Osavuosikatsaus Nordisk Renting AB 1 tammikuuta - 31 maaliskuuta 2001

Osavuosikatsaus Nordisk Renting AB 1 tammikuuta - 31 maaliskuuta 2001 · Tulos ennen veroja oli 72,3 MSEK (114,6), josta 2,6 MSEK (48,3) muodostui mm kiinteistöjen luovutusvoitoista. · Tulos varsinaisesta liiketoiminnasta nousi 66,3 MSEK:stä 69,7 MSEK:iin. · Kiinteistöhankintoja ja uusinvestointeja tehtiin 910 MSEK:n arvosta (975). · Kiinteistöjä myytiin 75 MSEK:n arvosta (703). Suurin hankinta jakson aikana käsitti 18 hoitolaitoskiinteistöä Taalainmaalla, Taalainmaan kuntainliiton ja 13 Taalainmaan kunnan ollessa pitkäaikaisina vuokralaisina. Konsernin liikevaihto kauden aikana oli 344 MSEK (411) ja tase oli 31 maaliskuuta 12.231 MSEK verrattuna vuoden alun 12.047 MSEK:iin. Konsernin omistuksessa oli kauden lopussa 167 kiinteistöä, yhteispinta- alaltaan noin 1,5 miljoonaa neliömetriä, arvoltaan 11.800 MSEK:iä. Konsernin varsinaisen liiketoiminnan tulos ilman luovutusvoittoja vuonna 2001 ylittää ennusteen mukaan vuoden 2000 vastaavan tuloksen, 216 MSEK. Tämä katsaus ei ole tilintarkastajien tarkastama. Halutessanne lisätietoja, ystävällisesti ota yhteys: Göte Dahlin, TJ Nordisk Renting AB, puhelin +46 8-670 98 00 Konsernituloslaskelma (Summat MSEK) Yhteenveto Tammi- Tammi - Koko Maalis Maalis vuosi 2001 2000 2000 Nettoliikevaihto 344 411 1 658 Kiinteistö- ja -123 -164 -687 liiketoimintakulut LIIKETOIMINNAN KATE 221 247 971 Poistot -24 -50 -190 BRUTTOTULOS 197 197 781 Yhteiset yhtiö- ja -14 -11 -50 konsernikustannukset Osuus 3 13 18 osakkuusyhtiöiden tuloksista Kiinteistöjen ja 3 48 307 osakkeiden luovutusvoitot LIIKEVOITTO 189 247 1 056 Rahoitustuotot - ja -117 -132 -533 kulut TULOS ENNEN VEROJA 72 115 523 Konsernitase (Summat MSEK) YHTEENVETO 31 31 31 Maali Maali Joul s s u 2001 2000 2000 VASTAAVAA Käyttöomaisuus 237 827 235 Kiinteistöt 11 14 11 600 684 319 Muu vaihto-omaisuus 394 421 493 Vastaavaa yhteensä 12 15 12 231 932 047 OMA PääOMA JA VIERAS PääOMA Oma pääoma 1 685 1 502 1 737 Vähemmistöosuudet 140 1 537 145 Varaukset 238 171 130 Pitkäaikaiset velat 9 536 11 9 906 358 Lyhytaikaiset velat 632 816 677 OMA PääOMA JA VIERAS 12 15 12 PääOMA YHTEENSä 231 932 047 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/04/20010504BIT00770/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/05/04/20010504BIT00770/bit0001.pdf

Tilaa