RBS Nordisk Renting allekirjoittaa sopimuksen YIT:n kanssa YIT Keskuksen rakentamisesta Vantaalle

Nordisk Renting Oy on solminut sopimuksen rakennus- ja palveluyritys YIT:n kanssa uuden YIT keskuksen rakennuttamisesta Vantaalle. YIT toimii kiinteistön kehittäjänä ja toteuttajana sekä tulee olemaan Nordisk Rentingin pitkäaikainen vuokralainen. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan 28.5 MEUR, ja 15-vuotinen vuokrasopimus on allekirjoitettu YIT:n ja Nordisk Rentingin välillä.

Kiinteistö käsittää korkeatasoisia toimistotiloja sekä varastotiloja, ja vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 12 800 neliömetriä. Vantaalle rakennettavasta kiinteistöstä tulee YIT:n alueellinen palvelukeskus. Rakennusaikaisesta rahoituksesta vastaa YIT ja Nordisk Renting hankkii kiinteistön sen valmistuttua. Vantaan Vapaalaan rakennettavaan kiinteistöön tulee sijoittumaan toimintoja YIT:n eri toimialoilta pääkaupunkiseudulla. Toimintojen keskittämisellä haetaan sisäisten synergiaetujen edistämistä yksiköiden välisen yhteistyön parantumisella sekä asiakkuuksien kehittämistä palveluiden tehostamisella,” sanoo YIT Rakennuksen toimitusjohtaja Ilpo Jalasjoki. ”YIT Keskuksien avulla säästämme toimitilakustannuksissa. Nyt toteutuva kiinteistökauppa vahvistaa YIT:n toimintatapaa, jossa tavoitteena ei ole rakennuttaa kiinteistöjä omaan taseeseen. Vastaavia järjestelyitä on toteutettu jo aikaisemmin eri paikkakunnilla Suomessa” sanoo yksikönjohtaja Seppo Martikainen, YIT Hanke- ja toimitilapalveluista. YIT tarjoaa investointi- ja kunnossapitopalveluita kiinteistö- ja rakennusalalle sekä teollisuuteen ja tietoliikenteeseen Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä. YIT on markkinajohtaja kaikilla toimialoillaan Suomessa ja johtava kiinteistöjohtamisen palveluyritys Pohjoismaissa. Konsernin palvelut kattavat kaikilla toimintasektoreilla hankkeiden koko elinkaaren. YIT:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä kahdeksassa eri maassa. ”YIT on tärkeä kumppani RBS Nordisk Rentingille ja olemme tyytyväisiä vahvistaessamme tätä yhteistyökumppanuutta. YIT on ollut kumppaninamme monissa rakennushankkeissa ja vastaa useiden kiinteistöjemme ylläpidosta Suomessa ja Ruotsissa,” toteaa Nordisk Renting AB:n toimitusjohtaja Reinhold Geijer. Kiinteistö sijaitsee Vapaalassa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja rakennushankkeen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2006. Halutessasi lisätietoja ystävällisesti ota yhteys: Reinhold Geijer, Toimitusjohtaja, Nordisk Renting AB, puh +46 8 506 198 00 Seppo Martikainen, Yksikönjohtaja, YIT Rakennus Oy, puh +358 20 433 2905

Yrityksestä

RBS Nordisk Renting tarjoaa taloudellisesti vahvoille yrityksille ja julkisyhteisöille pitkäaikaisia vuokraratkaisuja jotta nämä voivat paremmin keskittyä omaan ydintoimintaansa. Kun yritykset omistamisen sijasta vuokraavat pitkäaikaisesti kiinteistöt RBS Nordisk Rentingiltä, ne luovat tilaa varsinaisen liiketoimintansa kasvulle ja kehittämiselle. RBS Nordisk Rentingin tase on yli 2 miljardia euroa ja kotimarkkina-alue on Pohjoismaat. RBS Nordisk Rentingin omistaja on The Royal Bank of Scotland, joka on Euroopan kolmanneksi suurin pankki. Lisätietoja www.rbsnordiskrenting.com tai www.rbs.com

Liitteet & linkit