Nordic Baltic Holdingin yhtiökokous hyväksyi yhdistymisen Unidanmarkin kanssa

Nordic Baltic Holdingin yhtiökokouksessa 11.4.2000 tehdyt päätökset Nordic Baltic Holdingin yhtiökokous hyväksyi yhdistymisen Unidanmarkin kanssa Yhdistyminen Unidanmarkin kanssa Tänään pidetyssä Nordic Baltic Holdingin yhtiökokouksessa hyväksyttiin hallituksen päättämä Unidanmarkin osakkeenomistajille suunnattu uusmerkintä ja siten myös yhdistyminen Unidanmarkin kanssa. Osingonjako Yhtiökokouksessa päätettiin jakaa osinkoa 1,75 kruunua osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 14. huhtikuuta. Osingot arvioidaan maksettavan 19. huhtikuuta. Hallituksen jäsenet Jacob Palmstierna ja Juha Niemelä jättivät hallitustehtävänsä. Yhtiökokouksessa valittiin seuraava hallitus: Dan Andersson, Edward Andersson, Rune Brandinger ja Mikko Kivimäki yhdeksi vuodeksi sekä Hans Dalborg, Bernt Magnusson, Timo Peltola ja Vesa Vainio kahdeksi vuodeksi. Mikäli yhdistyminen Unidanmarkin kanssa toteutuu, päätettiin valita hallituksen jäseniksi vuodeksi Dan Andersson, Edward Andersson, Rune Brandinger, Claus Høeg Madsen ja Timo Peltola sekä varajäseneksi Thorleif Krarup ja kahdeksi vuodeksi Hans Dalborg, Jørgen Høeg Pedersen, Bernt Magnusson ja Vesa Vainio. Mikko Kivimäki jättää siinä tapauksessa paikkansa hallituksessa. Jørgen Høeg Pedersen on Unidanmark A/S:n hallituksen puheenjohtaja, Claus Høeg Madsen hallituksen varapuheenjohtaja ja Thorleif Krarup toimitusjohtaja. Jørgen Høeg Pedersen on Københavns Engros Grøntorvin toimitusjohtaja. Claus Høeg Madsen on juristi. Osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen Yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa 2 091 067 728 kruunulla alentamalla osakkeiden nimellisarvoa 3,50 kruunuun ja muuttaa yhtiöjärjestystä tämän johdosta. Edelleen päätettiin ylikurssirahaston alentamisesta 8 417 126 504,50 kruunulla. Alentamismääriä vastaavat varat siirretään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti käytettävään rahastoon. Uusmerkintä Sekä osakepääomaa että ylikurssirahastoa palautetaan entiselleen Unidanmarkin osakkeenomistajille suunnatulla uusmerkinnällä, josta hallitus on päättänyt ja jonka yhtiökokous on hyväksynyt. Uusmerkinnän avulla yhtiön osakepääomaa korotetaan enintään 3 136 592 249 kruunulla antamalla merkittäväksi enintään 896 169 214 uutta 3,50 kruunun nimellisarvoista osaketta. Mikäli osakkeita ei merkitä kokonaan uusmerkinnässä, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään täydentävästä uusmerkinnästä edellä mainittuun suurimpaan mahdolliseen osakepääoman ja osakkeiden määrään. Yhtiöjärjestyksen muutokset Yhtiökokous päätti edelleen tietyistä yhtiöjärjestyksen muutoksista, jotka liittyvät lähinnä Unidanmarkin kanssa yhdistymiseen. Päätös osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamisesta, uusmerkinnän hyväksymisestä ja yhtiöjärjestyksen muutoksista toteutuvat, mikäli yhdistyminen Unidanmarkin kanssa toteutuu. Omien osakkeiden hankinta Hallitus valtuutettiin viimeistään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta pörssin välityksellä tai yhtiön kaikille osakkeenomistajille suunnatulla ostotarjouksella siten, että niiden yhtiön osakkeiden määrä, jotka ovat yhtiön omistuksessa, ei saa nousta yli 10 prosenttiin yhtiön kaikista osakkeista. Nordic Baltic Holding ei omista tällä hetkellä lainkaan omia osakkeitaan. Omien osakkeiden hankinta pörssin välityksellä saa tapahtua ainoastaan sellaiseen hintaan, joka sisältyy pörssin kulloinkin vahvistamaan hintavaihteluun, jolla tarkoitetaan korkeimman ostokurssin ja alimman myyntikurssin välistä vaihtelua. Osakkeiden hankinta kaikille osakkeenomistajille esitetyllä ostotarjouksella saa tapahtua ainoastaan hintaan, joka vastaa korkeintaan tarjouksen esittämishetken pörssikurssihintaa lisättynä 30 prosentilla. Mahdollisen osakkeiden hankinnan tarkoituksena on palauttaa varoja yhtiön osakkeenomistajille ja siten tehostaa yhtiön käyttöä. Euro kirjanpitovaluutaksi Yhtiökokous päätti, että 1. tammikuuta 2001 lukien yhtiö siirtyy käyttämään euroa kirjanpitovaluuttana ja että myös osakepääoma sekä osakkeiden nimellisarvo ilmoitetaan silloin euroina. Päätöksen mukainen muutos tehtiin yhtiöjärjestykseen. Lisätietoja: Björn Westberg, Investor Relations, +46 8 614 78 50 Tord Arnerup, Konsernin laki- ja veroasiat, +46 8 614 78 28 Kari Suominen, Konsernin laki- ja veroasiat. +358 9 165 42 060 Lars Thalén, Konserni-identiteetti ja viestintä, +46 70 920 06 65 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/11/20000411BIT01560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/11/20000411BIT01560/bit0002.pdf

Tilaa