Digitaaliajan standardi yhtenäistää eri medioiden tiedon jakelun

Digitaaliajan standardi yhtenäistää eri medioiden tiedon jakelun Observer-ryhmä kehittää sähköisiä tietopalvelujaan Observer-ryhmä on mukana kehittämässä kansainvälisten tietotoimistojen kanssa uutta teknistä standardia informaation digitaaliseen välittämiseen. NewsML-niminen standardi mahdollistaa digitaalisen eri lähteistä saapuvan mediatiedon seulonnan integroiduksi "paketiksi". - Sähköisten tietopalveluiden ja sisällön tuotannon kysyntä on kasvussa. Uusi standardi kohentaa valmiuksiamme eri lähteistä peräisin olevan tiedon hallitsemisessa ja muokkaamisessa käyttäjälle sopivaan muotoon. Tietämysjohtaminen tulee olemaan tulevaisuuden yritysten tärkein kilpailukeino, toimitusjohtaja Annele Aerikkala Oy Observer Finland Ab:stä vahvistaa. Uusi standardi mahdollistaa tiedonsiirron internetin, intranetin ja wapin välityksellä käyttäjäystävällisessä, yksiselitteisessä formaatissa. Kehitystyön taustalla on International Press and Telecommunications Council, johon Observer-ryhmä kuuluu. Standardia kehitetään yhteistyössä johtavien kansainvälisten uutis- ja tietotoimistojen kuten Reutersin ja Dow Jonesin kanssa. Observerin sähköinen eri medioista koostettu sisältöraportti palvelee yritysten liiketoiminnan ja markkinoinnin suunnittelussa. Raporttien avulla voidaan seurata markkina-, tuote- ja kilpailijatietoa sekä mitata julkisuuden määrää ja laatua lähes tosiajassa. Observer-ryhmä Maailman suurimpana media- ja markkinatietoyrityksenä Observer-ryhmä tuottaa Media Intelligence -palveluja Iso-Britanniassa, Latviassa, Liettuassa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Lisäksi yli 50 maassa toimivat yhteistyökumppanit ympäri maailmaa tarjoavat tehokkaan tiedonhankinta- ja välityskanavan Observerille. Yritysryhmä työllistää noin 1600 alan asiantuntijaa. Observer-ryhmän liikevaihto on runsaat miljardi Ruotsin kruunua. Helsingissä toimiva Oy Observer Finland Ab työllistää tällä hetkellä runsaat 100 mediaseurannan, mediaraportoinnin ja mediatiedon analysoinnin asiantuntijaa. Se kuuluu Tukholman pörssissä noteerattuun Observer Ab:hen. Kaikkien Observerin palvelujen lähteenä on mediassa julkaistu tieto, joka hankitaan mediaseurannalla tai tietokantahauilla tarvittaessa ympäri maailmaa. Saadusta tiedosta Observer jalostaa asiakkaiden tarpeisiin parhaiten soveltuvan palvelun. Lisätietoja: Oy Observer Finland Ab, toimitusjohtaja Annele Aerikkala, puh. 09-686 131, gsm 0500-888 452, sähköposti annele.aerikkala@observer.fi Tämän tiedotteen toimitti Sinulle BIT. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00310/bit0002.pdf

Yrityksestä

Oy Observer Finland Ab on kattavaan mediaseurantaan ja mediasta saatavan tiedon analysointiin erikoistunut tietopalveluyritys.

Tilaa