Aurinkokeräimet kannattaa tarkistaa kevättä varten

Kevätaurinkoa odotellessa kannattaa talon aurinkolämpöjärjestelmän tilanne tarkistaa. Myös järjestelmän asennusta suunnittelevien kannattaa toimia nyt. Aurinkokausi alkaa jo helmikuussa, ja eniten ilmaisenergiaa kevätkaudella aurinko-öljylämmittäjät saavat huhti-toukokuussa.

-Aurinkolämpöä hyödyntävien öljylämmittäjien on hyvä kaamosaikana tarkistaa järjestelmänsä tilanne, tekninen asiamies Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta sanoo. -Vuosihuoltoihin tuskin vielä on tarvetta, koska laitteet ovat vielä suhteellisen uusia.

Katolla olevien keräinten valmius kannattaa varmistaa, jotta aurinko pääsee esteettä niihin paistamaan.

Jos keräinten päälle on kasaantunut vain vähän lunta, kuten tänä talvena useissa paikoissa on asian laita, se yleensä sulaa itsestään pois kevätauringon alkaessa lämmittää. Paksumpi lumikerros on hyvä harjata pois. Sade kyllä huuhtoo keräinten pinnat, mutta keräinten pesu pinttyneestä liasta saattaa olla tarpeen, jotta ne pystyisivät ottamaan irti kaiken hyödyn jo kevätauringosta. Samalla tulee poistetuksi keräimistä mahdolliset roskat.

Aurinkolämpöjärjestelmän asennusta suunnittelevien kannattaa toimia heti, jotta alkava aurinkokausi saadaan parhaiten hyödynnettyä. Auringon säteily vaakatasolle on huipussaan kevät- ja kesäkuukausina. Maalis-toukokuussa saadaan aurinkolämpöä peräti 75 prosenttia siitä määrästä, mitä sitä saadaan kolmena kesäkuukautena.


Ei huoltoa mutta virittämistä

Tekninen päällikkö Jorma Åhman Callidus Oy:stä, itsekin aurinkolämmön hyödyntäjä, sanoo, että ainoa huoltotoimenpide aurinkolämpöjärjestelmässä liittyy siirtonesteen pakkasenkestävyyteen ja paineiden tarkistamiseen. -Jos paine on kohdallaan, ei myöskään vuotoja esiinny, Åhman sanoo. -Järjestelmää ei juurikaan tarvitse huoltaa.

Toimitusjohtaja Risto Pääjärvi Senewa Oy:stä on samoilla linjoilla. Hän haluaa muistuttaa uudisasennusten osalta, että urakoitsijan tulee tehdä laitteiston käyttöönotto. Järjestelmäkohtaiset esisäätöarvot ja säätölaitteiden toiminta-arvot valitaan aina rakennuskohtaisesti. Kun nämä ovat kohdallaan, on järjestelmän toiminta automaattista ja helppokäyttöistä. Käyttöönoton yhteydessä on urakoitsijan myös hyvä antaa loppukäyttäjälle käytönopastus.

Pääjärvi muistuttaa järjestelmän mukana tulevan luovutuskansion tärkeydestä. -Asennus on valmis vasta silloin, kun luovutuskansio on toimitettu asiakkaalle, hän muistuttaa.

Kansiossa on käyttö- ja huolto-ohjeet, mutta se kannattaa pitää tallessa myös siksi, että siitä löytyvät järjestelmän alkuperäiset esisäätöarvot. Apua säätöasioissa kannattaa ensisijaisesti hakea järjestelmän suunnittelijalta tai sen asentaneelta asennusliikkeeltä, koska heille rakennuksen erityispiirteet ovat tuttuja.

Aurinkolämpökoulutusta saaneiden suunnittelijoiden ja asennusliikkeiden yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Öljyalan Palvelukeskuksen verkkosivuilta www.oil.fi.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, tekninen asiamies Eero Otronen, puh. 040 861 8481; Kuvia aurinkokeräimistä katolla löytyy öljylämmitysneuvonnan verkkosivuilta www.oil.fi (Lisää öljylämmityksestä, kohta Ajankohtaista).

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Tilaa

Liitteet & linkit