Nuoret kannustavat toisiaan tietoisiksi kuluttajiksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tuottanut yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa kaksi videota, jotka liittyvät kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä sopimuksiin. 

Kuluttajataitoja opetetaan kouluissa monen eri oppiaineen yhteydessä. Oman arjen ja talouden hallinnan kannalta nuorten on hyvä tietää perusasiat kaupankäyntiin ja sopimuksiin liittyvistä säännöistä. Mobiili- ja verkkokaupan yleistyminen edellyttää lisäksi uusien toimintatapojen opettelua.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on yhdessä Nuorten Akatemian kanssa tuottanut kaksi videota, joissa nuoret itse kertovat omasta arjestaan otettujen esimerkkien avulla ostosten ja sopimusten tekemisestä. Videoilla halutaan kannustaa nuoria ottamaan selvää oikeuksistaan ja käyttämään niitä aktiivisesti.

Videot on tarkoitettu käytettäviksi kaikissa oppiaineissa, joissa opitaan arjen taitoja, mutta erityisen hyvin ne sopivat yhteiskunnallisten aineiden ja kotitalouden opetukseen. Videoihin liittyy myös oppimateriaalipaketti KKV:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Nuorten Akatemia markkinointikoordinaattori Kaj Roering, p. 044 4165 444


***************************

Nuorten Akatemia ry

Nuorten Akatemia on nuorten toiminnan kehittämö ja toteuttamo. Yhdistämällä nuorten näkemykset ja ideat sekä Nuorten Akatemian pitkäaikaisen kokemuksen yhteistyöhankkeista voimme tarjota erityislaatuisia palveluja kumppaniorganisaatioidemme tarpeisiin.


Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/nuortenakatemia

Tykkää meistä Facebookissa: www.facebook.com/nuortenakatemia

Tilaa uutiskirje


Avainsanat:

Yrityksestä

Nuorten Akatemia – nuorten toiminnan kehittämö ja toteuttamo Nuorten Akatemian tunnistaa erityisesti uutta luovasta, sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Tarjoamme nuorten kanssa erityislaatuisia palveluita kumppaniorganisaatioidemme tarpeisiin. Nuorille tarjoamme tekemisen paikkoja ja oppimisen kokemuksia sekä monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa organisaatioiden toimintaan. Haluamme, että kaikenlaisilla nuorilla on yhteys itsensä kannalta merkityksellisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tunne oman elämänsä hallittavuudesta. Toimintamme koostuu yhteistyössä toteutetuista hankkeista. Kanssamme toimii mitä erilaisimpia nuoriin liittyviä kumppaniorganisaatioita. Uuden strategiamme mukaisesti suuntaudumme myös entistä enemmän yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtäviin yhteiskehittelyhankkeisiin, joissa keskeisessä asemassa on nuorten ääni. Tarjoamme palveluita myös suoraan nuorten parissa toimiville aikuisille opettajien Note-koulutoiminnassa ja ohjaajien Mahis- ja tukiparitoiminnassa.