Tietoisuus ja käyttö lisäävät terveysvaikutteisten elintarvikkeiden hyväksyttävyyttä lapsiperheissä

Tuoteominaisuuden ja tuotehyödyn tunnettuus sekä omat kokemukset terveysvaikutteisista elintarvikkeista innostavat vanhempia tarjoamaan terveysvaikutteisia tuotteita myös lapsilleen. Tunnettuuden ja kokemusten ohella lapsille suunnattujen terveysvaikutteisten elintarvikkeiden sosiaaliseen hyväksyttävyyteen vaikuttavat myös asenteet kuten palkitsevuus, tarpeellisuus, luottamus ja turvallisuus. Mausta ei kuitenkaan haluta tinkiä terveellisyyden kustannuksella.

Tuoteominaisuuden ja –hyödyn sekä asenteiden merkitystä terveysvaikutteisten lastenruokien sosiaaliseen hyväksyttävyyteen ja käyttöön suomalaisissa lapsiperheissä tutkittiin internetkyselyllä. Kyselyssä tiedusteltiin lähes neljältä sadalta vastaajalta lastenruokiin lisätyn tuoteominaisuuden (prebiootit) ja tuotehyödyn (auttavat vahvistamaan lapsen luontaista vastustuskykyä) tunnettuutta sekä niiden vaikutusta tuotteiden käyttöön.

Sekä tuoteominaisuuden että tuotehyödyn autetut tunnettuudet olivat korkeita, yli 80 %. Tuoteominaisuuden tunnettuus oli yhteydessä käyttöön ja käytön useuteen, sillä yli 80 % niistä, jotka tunsivat prebioottiominaisuuden käyttivät tuotteita usein tai todella usein. Myös tuotehyödyn tunteminen lisäsi tuotteiden käyttöä, sillä lähes 80 % niistä, jotka tunsivat hyödyn käyttivät tuotteita.

Hyväksyttävyyteen ja käyttöön vaikuttavaista asenteista tärkeimpänä pidettiin palkitsevuutta, jota vanhemmat tunsivat huolehtiessaan lapsensa terveydestä. Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden tarpeellisuus korostui ensimmäisen lapsen kohdalla ja niissä perheissä, joissa oli allerginen perheenjäsen. Lapsille tarkoitettuja terveysvaikutteisia elintarvikkeita pidettiin turvallisina eikä niiden haitallisuuteen osattu ottaa kantaa.

Suuri osa kuluttajista oli jo hyväksynyt terveysvaikutteiset elintarvikkeet osaksi perheensä päivittäisiä ruokailutottumuksia, sillä yli 40 % käytti itse ja tarjosi lapselleen kerran viikossa tai useammin terveysvaikutteisia elintarvikkeita.

Terveysvaikutteisilla elintarvikkeilla tarkoitetaan tuotteita, joilla on tavanomaisen ravitsemusarvon lisäksi hyödyllisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Terveysvaikutteinen elintarvike sisältää aina jonkin tuotteen ominaisuuden aikaansaaman tuotehyödyn, joka muodostaa tuotteen terveysvaikutteisen ominaisuuden.

Prebiootit ovat ruoan imeytymättömiä ravintoaineita kuten oligosakkarideja. Ne edistävät hyvinvointia ja terveyttä muokkaamalla suoliston bakteeriston koostumusta ja aktiivisuutta. Prebiootit toimivat suolistossa hyödyllisten probioottisten bakteerien ravintona. Tutkimuskohteena olivat prebiootteja sisältävät Nutricia Muksu Plus –tuotteet, joiden sisältämät prebiootit auttavat vahvistamaan lapsen luontaista vastustuskykyä.

Tutkimus kuuluu Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneen KTM Martta Leppäsen pro gradu –tutkielmaan.


Lisätietoja:
Ravitsemusasiantuntija/ tiedotuspäällikkö Sinikka Saikkonen,
puh. 010 680 8626, sinikka.saikkonen(at)nutriciababy.fi

Yrityksestä

Nutricia Baby Oy on osa kansainvälistä Danone-konsernia, joka toimii yli sadassa maassa. Yritys on keskittynyt hyvinvointituotteiden kuten lastenruokien, kliinisten ravintovalmisteiden, tuoremeijerituotteiden sekä pullotettujen vesien valmistukseen ja markkinointiin.

Tilaa

Liitteet & linkit