MeritaNordbanken uusii ostotarjouksensa Christiania Bank og Kreditkassen koko osakekannasta hintaan 44 Norjan kruunua os

MeritaNordbanken uusii ostotarjouksensa Christiania Bank og Kreditkassen koko osakekannasta hintaan 44 Norjan kruunua osakkeelta MeritaNordbanken Oyj uusii ostotarjouksensa Christiania Bank og Kreditkasse ASA:n koko osakekannasta. Tarjoushintaa nostetaan 44 Norjan kruunuun osakkeelta. Tarjousaika umpeutuu 31. elokuuta 2000. Jos uusi tarjous hyväksytään, ensimmäisen tarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan kuuden prosentin vuotuisen koron hyväksymispäivästään lukien, edellyttäen, että he hyväksyvät uuden tarjouksen 30. kesäkuuta 2000 mennessä. Ensimmäisen tarjouksen ensimmäisenä päivänä hyväksytylle osakkeelle on nyt kertynyt korkoa noin kaksi Norjan kruunua osaketta kohden. Uuden tarjouksen hinta kuvastaa niitä mahdollisuuksia, joita Christiania Bankin yhdistäminen MeritaNordbankenin ja Unidanmarkin muodostamaan ryhmään luo ja on edullisella tasolla hyväksymisten uusimisen kannalta. Norjan parlamentti on päättänyt, että valtion omistamat Christiania Bankin osakkeet myydään. MeritaNordbankenin alkuperäiseen tarjousesitteeseen perustuva tarjous Christiania Bankin koko osakekannasta umpeutuu kuitenkin kesäkuun lopussa, joten ensimmäisen tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille maksetaan korkohyvitystä, mikäli tarjous hyväksytään. Näiden osakkeenomistajien etujen turvaamiseksi Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ) ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö MeritaNordbanken Oyj ovat uudistaneet ensimmäisen tarjouksen ottaen huomioon Norjan parlamentin ohjeet. Ensimmäisen tarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat säilyttävät oikeutensa saada tarjouksen toteutuessa kuuden prosentin vuotuista korkoa vastaavan korvauksen alkuperäisestä hyväksymisestä lukien uuden tarjouksen hyväksymispäivään asti, jos he palauttavat hyväksymislomakkeen 30. kesäkuuta 2000 mennessä. Kaikki uuden tarjouksen hyväksyvät osakkeenomistajat saavat kuuden prosentin vuotuisen koron hyväksymisilmoitusten vastaanottopäivästä tarjouksen toteutumiseen asti. Nordic Baltic Holdingin konsernijohtaja Hans Dalborg toteaa asiasta seuraavaa: - Tämä MeritaNordbankenin uusi tarjous vahvistaa Christiania Bankin osakkeenomistajille tavoitteemme saada Christiania Bank tärkeäksi osaksi Pohjoismaiden johtavaa finanssipalveluryhmää ja samalla halumme turvata ensimmäisen tarjouksen hyväksyneiden osakkeenomistajien edut. - Tarkoituksemme on, että Christiania Bank kasvaisi osana ryhmäämme ja että Norjan rahoituspalveluiden valikoima laajentuisi. Haluamme kehittää Norjan rahoitusalan merkittäviä erityisosaamisalueita uuden ryhmän asiakkaiden hyväksi kaikilla markkinoilla, joilla toimimme. Uusi tarjous on voimassa 20. kesäkuuta 2000 alkaen. Hyväksymisaika päättyy 31. elokuuta 2000 klo 17.00 Norjan aikaa. Tarjouksen toteutuminen edellyttää, että 90 prosenttia osakkeista hyväksyy tarjouksen, että Norjan ja muiden maiden viranomaisilta saadaan tarvittavat luvat ja että Christiania Bankin hallitus hyväksyy osakkeiden siirron. Lisäksi edellytetään due diligence -menettelyä ja normaaleja liiketoiminnallisia toimenpiteitä. Tarvittavien lupien saamiseksi norjalaisilta ja muilta viranomaisilta lupahakemus osakkeiden hankkimiseksi jätetään viimeistään 31. joulukuuta 2000. MeritaNordbanken pidättää itselleen oikeuden luopua joistakin ehdoista ja pidentää tarjousta. Hyväksytty tarjous edellyttää kaikkien tarjousesitteessä ilmoitettujen ehtojen täyttämistä. Kaikki tarvittavat tiedot sisältävä tarjousesite julkaistaan norjaksi ja englanniksi tänään Internet-osoitteessa www.nordicbalticholding.com. Tarjousesite lähetetään yhdessä hyväksymislomakkeen kanssa osakkeenomistajille tämän viikon aikana. * * * Joidenkin maiden lait saattavat asettaa rajoituksia tämän tarjouksen esittämiselle näiden maiden asukkaille tai kansalaisille (ulkomaiset osakkeenomistajat). Ulkomaisten osakkeenomistajien on selvitettävä omaa maataan koskevat lait ja otettava ne huomioon omassa maassaan. Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Markku Pohjola, (09) 165 42 245 Johtaja Lars Thalén, + 46 709 200 665 Tätä tiedotetta ei saa jakaa Australiassa, Japanissa eikä Kanadassa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00070/bit0002.pdf

Tilaa