Ohjelmistoyritykset kasvattavat liiketoimintaa hyvällä johtamisella ja henkilöstöön panostamalla

Ohjelmistoyrittäjät ovat aloittaneet Suomessa ainutlaatuisen hankkeen, joka tukee ICT-kasvuyrityksiä henkilöstöjohtamisen keinoin. Vuoden 2009 lopulla alkaneesta pilottihankkeesta kehitetty HR OY Klinikka pureutuu yhteisiin kasvuyritysten henkilöstöjohtamisen kehitystarpeisiin ja uusien menetelmien käyttöönottoon.

Yritysten vahvuuksia ja kehittämiskohteita henkilöstöjohtamisessa kartoitettiin pilottihankkeessa työntekijöille ja johdolle suunnatulla kattavalla kyselyllä. Kyselyistä selvisi, että yritysten liiketoiminta kokonaisuudessaan ja viestintä ovat vahvalla pohjalla, kun sen sijaan perehdytyksessä, esimiestyössä ja johtamisessa on kehittymisen varaa.

Yrityksen henkilöstömäärän kasvaessa tiimin merkitys ja työyhteisö korostuvat toimitusjohtajavetoisen mallin sijaan. Toimiva työyhteisö on yritykselle voimavara, mutta mikäli siinä on ongelmia, vaikuttaa se negatiivisesti myös liiketoimintaan. Yhteisölähtöinen työ vaatii myös uutta johtamistapaa, jotta saadaan aikaan positiivisen kasvun kierre, kertoo partner Jenni Kankkunen konseptin toteutuksesta vastaavasta Saranen Consulting Oy:stä.

Seminaareissa yritysjohto pääsee jakamaan kokemuksiaan

Esiinnousseiden tarpeiden mukaan klinikassa mukanaolevalle seitsemälle yritykselle on kehitetty johdon seminaarit, joissa kesän ja syksyn aikana käsitellään kannattavaa kasvua, työnantajan imagoa, työntekijän sitouttamista ja yhteisön sisäistä paloa. Mukana olevat yritykset ovat ProcessVision, Mepco, UOMA, Ambientia, MovialCT, Efecte, Sysart ja Grey-Hen, joiden henkilöstömäärä vaihtelee parista kymmenestä sataan kuuteenkymmeneen. Klinikan sponsoreina ovat Tapiola ja Arc Software.

Seminaarien tarkoituksena on jakaa tuloksellisia ICT-alalla käytössä olevia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja oppia toisilta saman toimialan kasvuyrityksiltä. Lisäksi jokaisen yrityksen  henkilöstölle tehdään pilotista tuttu 102 kohdan kysely, jonka perusteella tehdään henkilöstöjohtamisen toimintasuunnitelma sekä toteutetaan kehityshanke HR OY Klinikan aikana. ICT- sektorilla tämän laajuinen hanke on Suomessa ainut laatuaan, kertoo Jenni Kankkunen klinikan sisällöstä.

Urasuunnittelulle kaivataan selkeä malli

Osallistujista sähköiseen liiketoimintaan ja viestintään sekä yhteisöllisiin ratkaisuihin erikoistunut Ambientia työllistää noin 80 henkeä. Yritys haluaa panostaa etenkin työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja urasuunnitteluun. Nämä asiat ovat nousseet yrityksessä viimeaikoina esiin ja tämän vuoksi yritys lähti myös mukaan klinikkaan.

Ambientiassa on tähänkin mennessä pystynyt varsin joustavasti vaihtaman toimipaikasta tai tehtävästä toiseen, mutta nyt haluamme toiminnalle järjestelmällisen suunnitelman ja rakenteen. Ambientia on voimakkaasti kasvava yritys ja ennen uusien henkilöiden palkkaamista olisi hyvä tietää, onko osaamista ja halua siirtyä kyseisiin tehtäviin oman talon sisältä, kertoo toimitusjohtaja Ville Availa.

ICT- alalla hyvä urakehitys ei välttämättä tarkoita esimiesasemaan kohoamista, kuten usein on tapana ajatella.

–  Hyvä koodaaja ei ole automaattisesti hyvä esimies. Roolit ovat hyvin erilaiset eikä teknisesti taitava henkilö välttämättä viihdy esimerkiksi ihmisten johtamisen parissa. Ambientiassa urakierron haasteena on myös talossa olevien ammattilaisten kirjo; AD:n ei ole helppo hypätä sovelluskehittäjän saappaisiin, Availa selvittää.

Lisätietoja

Saranen Consulting Oy: Jenni Kankkunen, jenni.kankkunen@saranen.fi, puh. 0400 64 8863
Ohjelmistoyrittäjät ry: Jaakko Salminen, jaakko.salminen@ohjelmistoyrittajat.fi, puh. 040 761 3775
Viestintätoimisto Akvamariini: Pia Jännes, pia.jannes@akvamariini.fi, puh.040 5038571

Kuvia toimitukselliseen käyttöön: www.akvamariini.fi/ohjelmistoyrittajamedia/

Ohjelmistoyrittäjät ry on sitoutumaton innovatiivisen, ammattitaitoisen, kasvuhakuisten ja yrittäjähenkisten ohjelmistoyritysten johdon yhteisö. Toiminnallaan yhdistys haluaa kannustaa ohjelmistoalan yrittäjyyteen, edistää alan tutkimusta ja koulutusta, nostaa alan profiilia ja näkyvyyttä julkisuudessa sekä kehittää jäsenyritystensä liiketoimintaa. Vuonna 1989 perustetulla yhdistyksellä on lähes 500 alan keskeisintä johtajaa ja vaikuttajaa jäsenenään.

Tilaa

Liitteet & linkit