Aurinko-öljylämmityksen kovaa kysyntää puretaan koulutuksella

Aurinko-öljylämmitys on Suomessa kysyttyä, mutta sen yleistymistä on jarruttanut pula asiantuntijoista. Epäsuhtaa pyritään nyt ratkaisemaan jatkamalla kauppa- ja teollisuusministeriön tukemaa asiantuntijakoulutusta.

Aurinkolämpöjärjestelmän asennukseen perehdyttävät koulutukset on suunnattu asennusliikkeille ja suunnittelijoille. Viime keväänä Vantaalla järjestetty vastaava koulutus sai runsaasti positiivista palautetta. Nyt koulutusta halutaankin tarjota myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Koulutuksen painotusta on siirretty käytännön asioihin. Koulutusta järjestetään viidellä paikkakunnalla: Seinäjoella 30. marraskuuta, Jyväskylässä 12. joulukuuta, Oulussa 18. tammikuuta, Turussa 2. helmikuuta ja Tampereella 15. helmikuuta. Koulutus toteutetaan kauppa- ja teollisuusministeriön ilmastonmuutoksen viestintäohjelman osarahoituksella.

-Lämmitystapa on herättänyt niin paljon kiinnostusta, että sen osaavista asentajista on jo pulaa, Öljyalan Palvelukeskuksen markkinointipäällikkö Eero Kourula sanoo. -Koulutuksella yritämme purkaa kysynnän ja tarjonnan välistä pullonkaulaa.

Aurinkoenergian yhdistäminen öljylämmitykseen on sekä uudisrakentajalle että vanhan öljylämmitysjärjestelmän kunnostajalle varteenotettava vaihtoehto. Viime vuonna myydyistä aurinkokeräimistä kaksi kolmannesta asennettiin öljylämmitysjärjestelmien yhteyteen. Öljyalan Palvelukeskuksen tutkimuksen mukaan lähes puolet nykyisistä öljylämmittäjistä harkitsee aurinkoenergiaan siirtymistä seuraavien kymmenen vuoden kuluessa.


Öljylämmitys säilyy, oheen uusiutuvaa energiaa

Ilmaisenergian hyödyntäminen on kiinteä osa energiatehokasta lämmöntuotantoa. Suomessa on 260 000 öljylämmittäjää ja öljylämmitys tulee tulevaisuudessakin säilymään tärkeänä lämmitystapana. Uusiutuvien energioiden käyttöönottoa halutaan edistää, mutta samalla taata lämmitysjärjestelmän varmuus myös ääriolosuhteissa.

Kiinnostus uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen öljylämmityksen ohella on kasvava trendi. Yksi vaihtoehdoista on auringon energian yhdistäminen öljylämmitykseen. Suomessa on jo noin pari tuhatta taloa, jotka hyödyntävät aurinkoa ja öljyä energialähteenä. Nykyisissä öljylämmitysjärjestelmissä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa yleistyviä nestemäisiä bioöljyjä.

Öljyalalla on kauppa- ja teollisuusministeriön ja ympäristöministeriön kanssa energiansäästösopimus, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä uusiutuvien energioiden käyttöä öljylämmityksen rinnalla.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, markkinointipäällikkö, Eero Kourula, puh. 040 584 1917, etunimi.sukunimi@oil.fi; ilmoittautuminen koulutuksiin: Sanna Hämäläinen, etunimi.sukunimi@oil.fi

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit