Lapsi 2013 –tutkimus paljastaa: Hyvä maku ja tuttu merkki ratkaisevat lastenruokaostoksilla

Valmiita lastenruokia käyttävät perheet arvostavat tarjottavan ruoan hyvää makua. Muita tärkeitä valintaperusteita ovat tuotteiden hinta ja valmistuksessa käytetyt raaka-aineet. Tutut tuotemerkit pärjäävät vertailussa parhaiten. Tämä käy ilmi lastenruokien käyttöä ja lastenruokiin liittyviä mielipiteitä selvittäneestä Lapsi 2013 –tutkimuksesta. 

Lastenruoat ovat alle kolmevuotiaille lapsille tarkoitettuja erityisruokavaliovalmisteita, joita koskevat  tavanomaisia elintarvikkeita tiukemmat turvallisuus- ja puhtausvaatimukset. Lisäksi niissä huomioidaan pienen lapsen erityiset ravitsemukselliset ja kehitysvaiheeseen liittyvät tarpeet.

- Mutta vain maittava, syöty ruoka tarjoaa lapselle kunnon eväät kasvuun ja kehitykseen, ravitsemusasiantuntija Sinikka Saikkonen Nutricia Baby Oy:stä muistuttaa.

Samaa mieltä ovat myös suomalaiset lapsiperheet. Lapsi 2013 – tutkimuksessa selvästi tärkeimmäksi lastenruoan valintaperusteeksi nousee maku, joka on merkittävin valintaan vaikuttava tekijä 60 prosentille vastaajista.  Hinnan ja raaka-aineiden merkitystä painottaa puolet lastenruokia käyttävistä lapsiperheistä. Turvallisuutta pitää tärkeänä valintaperusteena enää kolmannes vastaajista.

- Toisaalta vastauksista käy ilmi, että kuluttajat pitävät lastenruokia jo muutenkin turvallisina käyttää ja ovat tyytyväisiä niiden turvallisuuteen. Tuoteturvallisuus on lastenruoan valmistajille erittäin tärkeää ja sen eteen tehdäänkin valtavasti työtä, Saikkonen kertoo.  

Valmiiden lastenruokien käyttö on yleistä

Tutkimuksen mukaan lastenruokia käyttää päivittäin tai useamman kerran viikossa 40 prosenttia lapsiperheistä, joissa on pieniä lapsia. Vain vajaa viidennes vastaajista ilmoittaa, ettei perheessä tarjota valmiita lastenruokia lainkaan. Muita useammin lastenruokia tarjotaan perheissä, joissa on alle 1-vuotiaita lapsia.

Eri lastenruokamerkkejä käytetään sujuvasti rinnakkain. Aina samaa merkkiä ostaa vain viisi prosenttia kuluttajista. Runsas puolet lapsiperheistä ilmoittaa ostavansa yleensä samaa lastenruokamerkkiä, mutta myös muita merkkejä. Mitä merkkejä milloinkin kertoo ostavansa noin viidennes vastaajista. Vain 14 prosenttia perheistä ilmoittaa valitsevansa ostettavan tuotteen edullisimman hinnan perusteella.

Parhaimpina lastenruokamerkkeinä pidetään Pilttiä ja Muksua

Viidestätoista tutkitusta lastenruokamerkistä ylivoimaisesti  tunnetuimmat ja käytetyimmät ovat Piltti, Muksu, Bona ja Semper. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan lastenruokien ominaisuuksia kuten tuotevalikoimaa, hintaa, uudelleenostohalukkuutta, turvallisuutta ja kotimaisuutta. Myös ominaisuuskohtaisessa arvioinnissa Piltti ja Muksu ovat kärjessä.

Yleisesti tyytyväisimpiä lapsiperheet ovat lastenruokien turvallisuuteen ja eniten kritiikkiä aiheuttaa tuotteiden hinta. Nutricia Babyn Muksu-tuotteet saavat erityistä kiitosta laajasta tuotevalikoimasta ja sopivasta hinnasta. Lisäksi halu ostaa tuotteita uudelleen korostuu Muksu-lastenruokien kohdalla.

Luomulastenruokien saatavuus parantunut

Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvien lapsiperheiden mielestä luomulastenruokia löytyy jo riittävästi kaupoista. Myös valtakunnallisesti saatavuus on parantunut. Voimakkaimmin luomulastenruokien ostohalukkuuteen vaikuttavat tutkimuksen mukaan hinta, makuvalikoima ja saatavuus.

Lapsi 2013 –tutkimus toteutettiin internetpaneelina keväällä 2013. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 1 000 lapsiperhettä, joiden lapset olivat iältään 0-6-vuotiaita. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi  MT Tutkimustalo Oy.

Kuvamateriaali:

Tähän tiedotteeseen liittyvät kuvat löytyvät Nutricia Baby Oy:n CisionWire-uutishuoneesta osoitteesta http://news.cision.com/fi/nutricia--baby-oy. Kuvien lähde: Lapsi 2013 –tutkimus, MT Tutkimustalo Oy 2013.

Lisätietoja medialle:

Nutricia Baby Oy, ravitsemusasiantuntija ja tiedotuspäällikkö Sinikka Saikkonen, p. 010 680 8626, sinikka.saikkonen(at)danone.com, www.nutriciababy.fi

Lisätietoja kuluttajille:

Maksuton Nutricia Baby -asiakaspalvelu 24 h numerossa 0800-9-2438, www.nutriciababy.fi

Vanhempien rinnalla uutta elämää tukemassa

Nutricia Baby Oy on osa kansainvälistä hyvinvointituotteiden valmistukseen keskittyvää Danone-konsernia. Lasten ravitsemuksen asiantuntemusta yrityksellä on jo vuodesta 1901. Muksu-, Tutteli-  ja Nutrilon-tuotteet valmistetaan ensiluokkaisista lastenruokalaatuisista raaka-aineista, joiden puhtaus ja turvallisuus on tarkoin tutkittu. Tuotteissa huomioidaan uusimmat lastenravitsemusta koskevat tutkimukset ja suositukset, lapsen iänmukainen ravitsemus ja syömiseen liittyvät valmiudet sekä suomalaisten lapsiperheiden toiveet. Hyvä lastenruoka syntyy tiedolla, taidolla ja tunteella. Nutricia Baby Oy
tukee Ensi- ja turvakotien liiton toimintaa. Lisätietoja
www.ensijaturvakotienliitto.fi.

Yrityksestä

Nutricia Baby Oy on osa kansainvälistä Danone-konsernia, joka toimii yli sadassa maassa. Yritys on keskittynyt hyvinvointituotteiden kuten lastenruokien, kliinisten ravintovalmisteiden, tuoremeijerituotteiden sekä pullotettujen vesien valmistukseen ja markkinointiin.