Keinoäly avuksi elämänlaadun parantamiseen

VTT:n tutkimusryhmä kehitti Odum Oy:n toimeksiannosta älykkään algoritmin, jolla voidaan ennustaa yksilöiden sairastumisriskiä. Tutkimuksesta (n=120 000) selvisi myös mm. että väsymys vaivaa työpaikoilla - yli puolet työssäkäyvistä kokee päiväajan väsymystä.

Älypuhelimeen ladattavan tekoälysovelluksen avulla voidaan nyt ennustaa työntekijöiden sairastumisriski. Sovellus ohjaa riskissä olevat henkilöt sähköiseen terveystarkastukseen ja ennaltaehkäisemään sairauksia omatoimisesti. Älykkään algoritmin kehittämiseen kului yli 5 vuotta ja siihen tarvittiin VTT:n tutkimusryhmän asiantuntemusta sekä Odumin keräämä yli 120 000 työikäisen terveysaineisto. Tutkimusaineistosta selvisi myös, että merkittävä osa (52%) suomalaisista työntekijöistä tekevät työtään väsyneenä, ja altistuvat näin mm. kohonneelle tapaturmariskille. Tiedot ilmenevät VTT:n toteuttamasta tutkimuksesta sekä Odumin julkaisemasta raportista.

”Tällä hetkellä terveydenhuollon kustannukset nousevat kestämätöntä vauhtia, toiminta on tehotonta ja terveysongelmiin reagoidaan liian myöhään”, kertoo Odumin toimitusjohtaja, Jukka Suovanen. Kotimaisten ja myös EU- tason tutkimusten mukaan sairauksien ennaltaehkäisyyn käytettävät investoinnit tuottavat kaksin - kolminkertaiset säästöt vähentyneinä terveydenhuollon kustannuksina. Yksilön oman terveyden edistäminen ja mahdollisten terveysriskien omatoiminen vähentäminen ovat yksilön ja yhteiskunnan kannalta ylivoimaisesti kustannustehokkain tapa parantaa elämänlaatua ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia. 

Esimerkiksi diabetes aiheuttaa Suomelle 883 miljoonaa euroa välittömiä kustannuksia vuodessa. Jos tähän lisätään sairauden aiheuttamat välilliset kustannukset, summa ylittää 2 miljardia euroa (THL 2016). Ennaltaehkäistäviin sairauksiin kuuluu myös erilaiset päihderiippuvuudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, masennus ja stressiperäiset sairaudet. 

Tähän globaaliin haasteeseen Odum Oy ja VTT ovat kehittäneet mobiilisovelluksen, joka ennustaa terveysriskejä ja ohjaa käyttäjiään tulosten perusteella. Yrityksen tavoitteena on vähentää sairaspoissaoloja 30 prosentilla ja antaa käyttäjilleen kymmenen tervettä vuotta lisää. 

Odum ja VTT tutkivat hankkeen aikana Suomessa työskentelevien 18-64-vuotiailta kerättyjä terveystietoja usean vuoden ajan. ”Saimme kehitystyötä varten ainutlaatuisen aineiston, jossa on Odumin yli 10 vuoden ajalta keräämiä terveysmuuttujia yli 120 000 asiakkaalta”, kertoo hankkeen tieteellinen koordinaattori, Mark van Gils, VTT:ltä.

ENNALTAEHKÄISY SIIRTYY MOBIILIIN

Hankkeen aikana VTT:n tutkijat kehittivät koneoppivan algoritmin, joka ennustaa tulevat terveysriskit. Algoritmiin perustuva sovellus, AlvinOne, ennustaa käyttäjän riskin sairastua seuraavan 12 kuukauden aikana 80 %:n sensitiivisyydellä. Sovellukseen liitettiin sähköinen terveystarkastus, jotta käyttäjä saisi konkreettista tukea oman terveytensä edistämiseen.

TYÖNTEKIJÖIDEN VÄSYMYS NOSTAA TAPATURMARISKIÄ

Tutkimuksessa selvisi myös, että 52% vastaajista kärsivät päiväajan väsymyksestä ja 17% uniongelmista. ”Unen vaikutuksesta erityisesti kognitiivisiin toimintoihin on runsaasti tutkimusta. Tiedetään muun muassa että yhden yön valvominen tai noin viisi vuorokautta 4 tunnin yöunella heikentää valppautta yhtä paljon kuin yhden promillen humalatila. Tämä voi altistaa työtapaturmille ja on erityisen ongelmallista monissa turvallisuuskriittisissä ammateissa kuten liikenteessä, joissa vuorotyö herkästi aiheuttaa univajetta. Tiedetään myös, että voimakas päiväaikainen väsymys noin kaksinkertaistaa työtapaturman riskin teollisuustyössä”, kertoo työterveyslääkäri Riikka Mattila.

AlvinOne on ladattavissa ilmaiseksi App Storessa ja Google Playssa. Kuka tahansa voi tehdä ennusteen sovelluksessa ilmaiseksi, mutta ennusteen jälkeen tehtävä sähköinen terveystarkastus on tällä hetkellä saatavilla vain yrityksille ja yhteisöille. ”Kuluttajat pääsevät ostamaan sähköisen terveystarkastuksen itselleen sovelluksen sisällä lähiaikoina”, tarkentaa Odumin markkinointijohtaja, Johanna Varje. ”Haluamme tarjota käyttäjillemme luotettavan ja kokonaisvaltaisen polun riskien kartoittamisesta tarvittaviin toimenpiteisiin ja seurantaan. Tavoitteena on luoda kustannussäästöjä ja samalla tuottaa parempaa kohdennettua palvelua. Aasian kehittyvillä markkinoilla tämän kaltainen teknologia on enemmän välttämättömyys kuin vaihtoehto, koska ihmisiä on paljon eikä taloudellisia resursseja ole”, Varje täsmentää. Odumin tavoite on laajentua ja saada  500 000 käyttäjää kymmenestä maasta kahden vuoden sisällä.

Lisätietoja:

Terveydenhuollon murros/digitalisaatio:
Odum, toimitusjohtaja Jukka Suovanen, +358415251725, jukka.suovanen@odum.fi

AlvinOne-sovellus ja kansainvälistyminen:
Odum, markkinointijohtaja Johanna Varje, +358440423101, johanna.varje@odum.fi (myös ruotsin- ja englanninkieliset tiedustelut)

Tutkimuksen tuloksista, ja työelämän väsymyksestä:
Työterveys Apila, vastaava työterveyslääkäri Riikka Mattila, +358447923409, riikka.mattila@tyoterveysapila.fi

Algoritmin kehitys:
VTT, hankkeen tieteellinen koordinaattori Mark van Gils, Mark.vanGils@vtt.fi, +358405583184

Tiedotustilaisuudessa esitetty materiaali ja tutkimusraportti löytyy 18.4.2017 klo 12.00 jälkeen osoitteesta www.odum.fi > Medialle > Tiedotustilaisuus 18.4.2017.

Odum Oy on sataprosenttisesti kotimainen yritys, jonka missio on ennaltaehkäistä sairauksia ja parantaa elämänlaatua. Yhtiö on auttanut yksilöitä edistämään terveyttään ja organisaatioita toteuttamaan kustannustehokkaita prosesseja vuodesta 1988.

Tilaa

Multimedia

Multimedia