Vuoden 2000 ensimmäinen neljännes tulokseltaan 26 prosenttia edellisvuoden ensimm

MeritaNordbankenin ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta koskevat ennakkotiedot: Vuoden 2000 ensimmäinen neljännes tulokseltaan 26 prosenttia edellisvuoden ensimmäistä neljännestä parempi MeritaNordbankenin vuoden 2000 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto on 472 miljoonaa euroa eli noin 4 miljardia Ruotsin kruunua. Tämä kävi ilmi konsernijohtaja ja toimitusjohtaja Hans Dalborgin tänään Nordic Baltic Holding (NBH) AB:n (publ) yhtiökokouksessa pitämästä puheesta. Oman pääoman tuotto nousi 23,1 prosenttiin vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä ylittää edellisvuoden tuloksen, joka oli 20,9 prosenttia. Liikevoiton kasvu on 26 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tulokseen, josta on vähennetty Pohjolan osakkeista saatu 114 miljoonan euron suuruinen myyntivoitto. Liikevoittoon ei ole otettu mukaan Aleksian myynnistä aiheutunutta 40 miljoonan euron arvonalennusta eikä eläkesäätiöltä mahdollisesti saatavaa hyvitystä. Rahoituskate ja palkkiotuotot kasvoivat voimakkaasti. Palkkiotuotot kasvoivat runsaalla 40 prosentilla verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen ja ne olivat hyvällä tasolla verrattuna vuoden 1999 viimeiseen - erittäin hyvään - neljännekseen. Kulukehitys on edelleen tarkassa valvonnassa ja luottotappiot pysyivät alhaisella tasolla. Vuosineljänneksen osakekohtainen voitto oli 0,16 euroa. Se vastaa 1,35 Ruotsin kruunua. Virallinen osavuosikatsaus julkaistaan suunnitellun mukaisesti 28. huhtikuuta 2000. Lisätietoja: Arne Liljedahl, Varatoimitusjohtaja, +46 70 566 71 21 Björn Westberg, Investor Relations, +46 70 590 55 52 Lars Thalén, Konserni-identiteetti ja viestintä, +46 70 920 06 65 Lauri Peltola, Lehdistöpäällikkö, (09) 165 42324 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/11/20000411BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/11/20000411BIT00860/bit0002.pdf

Tilaa