: Peter Schütze, vähittäispankkitoiminnan johtoryhmän varapuheenjohtaja ja Tanskan vähittäispankkitoiminnan johtaja, vastaa kokonaisuudessaan pitkäaikaisesta säästämisestä ja henkivakuutustuotteista. Kari Jordan, Suomen vähittäispankkitoiminnan johtaja, vastaa kokonaisuudessaan vähittäispankkitoiminnan yritysasiakkaista. Magnus Falk, Ruotsin vähittäispankkitoiminnan johtaja, vastaa kokonaisuudessaan kotitalouksista ja vahinkovakuutuksista. Bo Harald nimitetään verkkopankkitoimintojen johtajaksi. Tuotteet ja markkinat -toimintoon sekä henkilöstöyksikköön on nimitetty seuraavat henkilöt: Kotitaloudet ja vahinkovakuutukset Roland Olsson, johtaja Pitkäaikaissäästäminen ja henkivakuutus Alan Polack, johtaja. Polack on Asset Management -toiminnon johtoryhmän jäsen. Verkkopankkitoiminta Bo Harald, johtaja Corporate Nimitys ilmoitetaan myöhemmin Markkinointituki Maj Stjernfeldt, johtaja Suunnittelu ja Control Claus K. Møller ja Lena Eriksson Sofie Wakter on MeritaNordbankenin Tuottavuus ja tuotanto -yksikön johtaja ja Jukka Perttula Jakelustrategiat ja palveluverkosto -yksikön johtaja. Yksiköt jatkavat toimintaansa Tukholmassa ja Suomessa nykyisessä kokoonpanossaan. Uusista johtajanimityksistä ilmoitetaan myöhemmin. Corporate and Institutional Banking -toiminnon johtajanimitykset Markku Pohjolan johtamaan Corporate and Institutional Banking -toimintoon nimitetään seuraavat johtajat: Corporate Division Henrik Mogensen, johtaja; Jørgen Høholt, johtaja, Suurasiakastoiminto Tanska; Jussi Laitinen, johtaja, Suurasiakastoiminto Suomi; Holger Otterheim, johtaja, Suurasiakastoiminto Ruotsi ja Jorma Laakkonen. MeritaNordbankenin Corporate Division -yksikön pitkäaikainen johtaja Jorma Laakkonen on ilmaissut halunsa siirtyä eläkkeelle vuoden 2000 lopussa. Eläkkeelle siirtymiseensä saakka Jorma Laakkonen toimii Corporate Divisionin johtoryhmän jäsenenä. Kansainvälinen toiminta Claes Östberg, johtaja Markets Peter Nyegaard, johtaja; Christer Serenhov, varamies Kaupan rahoitus, vienti- ja erityisrahoitus Kari Kangas, johtaja Cash Management Pentti Mansukoski, johtaja Liiketoiminnan kehittäminen Claes Thimrén, johtaja Henkivakuutukset ja eläkkeet Ib Mardahl-Hansenin vastuulla olevien liiketoiminta-alueeseen kuuluvien yritysten johtajanimitykset pysyvät ennallaan. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Tryg-Baltica Insurance Groupin, Vesta Insurance Groupin, Livian ja Merita henkivakuutuksen toiminnot. Vahinkovakuutukset Hugo Andersenin vastuulla olevan liiketoiminta-alueen johtajanimitykset pysyvät ennallaan. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Tryg-Baltica Insurance Groupin ja Vesta Insurance Groupin toiminnot. Rahoitus ja Control Talousjohtaja (CFO) Arne Liljedahlin johtamaan Rahoitus- ja Control - yksikköön kuuluvat konsernin kirjanpito ja Control, konsernin kolmen pankin ja holding-vakuutusyhtiön talousjohtajien toiminta sekä kuuden liiketoiminta-alueen controllerin toiminta. Konsernin- ja lakiasiaintoiminnot Talousjohtaja Arne Liljedahl Konsernin Control Erik Öhman Konsernin kirjanpito Bo Ranhamn Unibankin talousjohtaja Claes K. Møller MeritaNordbankenin ja Merita Pankin talousjohtaja Jarmo Laiho Nordbankenin talousjohtaja Erik Öhman Tryg/Baltican talousjohtaja Carsten Ibsen Vähittäispankkitoiminta -liiketoiminta-alueen controlleriksi nimitetään Claus K. Møller. Konsernin luoton- ja riskienvalvonta Konsernin luotonanto- ja riskienhallinta -toiminto vastaa konsernin luottopolitiikasta ja -prosesseista sekä luotto-, markkina- ja toimintariskien hallinnasta. Toiminnon johdossa ovat seuraavat henkilöt: Johtaja Carl-Johan Granvik Luotot Göran Petterson Markkinariskien hallinta Niels Kjaer Toimintariskien hallinta Erik Palmén Riskien mallintaminen Louise Lindgren Konsernin Treasury Jakob Grinbaumin johtaman konsernin Treasury -toiminnon johdossa ovat seuraavat henkilöt: Johtaja Jakob Grinbaum Investoinnit ja riskisijoitukset Jesper Christiansen Konsernin varainhankinta ja sisäinen pankkitoiminta Fanny Borgström Asset and Liability Management/ Midoffice Gunilla Domeij Hallros Konsernijohdon sihteeristö ja strateginen suunnittelu Konsernijohtajalle raportoiva Flemming Dalby Jensen nimitetään konsernijohdon sihteeriksi. Hän koordinoi yhdistymisprosessia ja johtaa strategista kehittämisprosessia. Sihteeristö luo ja ylläpitää yhdistymisprosessin käsikirjan ja seuraa yhdistymisprosessin etenemistä sekä valmistelee konsernin johdon kokouksia ja vastaa niiden seurannasta. Konserni-identiteetti ja -viestintä Konsernijohtajalle raportoiva Lars Thalén nimitetään Konserni-identiteetin ja -viestinnän johtajaksi. Torben Laustsen toimii hänen varamiehenään. Yksikön vastuualueisiin kuuluvat konsernin liiketoimintastrategioiden ja viestinnän yhdistäminen sekä viestinnän koordinointi. Konserni- identiteetin vastuualueisiin kuuluvat strateginen johdon tuki, koko konsernin viestinnän branding ja design sekä verkko-, intranet- ja kotisivujen kautta tapahtuva viestintä. Thalén toimii Konserni- identiteetti ja -viestintä -yksikössä konsernin strategisena neuvonantajana 1.1.2001 alkaen, jolloin Laustsen nimitetään Konserni- identiteetin ja -viestinnän johtajaksi. Henkilöstöhallinto Konsernijohtajalle raportoiva Peter Forsblad on henkilöstöhallinnon johtaja. Hänen johtamansa yksikön tehtävä on tukea konsernin johtoa, kehittää johtamista ja osaamista sekä edistää uuden konsernin sisäistä kulttuuria. Konsernin lakiasiain johtoryhmä Konsernijohtajalle raportoiva Tord Arnerup on johtavana päälakimiehenä (CLO) konsernin lakiasioista vastaavan johtoryhmän johtaja. Johtoryhmään kuuluvat Arnerup, Kari Suominen, päälakimies ja hallituksen sihteeri sekä päälakimies Ole Simonsen. Ryhmä johtaa konsernin lakiasioista vastaavaa henkilöstöä. Compliance Officer Sonja Lohse nimitetään konsernin Compliance Officeriksi. Sijoittajasuhteet Konsernijohtajalle raportoiva Björn Westberg johtaa Nordic Baltic Holdingin sijoittajasuhteet -toimintoa. Lisätietoja antavat: Lars Thalén, puh. +46 8 614 7951 tai +46 709 200 665 Torben Laustsen, puh. +45 33 33 34 51 tai +45 40 54 48 22 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00840/bit0002.pdf

Tilaa