Risto Siilasmaa on valittu Ohjelmistoyrittäjät ry:n kunniajäseneksi

Lehdistötiedote, 11.12.2013

Suomalaisen kasvuyrittäjyyden uranuurtaja Risto Siilasmaa on tänään valittu Ohjelmistoyrittäjät ry:n kunniajäseneksi. Järjestö valitsi kunniajäsenen nyt ensimmäistä kertaa, 20-vuotisjuhlallisuuksiensa yhteydessä.

Risto Siilasmaa on yksi Ohjelmistoyrittäjien perustajajäsenistä sekä aktiivinen sijoittaja ja vaikuttaja ohjelmistoteollisuudessa. Siilasmaa tunnetaan kasvuyrittäjyyden puolestapuhujana elinkeinoelämässä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kunniajäsenyyden perusteina mainittiin muun muassa Siilasmaan tekemä pitkäjänteinen työ kasvuyrittäjyyden ja teknologiateollisuuden eteen sekä merkittävä rooli ohjelmistoteollisuuden kasvamisessa yhdeksi suomalaisen hyvinvoinnin kulmakivistä.

”Siilasmaan urapolku kulkee käsi kädessä suomalaisen ohjelmistoalan kehittymisen kanssa. Hänen aktiivinen toimintansa lukuisissa ohjelmistoyrityksissä, toimialalla ja yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä esimerkillinen roolinsa seuraavan yrittäjäsukupolven kannustajana ja innoittajana ovat keskeisiä syitä valinnallemme”, Ohjelmistoyrittäjien hallituksen puheenjohtaja Matti Heikkonen sanoo.

Ohjelmistoyrittäjät ry:n perustajat asettivat aikoinaan tavoitteekseen, että yhä useampi suomalainen ohjelmistoalan kasvuyritys ylittää kasvua rajoittavat esteet ja siirtyy kansainvälisille markkinoille. Ohjelmistoala onkin tällä hetkellä yksi ainoita suomalaisen teollisuuden alueita, joka on kasvanut vuosi vuoden jälkeen talouden taantumasta huolimatta.

”Käynnissä on todellinen yrittäjyyden renessanssi. Yliopistosektorin uudistuminen, peliteollisuuden nousukiito ja ylipäätään Helsingin kehittyminen kansainvälisesti merkittäväksi startup-keskittymäksi ovat luomassa vahvaa kasvupohjaa ohjelmistoalalle. Aalto Entrepreneurship Society ja Slush-tapahtuma ovat erinomaisia osoituksia siitä, kuinka vahva kasvuhalu suomalaisessa ohjelmistoyrittäjyydessä vallitsee”, Risto Siilasmaa kommentoi.

Oleellinen osa alan elinvoimaisuutta on joukko alan kokeneita senioreita, joka jatkaa toimintaansa alan hyväksi yrittäjyys- tai ammattijohtajavaiheen jälkeen. He toimivat aktiivisesti sijoittajina, neuvonantajina ja hallitusjäseninä. Lisäksi he tekevät yhteiskunnallista vaikuttamistyötä ja tuovat medianäkyvyyttä toimialalle. Ohjelmistoyrittäjien 20-vuotisella taipaleella tämä kokemuksen ja nuoren innovatiivisuuden liitto on noussut todelliseksi voimavaraksi.

”Ohjelmistoala tulee ottamaan yhä keskeisemmän roolin Suomen teollisuudessa tulevan vuosikymmenen aikana. Suomen kilpailukyky tulee perustumaan enenevässä määrin immateriaaliseen osaamiseen. Sen kehittäminen vaatii vahvoja esikuvia nuorisolle, vahvaa kasvuyrittäjyyden ilmapiiriä sekä jo saadun kokemuksen kanavoimista takaisin toimialalle”, Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtaja Rasmus Roiha tiivistää.

Ohjelmistoyrittäjät ry kutsuu kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat ansioituneita ohjelmistoalalla ja tehneet pitkäjänteistä työtä alan kehittämiseksi.

Lisätietoja

Ohjelmistoyrittäjät ry, hallituksen puheenjohtaja Matti Heikkonen, puh. 040 548 4487

Ohjelmistoyrittäjät ry, toimitusjohtaja Rasmus Roiha, rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi , puh. 040 018 0434


Ohjelmistoyrittäjät ry on sitoutumaton innovatiivisten, ammattitaitoisten, kasvuhakuisten ja yrittäjähenkisten ohjelmistoyritysten johdon yhteisö. Toiminnallaan yhdistys kannustaa ohjelmistoalan yrittäjyyteen, edistää alan tutkimusta ja koulutusta, nostaa alan profiilia ja näkyvyyttä julkisuudessa sekä kehittää jäsenyritystensä liiketoimintaa. Vuonna 1993 perustetulla yhdistyksellä on jäsenenään yli 600 alan keskeisintä johtajaa ja vaikuttajaa. Lisätietoja: www.ohjelmistoyrittajat.fi.

Avainsanat: