Ohjelmistoyrittäjät: Suomalaisyritykset eivät ole valmiita maksamaan tietoturvasta

Tiedotusvälineille 22.4.2015

Ohjelmistoyrittäjien tuore jäsenkysely kertoo, että tietoturvaa pidetään Suomessa ohjelmistojen ominaisuutena, ei lisänä.

”Ohjelmistojen tietoturvaan pitää investoida, koska vain tietoturvalliset ohjelmistot tuovat kauppaa”, Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtaja Rasmus Roiha kiteyttää.

Hämmentävää on, että tietoturva ja tietosuoja loistavat poissaolollaan vielä liian monessa suomalaisten yritysten ja julkishallinnon tarjouspyynnöissä ja myyntineuvotteluissa. Sitä ei aina vaadita, eikä siitä olla valmiita maksamaan.

Kotimaisista suuryrityksistä peräti 79 % kysyi tarjoavalta ohjelmistoyritykseltä erikseen tietoturvan tai tietosuojan tasosta. Kotimaisen julkishallinnon vastaava luku oli 70 % ja kotimaiset pk-yritysten vain 60 %. Erikseen kysyttäessä tietoturvasta olivat valmiita maksamaan vain 45 % suuryrityksistä, 40 % julkishallinnon ostajista ja 33 % pk-yrityksistä.

"Suomalaisostajat ovat suhteellisen valveutuneita ja olettavat tietoturvan olevan kunnossa ja kuuluvan tuotteen tai palvelun perushintaan. Mutta miksi julkishallinnon osalta tuo luku ei ole 100 prosenttia”, Roiha kysyy.

Kyselyn mukaan ulkomaiset ostajat olivat toisaalta aivan yhtä huonoja tai julkishallinnon osalta vielä huonompia tietoturvan vaatijoita. Selkeä ero oli kuitenkin siinä, että ulkomaisista ostajista ne, jotka kysyivät erikseen tietosuojasta tai tietoturvasta ostotilanteessa, olivat selvästi suomalaisia valmiimpia myös siitä maksamaan.

”Ulkomaiset asiakkaat haluavat tietoturvan kuntoon ja ovat siitä valmiita maksamaan. Suomessa luotetaan liikaa siihen, että asiat ovat kunnossa. Tietoturvasta on erikseen huolehdittava ja ilman ammattilaisten apua kilpailukyky vaarantuu”, Finnish Information Security Clusterin (FISC) toiminnanjohtaja Juha Remes toteaa.

 “Korkeatasoinen tietoturva voi tarjota suomalaisyrityksille tehokkaan kilpailuvaltin kansainvälistymisessä”, Roiha arvioi.

Ohjelmistoyrittäjät ry on edistänyt suomalaisen ohjelmistoalan tietoturvaa muun muassa luomalla ohjelmistoyrityksille tarjottavan tietoturvasertifikaatin. Sertifikaatti varmistaa yritysten tuotteille ja järjestelmille riippumattoman kolmannen osapuolen auditoiman tietoturvan ja tietosuojan tason.

“Huolestuttavaa on, ettei tietoturvasta kysytä enemmän ostotilanteessa. Asiakkaan kannalta on kyse olennaisesta asiasta. Toisaalta ohjelmistotoimittajan tehtävä on huolehtia, että tietoturva on sisäänrakennettu ominaisuus”, Sulava Oy:n teknologiajohtaja Kimmo Bergius toteaa.

Ohjelmistoyrittäjien jäsenkyselyyn vastasi 112 yritystä, joiden vastaukset kattoivat vuosittain yhteensä yli 12 000 eri tarjous- ja myyntitilannetta. Kyselyn tuloksiin voi tutustua osoitteessa http://ohjelmistoyrittajat.fi/fi/Tietoturvan-merkitys-myyntitilanteessa-kyselyn-tulokset

Ohjelmistoyrittäjien tietoturvasertifikaatista on lisää tietoa osoitteessa http://www.ohjelmistoyrittäjät.fi/fi/tietoturva

Lisätietoja: 

Rasmus Roiha, rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi, 0400 180 434

Ohjelmistoyrittäjät ry on sitoutumaton kasvuhakuisten ja yrittäjähenkisten ohjelmistoyritysten johdon yhteisö, joka uskoo softan parantavaan voimaan. Toiminnallaan yhdistys kannustaa ohjelmistoalan yrittäjyyteen, edistää alan tutkimusta ja koulutusta sekä kehittää jäsenyritystensä liiketoimintaa. Vuonna 1993 perustetulla yhdistyksellä on jäsenenään yli 600 alan keskeisintä johtajaa ja vaikuttajaa. Lisätietoja: www.ohjelmistoyrittajat.fi #softanparantavavoima

Avainsanat:

Tilaa