Aurinkolämpö vakiintunut öljylämmön kumppaniksi

 

Aurinkolämpö on vakiintunut öljylämmön kumppaniksi myös Suomessa. Yhä useammat öljylämmittäjät lisäävät talonsa energiatehokkuutta liittämällä öljyn rinnalle aurinkolämpöjärjestelmän. Myös ilmasta veteen -lämpöpumpulla on sijansa öljylämmön kumppanina. Tämän päivän öljylämmitysratkaisuista saa tietoa 28.-30. lokakuuta Omakotimessuilla Vantaan Myyrmäki-hallissa Öljylämmittäjän Palvelutorilta.

Rakennus käyttää yhtä paljon lämmitysenergiaa lämmitysmuodosta riippumatta. Kustannuksia voi pienentää, kun valitsee mahdollisimman energiatehokkaan lämmitysjärjestelmän ja pitää sen kunnossa. Kuitenkin yhtä tärkeää ellei kaikkein tärkeintä on huolehtia myös itse rakennuksesta, jotta se ei päästä lämpöä karkuun, todetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Öljylämmitysjärjestelmä kuluttaa öljyä nyt jopa kolmanneksen vähemmän kuin ennen, ja nykytekniikan avulla saa jokaisesta lämmitysöljylitrasta aiempaa enemmän tehoja irti.

-Jos öljylämmityskattila on 25-30 vuotta vanha, on aika vaihtaa se uuteen, jonka hyötysuhde on huomattavasti parempi. Uusi kattila ja poltin tuottavat öljystä lämpöä 95 prosentin hyötysuhteella, ja lisäksi lämmitysöljyssä on nykyisin bio-osuus, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen.

Kun edessä on öljykattilan uusiminen tai muu kunnostus, kannattaa selvittää, olisiko jokin hybridiratkaisu paikallaan. Yleistä, kaikille sopivaa ratkaisua ei ole, vaan asiaa tulee pohtia aina kiinteistökohtaisesti. -Öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiselle kokonaan toiseksi lämmitykseksi löytyy harvoin taloudellisia perusteita, huomauttaa Otronen.

Aurinkolämpöjärjestelmä toimii kunnolla vain hyvin suunniteltuna ja hallitusti toteutettuna. Hallittu toteutus sisältää suunnitelmapiirustukset, suunnitelman mukaan tehdyn toteutuksen ja järjestelmän säätämisen oikeisiin asetusarvoihin sekä kiinteistön asukkaan käytönopastuksen. Hyvin tai puutteellisesti toteutettujen aurinkolämpöjärjestelmien hyötysuhteiden ero voi olla jopa kymmeniä prosentteja.

Ilmasta veteen -lämpöpumppu on vaihtoehto, joka voi kiinteistöstä riippuen olla aurinkolämmitystä helpompi ja sopivampi ratkaisu hybridilämmitykseen. Myös lämpöpumppujen osalta on tärkeää, että laite asennetaan ammattitaitoisesti ja oikein.

Joskus taas tilanne voi olla se, että kiinteistön paras ympäristöteko on yksinkertaisesti vanhan öljykattilan vaihto uuteen ilman, että yritetäänkään sovittaa järjestelmään hybridiratkaisua.

Hybridiratkaisuista on jo saatavilla paljonkin tietoa verkosta, mutta neuvoja kannattaa aina kysyä myös asiantuntijoilta, kuten asiaan vihkiytyneiltä suunnittelijoilta ja asennusliikkeiltä.


Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi@oil.fi; Omakotimessuilla Myyrmäki-hallissa osasto 7.13; www.oljylammitys.fi
Kuvia: Osoitteessa www.oil.fi kohdassa TIEDOTTEET, KUVAGALLERIA on AurinkoÖljy-lämmitykseen liittyviä kuvia median käyttöön.

Öljyalan Keskusliitto ry on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö. Keskusliiton päämääränä on edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteet öljyalan kannattavalle toiminnalle. Keskusliiton omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy vastaa öljyalan energiatehokkuussopimus Höylä III:n toimeenpanosta sekä toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeita. Verkkosivut www.oil.fi

 

 

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit