Avustukset vilkastuttaneet aurinkoöljyjärjestelmien menekkiä

Mittausten mukaan auringosta saadaan toukokuussa niin paljon ilmaisenergiaa, että se kattaa talossa jopa kuuden hengen lämpimän käyttöveden tarpeen. Kuun puolivälissä päättynyt energia-avustusten hakuaika on näkynyt vilkkaana aurinkoöljylämmitysjärjestelmien kysyntänä. Energia-avustusten hakuaika näkyi positiivisesti aurinkoöljyjärjestelmien laitevalmistajilla. Kaukora Oy:n toimitusjohtaja Raimo Aaltosen mukaan yhteydenottoja on tullut selvästi normaalia enemmän hakuaikana, joka päättyi toukokuun puolessavälissä. Myös kevätaurinko herättää perinteisesti aurinkoenergian ja öljylämmityksen yhdistämiseen. -Ihmiset ovat erittäin kiinnostuneita aurinkoenergiasta, Aaltonen kertoo. -Mielenkiinto lämmitysjärjestelmiä kohtaan alkoi näkyä vilkkaampana heti, kun päätös energia-avustuksista syntyi. Kun öljylämmitysjärjestelmä uusitaan niin, että siihen liitetään aurinkolämpö, voi saada enimmillään 15 prosentin investointiavustuksen. Avustus myönnetään, jos sitä on haettu hakuajan puitteissa. Lisäksi avustusta on voitu hakea pelkän aurinkokerääjän hankintakuluihin, mikäli aurinkokerääjä liitetään osaksi lämmitysjärjestelmää. Kevätauringosta lämmintä käyttövettä kuusihenkiselle perheelle Kaukoran testilaboratoriossa on seurattu auringosta saatavan energian määrää tänä keväänä. Aaltonen kertoo, että auringosta on saatu runsaasti energiaa. -Testilaboratoriossa mitattiin huhtikuun puolessavälissä, että energiaa saatiin auringosta 23 kilowattituntia päivässä. Seuraavalla viikolla vastaava luku oli jo 34 kilowattituntia, Aaltonen sanoo. Aaltosen mukaan yhden henkilön käyttöveden lämmitykseen tarvitaan noin kahden kilowattitunnin verran energiaa. -Esimerkiksi 23 kilowattitunnin energiamäärällä saa riittoisat käyttövedet jopa kuuden hengen tarpeisiin, Aaltonen laskee. -Ylijäävän osan voi käyttää talon lämmitykseen. Aurinkoenergian määrää on mitattu kevään aikana testilaboratoriossa kymmenen neliömetrin kerääjällä. Energiamäärän keskiarvotulos lasketaan kerran viikossa. Testilaitoksen tulokset ovat sidoksissa aurinkoöljylämmitysjärjestelmän varaajan neliömäärään ja teknisiin ratkaisumalleihin. Auringon säteily huipussaan keväällä Aurinkoenergian säteilytaso on Suomessa vuositasolla hieman alle 1000 kilowattituntia neliömetriltä, josta kehittyneillä aurinkolämpöjärjestelmillä voidaan saada talteen vähintään kolmannes. -Omakotitalon lämmittäjä voi lämmittää käyttövettä ja taloaan aurinkoenergialla aina maaliskuulta pitkälle syksyyn, Aaltonen kertoo. Aurinkoöljylämmitysjärjestelmässä öljyn tehtävä on täydentää energiavajetta tarvittaessa. Pelkän öljyn käyttöön tarvitsee turvautua vain pimeimpien talvikuukausien aikana, mutta järjestelmä on tehokas talvellakin. Silloin aurinko paistaa usein selkeältä taivaalta ja lumi toimii tehokkaana auringon heijastinpintana. Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, tekninen asiamies Eero Otronen, puh. 040-861 8481, markkinointipäällikkö Eero Kourula, puh. 040-584 1917; Kaukora Oy, toimitusjohtaja Raimo Aaltonen, puh. 02-4374600

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit