Täsmälääke Glivec® hyväksytty nyt myös ruoansulatuskanavan sarkooman eli GISTin hoitoon

Täsmälääke Glivec® hyväksytty nyt myös ruoansulatuskanavan sarkooman eli GISTin hoitoon Suomalaisilla tutkijoilla merkittävä panos Glivecin kehittämisessä GISTin hoitoon Espoo 5.6.2002 - Täsmälääke Glivec (imatinibi) on saanut myyntiluvan Suomessa ja muualla EU:ssa myös ruoansulatuskanavan sarkooman eli GISTin (gastrointestinaalisen stromaalituumorin) hoitoon. Glivec sai marraskuussa 2001 myyntiluvan erään verisyövän eli kroonisen myelooisen leukemian (KML:n) hoitoon. Glivec on läpimurto syöpätautien hoidossa. Se on aivan uudentyyppinen, suoraan syövän syntymekanismiin kohdistuva, tehokas ja samalla hyvin siedetty syövän lääkehoito. "Levinneeseen GIST-sarkoomaan ei ole aiemmin ollut tehoavaa hoitoa. Tavanomaisen solunsalpaajahoidon tulokset ovat tässä syöpätyypissä perin vaatimattomat, sillä lyhytkestoinen hoitovaste saadaan näillä hoidoilla ainoastaan alle 10%:lla potilaista. Glivec on ensimmäinen levinneeseen GISTiin hyvin tehoava hoito", toteaa professori Heikki Joensuu Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta syöpätautien klinikasta. GIST- sarkooma on suhteellisen harvinainen syöpätyyppi. Suomessa todetaan noin 20 uutta GIST-tapausta vuodessa. Professorit Heikki Joensuu HYKS:stä ja Peter Roberts TYKS:stä tutkimusryhmineen ovat hoitaneet ensimmäisinä maailmassa Glivecillä GIST- sarkoomaa sairastavaa potilasta vuonna 2000. Hoitovaste oli erittäin hyvä. Ensimmäisestä potilaasta saatujen kokemusten pohjalta alkoi laajempi kansainvälinen kliininen tutkimus, joka nyt on johtanut Glivecin rekisteröintiin GISTin hoidossa EU:ssa ja USA:ssa. Suomessa ja USA:ssa rekisteröintitutkimukseen osallistui kaikkiaan 147 potilasta, joilla oli levinnyt ja tavanomaiselle syövänhoidolle reagoimaton GIST- sarkooma. Glivec estää GIST-syöpäsolujen pinnassa olevan reseptorin (c- kit) toiminnan ja tuhoaa syöpäsoluja. Glivecin käyttö ja korvattavuus Glivec-kapselit otetaan kerran vuorokaudessa suun kautta. Lääkkeen haittavaikutukset ovat vähäiset verrattuna tavanomaiseen sytostaattihoitoon. Haittavaikutusten vähäisyys johtuu lääkkeen täsmällisestä vaikutusmekanismista. Yleisimpiä ei-hematologisia haittavaikutuksia ovat lievä, lyhytkestoinen pahoinvointi ja muut mahasuolikanavan oireet, turvotus (erityisesti silmäluomien), ihottuma ja lievät lihaskrampit. Glivec on reseptilääke, joka kuuluu sairasvakuutuksen ylempään erityiskorvausryhmään (100 % korvattavuus) leukemian, muiden pahanlaatuisten veri- ja luuydintautien sekä pahanlaatuisten imukudostautien ja muiden pahanlaatuisten kasvainten hoidossa. Glivec- kapselien vahvuus on 100 mg. Verollinen vähittäishinta 120 kapselin pakkaukselle, joka vastaa keskimäärin kuukauden hoitoa GIST-potilaalla, on 2.996,08 euroa (17.813,90 mk). Glivec on hyväksytty sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän piiriin 1.3.2002 alkaen. Ensimmäisenä lääkkeenä Suomessa Glivec sai erityiskorvattavuuden samalla kun peruskorvattava hinta astui voimaan. Asiantuntija: Prof. Heikki Joensuu, HYKS, (09) 4711, heikki.joensuu@hus.fi Yhteyshenkilöt: Lääketieteellinen johtaja Petteri Knudsen, Novartis Finland Oy, 09 6133 2334, 040 829 3981, petteri.knudsen@pharma.novartis.com Viestintäpäällikkö Anne Jungell-Nortamo, Novartis Finland Oy, 09 6133 2326, 040 583 4747, anne.jungell-nortamo@pharma.novartis.com Novartis kuuluu maailman johtaviin lääkealan yrityksiin. Novartis panostaa vahvasti alkuperäislääkkeiden tutkimus- ja kehitystoimintaan. Novartis toimii yli 140 maassa ja työntekijöitä on yli 66 000. Novartisin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Novartis AG:n osakkeet noteerataan Zürichin ja New Yorkin pörssissä. Novartis Finland Oy:n tavoitteena on edistää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä kehittämällä ja markkinoimalla innovatiivisia lääkkeitä. Novartis Finland Oy edustaa Suomessa emoyhtiön kaikkia kolmea sektoria. Nämä ovat Pharma (reseptilääkkeet), Consumer Health (itsehoitolääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, terveysvaikutteiset elintarvikkeet, eläinlääkkeet) ja Biochemie (geneeriset lääkevalmisteet). Reseptilääkkeet muodostavat valtaosan (84 %) liikevaihdosta. Henkilöstöä Suomessa on 140. Kliininen tutkimus on olennainen osa Novartis Finland Oy:n liiketoimintaa. Suomessa Novartisin lääketutkimuksissa on mukana yli 1000 potilasta. (www.novartis.fi) ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00310/wkr0002.pdf