Nuorille tilausta palvelujen kehittäjinä ja viestinnän sparraajina

Nuorten Akatemian tekemän selvityksen mukaan yritykset toivovat nykyistä enemmän vuorovaikutusta eri-ikäisten nuorten kanssa. Ymmärrystä kaivataan nuorten kuluttajuuden tunnistamiseksi ja viestinnän kohdentamiseksi, mutta taustalla on myös laajempi toive ennakoida maailman muutosta: nuoret ovat jo nyt siellä, mihin muu maailma on menossa.

Tulokset käyvät ilmi Nuorten Akatemian syys-lokakuun aikana tekemästä selvityksestä, jonka aikana haastateltiin 14 yrityksen ja yhteisön edustajaa niiden yhteistyöstä nuorten kanssa.

”Monissa yrityksissä pyritään tarjoamaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja nuorille taloudellisestikin vaikeina aikoina. Yritykset haluavat luoda suhteita tuleviin työntekijöihin sekä ylläpitää myönteistä työnantajakuvaa”, kommentoi Nuorten Akatemian yhteyspäällikkö Sari Kuvaja selvityksen tuloksia. ”Haastatteluissa nousi esiin kuitenkin tarve hyödyntää nuorten ajatuksia ja osaamista työntekijäroolia monipuolisemmin”, Kuvaja lisää.

Selvityksessä esitellään muutamia tuoreita ideoita nuorten rooleiksi. Nuoret voisivat olla yrityksen johdon sparraajia strategiatyössä tai mukana yhteiskehittelemässä tuotteita ja palveluja. Heidät kannattaisi ottaa mukaan erilaisten hankkeiden arviointiin ja tiedonkeruuseen. Yläasteikäisille TET-harjoittelijoille voitaisiin antaa tarkkailijan tai muutosagentin tehtäviä: he haastattelisivat esimerkiksi organisaation työntekijöitä ja johtoa ja dokumentoisivat tuloksia kuvallisin ja sosiaalisen median keinoin.

”Nuorilta kaivataan ennen kaikkea tietoa niistä keinoista ja viestinnän kanavista, joilla nuoret tavoitetaan. Silloin, kun nuoret eivät ole työyhteisön jäseniä, heidän kuulemisekseen pitää nähdä vaivaa. Tarvitaan kohtaamisia, paneeleita, työpajoja, raateja; tarvitaan kanavia nuorten saavuttamiseksi. Nuorten Akatemia pyrkii omalta osaltaan vastaamaan näihin tarpeisiin”, lupaa yhteyspäällikkö Sari Kuvaja.

Nuorten Akatemia on nuorten toiminnan kehittämö ja toteuttamo. Yhdistämällä nuorten näkemykset ja ideat sekä Nuorten Akatemian pitkäaikaisen kokemuksen yhteistyöhankkeista voimme tarjota erityislaatuisia palveluja kumppaniorganisaatioidemme tarpeisiin.

Lataa julkaisumme (pdf):
Tilaus nuorille. Nuorten Akatemian selvitys nuorten rooleista yrityksissä ja yhteisöissä.

Lisätietoja: Yhteyspäällikkö Sari Kuvaja,
p. 044 4165 494, sari.kuvaja[at]nuortenakatemia.fi

*********************************

Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/nuortenakatemia

Tilaa Nuorten Akatemian uutiskirje

Avainsanat:

Yrityksestä

Nuorten Akatemia – nuorten toiminnan kehittämö ja toteuttamo Nuorten Akatemian tunnistaa erityisesti uutta luovasta, sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Tarjoamme nuorten kanssa erityislaatuisia palveluita kumppaniorganisaatioidemme tarpeisiin. Nuorille tarjoamme tekemisen paikkoja ja oppimisen kokemuksia sekä monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa organisaatioiden toimintaan. Haluamme, että kaikenlaisilla nuorilla on yhteys itsensä kannalta merkityksellisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tunne oman elämänsä hallittavuudesta. Toimintamme koostuu yhteistyössä toteutetuista hankkeista. Kanssamme toimii mitä erilaisimpia nuoriin liittyviä kumppaniorganisaatioita. Uuden strategiamme mukaisesti suuntaudumme myös entistä enemmän yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtäviin yhteiskehittelyhankkeisiin, joissa keskeisessä asemassa on nuorten ääni. Tarjoamme palveluita myös suoraan nuorten parissa toimiville aikuisille opettajien Note-koulutoiminnassa ja ohjaajien Mahis- ja tukiparitoiminnassa.