Nordic Broadcastingin TV4 –osakkeiden osto Schibstediltä toteutuu

· Ruotsin kilpailuvirasto on hyväksynyt Nordic Broadcasting Oy:n Schibstedin TV4 –osakkeiden oston sekä Proventuksen ja Bonnierin omistamien TV4 –osakkeiden luovutuksen Nordic Broadcastingille - Nordic Broadcastingin omistus TV4:ssä nousee siten noin 98 prosenttiin

Bonnierin ja Proventuksen kummankin puoliksi omistama Nordic Broadcasting teki 5. marraskuusta sopimuksen koskien Schibstedin omistamien TV4 AB (publ) -osakkeiden ostoa. Samassa yhteydessä sovittiin myös Bonnierin ja Proventuksen omistamien TV 4 -osakkeiden siirrosta Nordic Broadcastingille. Kilpailuvirasto on nyt hyväksynyt transaktiot ja niiden arvioidaan toteutuvan 28. joulukuuta 2006.

Nordic Broadcasting, joka ennestään omistaa 100 prosenttiin suomalaisen TV-yhtiö MTV Oy:n osakkeista, omistaa tällä hetkellä (suoraan ja välillisesti MTV Oy:n kautta) 5 255 714 kpl TV4 – osaketta eli 26,3 prosenttiin äänistä ja osakkeista. Yllä mainituilla transaktioilla Nordic Broadcasting hankkii 5 388 368 osaketta Schibstediltä, 5 860 314 osaketta Bonnier & Bonnier AB:lta sekä 3 020 013 osaketta Proventus Industrier AB:ltä. Transaktioiden toteutumisen jälkeen Nordic Broadcastingin omistus TV4:ssä nousee 19 524 409 osakkeeseen eli 97,6 prosenttiin yhtiön äänistä ja osakkeista. Bonnier & Bonnier AB ja Proventus Industrier AB eivät transaktioiden toteutumisen jälkeen omista TV4:n osakkeita.

Nordic Broadcasting aikomuksena on hankkia lisää TV4 – osakkeita markkinoilta.

Helsingissä 21. joulukuuta, 2006

Nordic Broadcasting Oy

Lisätietoja antavat:
Daniel Sachs Torsten Larsson
Nordic Broadcasting Oy: Nordic Broadcasting Oy:n hallituksen
n hallituksen pj. varapj.
Puhelin: +46 8 723 31 83 Puhelin: +46 8 736 47 18

Liitteet & linkit