AURINGON JA ÖLJYN YHDISTELMÄ SÄÄSTÄÄ ENERGIAA ASUNTOMESSUILLA

Oulun asuntomessuilla on mahdollisuus kuukauden ajan tutustua kahteen mielenkiintoiseen taloon, jotka esittelevät öljylämmityksen uusimpia suuntauksia. Villa Laivakello säästää energiaa aurinkolämmön ja öljyn yhdistelmällä. Talo Linneassa taas on savukaasuja kondensoiva lämmityskattila, jonka hyötysuhde on totuttua suurempi. Aurinkoenergian yhdistäminen öljylämmitykseen on saanut jalansijaa Suomessa jo muutaman vuoden ajan ja yleistyy jatkuvasti, sillä aurinkolämpöjärjestelmät ovat nykyisin jo kohtuullisen kilpailukykyisiä verrattuina esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmiin. Suomessakin olosuhteet aurinkolämmön hyödyntämiseen ovat hyvät, koska aurinkotunteja on lähes yhtä paljon kuin keskisessä Euroopassa, vaikkapa Saksassa. Rannikkoseudut ovat parasta aluetta tämän energiaa ja tätä kautta ympäristöä säästävän lämmitysmuodon käytölle, sillä taivaalta saatavien säteiden lisäksi vesi heijastaa lisää aurinkoa keräimiin. Auringon ja öljylämmön yhdistelmä toimii hyvin pohjoisessakin. Ilmatieteen laitoksen mittaustulosten mukaan esimerkiksi Oulussa paistaa aurinko 1698 tuntia vuodessa, mikä tekee keskimäärin noin 4,7 aurinkotuntia päivää kohden. Helsingissä aurinko paistaa keskimäärin 1742 tuntia vuodessa. Eniten aurinkotunteja saadaan touko-elokuussa ja vähiten marras-tammikuussa. Aurinkotuntien lisäksi energiaa pystytään keräämään myös pilvisellä säällä, sillä aurinkolämpökeräimet vastaanottavat myös hajasäteilyä. -Kehittyneillä aurinkolämpöjärjestelmillä auringon säteilystä voidaan saada talteen noin kolmannes, kertoo tekninen asiamies Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Villa Laivakello säästää energiaa monin tavoin Toinen asuntomessujen öljylämmitystaloista, Villa Laivakello, on puutalokorttelin talo numero 45. Rakennus on kaksikerroksinen puutalo, jossa erilaisia puumateriaaleja on käytetty monin uusin tavoin. Lämmitettävää asuinpinta-alaa on 220 neliötä. Viisihenkinen asukasperhe muutti taloon jo vuoden alussa. Villa Laivakellossa on panostettu moniin energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Erityistä huomiota on kiinnitetty lämmöneristykseen ja energiansäästöön. Talo lämpiää öljyllä ja aurinkoenergialla. Sitä keräävät katolle asennetut aurinkokeräimet, joita on 12,5 neliömetriä. Aurinkolämpöakku on 750-litrainen. Tavoitteena on tuottaa ainakin neljännes lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarvittavasta energiasta aurinkoenergialla. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, lämmitysöljyä kuluu vain noin 1500 litraa vuodessa. Talon isäntä Pekka Seppälä on Oulun kaupungin rakennusvalvontaviraston laatupäällikkönä tarkka lämmitysjärjestelmästä ja energiankulutuksesta ja painottaa lämmöneristyksen merkitystä rakentamisessa. Omassa talossa siihen on kiinnitetty huomiota niin, että ulko-ovet ovat tavallista paksumpia, ikkunat mahdollisimman energiapihejä ja talon seiniin ja yläpohjaan on laitettu paksusti levyvillaa. Seppälä on mukana asuntomessualueella käynnissä olevassa hankkeessa, jossa kehitetään teknisen laadun arviointijärjestelmää. Projektissa on koulutettu rakentajia laaturakentamiseen ja laatupisteytetty talohankkeita. Tarkoitus on, että arviointijärjestelmästä on jatkossa hyötyä kaikille talonrakentajille. Talo Linneassa uudentyyppinen kattila Myös Talo Linnea on moderni puutalo messualueen puutalokorttelissa. Sen numero on 46. Taloon muuttaa kuusihenkinen perhe. Asuinneliöitä talossa on 250. Taloa rakennettaessa oli tavoitteena käyttää mahdollisimman luonnonmukaisia rakennusmateriaaleja. Tutustuminen nykypäivän öljylämmityslaitteisiin muutti isäntäväen käsityksiä, ja rakennukseen valittiin öljylämmitys, koska sen laskettiin olevan edullisin lämmitysmuoto tähän taloon. Tämän päivän öljylämmityslaitteet eivät vie paljoa tilaa sisällä, ja öljysäiliö on sijoitettu ulos maan alle. Kattilaksi valittiin uudentyyppinen, savukaasuja kondensoiva kattila, jossa on poikkeuksellisen korkea hyötysuhde. Kattila käyttää hyödyksi myös savukaasuista talteen saatavaa lämpöä ja sen hyötysuhde kohoaa näin jopa yli sadan prosentin. Suomeen kondensoivat kattilat ovat tekemässä tuloaan, mutta muualla Euroopassa niitä on ollut käytössä jo pitkään. Muidenkin nykyajan öljylämmityskattiloiden hyötysuhde ja eristystaso ovat merkittävästi aiempaa paremmat. Vanhan kattilan uusiminen voi tuoda noin viidenneksen säästöä vuotuiseen lämmitysöljyn tarpeeseen. Öljylämmitystietoa Rakentajateltassa Öljyalan Palvelukeskus yhteistyökumppaneineen kertoo nykyajan öljylämmityksestä ja aurinkoenergian hyödyntämisestä öljyn rinnalla osastollaan asuntomessujen Rakentajateltassa. Öljyalan Palvelukeskus on myös hankkinut ”Elviksen” viihdyttämään kävijöitä öljyalan osastolla viitenä lauantaina ja johdattamaan heitä tutustumaan messualueen öljylämmitystaloihin. Asuntomessut Oulun Toppilansaaressa avataan 15. heinäkuuta, ja viimeinen messupäivä on 14. elokuuta. Messualue on auki päivittäin klo 10-18. Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, tekninen asiamies Eero Otronen, puh. 040 861 8481, ja markkinointipäällikkö Eero Kourula, puh. 040 584 1917 Villa Laivakello/Pekka Seppälä, puh. 044 703 2721 Talo Linnea/Teppo Hyvönen, puh. 040 559 7050 Öljylämmitysneuvonnan verkkosivut www.oil.fi

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Tilaa

Liitteet & linkit