RBS Nordisk Renting hankkii kirjasto-, arkisto- ja keskuskirjaamotilat 17 MEUR:lla Espoon kaupunki pitkäaikaisena vuokralaisena

Nordisk Renting Oy on sopinut Keski-Espoon aluekirjasto-, kaupunginarkisto- ja keskuskirjaamotilojen hankkimisesta 17 MEUR:lla YIT Rakennus Oy:ltä. Tilat ovat osa uutta YIT:n kehittämää Entresse kauppakeskusta joka valmistuu loppuvuodesta 2008. Espoon kaupunki tulee olemaan RBS Nordisk Rentingin pitkäaikainen vuokralainen 20-vuoden vuokrasopimuksella. CapMan on hankkinut kauppakeskuksen liiketilat.

Modernit ja laadukkaat uudet tilat sijaitsevat Espoon keskuksessa hyvien kulkuyhteyksien varrella lähellä rautatieasemaa. Kauppakeskus Entressen kokonaispinta-ala on noin 17 000 neliömetriä parkkitiloineen, josta kaupungin tilojen osuus on noin 5 000 neliömetriä.

”Entresse muodostaa rantaradan eteläpuolelle kaupunkikuvallisesti tärkeän kulman, parantaa merkittävästi alueen palveluja ja toimii veturina alueen muille kehittämishankkeille", sanoo Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olavi Louko.

”Kohde on kaupunkikeskuksena ja kauppapaikkana erittäin keskeinen ja se on merkittävä alku Espoon keskuksen alueen kehittymiselle. Sen valmistuttua Siltakadun varren myymälätilojen määrä lähes kaksinkertaistuu ja kaupalliset palvelut monipuolistuvat”, kertoo YIT:n pääkaupunkiseudun kauppapaikoista vastaava johtaja Juhani Ylhäinen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä edelleen laajentuvaan yhteistyöhön Espoon kaupungin ja YIT:n kanssa. RBS Nordisk Rentingillä on jo pitkään ollut hyvät yhteistyösuhteet useiden julkisyhteisöjen ja rakennusyritysten kanssa Suomessa, sanoo Reinhold Geijer, Nordisk Renting AB:n toimitusjohtaja.Lisätietoja:
Reinhold Geijer, TJ Nordisk Renting AB, puh +46 8 506 198 00
Seppo Martikainen, Johtaja, Transaktiot, YIT, puh +358 20 433 2905, seppo.martikainen@yit.fi
Olavi Louko, Teknisen toimen johtaja, Espoon kaupunki, puh +358 500 607 754, olavi.louko@espoo.fi

Yrityksestä

RBS Nordisk Renting tarjoaa taloudellisesti vahvoille yrityksille ja julkisyhteisöille pitkäaikaisia vuokraratkaisuja jotta nämä voivat paremmin keskittyä omaan ydintoimintaansa. Kun yritykset omistamisen sijasta vuokraavat pitkäaikaisesti kiinteistöt RBS Nordisk Rentingiltä, ne luovat tilaa varsinaisen liiketoimintansa kasvulle ja kehittämiselle. RBS Nordisk Rentingin tase on yli 2 miljardia euroa ja kotimarkkina-alue on Pohjoismaat. RBS Nordisk Rentingin omistaja on The Royal Bank of Scotland, joka on Euroopan kolmanneksi suurin pankki. Lisätietoja www.rbsnordiskrenting.com tai www.rbs.com

Liitteet & linkit