Dieselöljyn myynti kasvoi voimakkaasti viime vuonna

Dieselöljyn myynnissä jatkui viime vuonna jo pitkään vallinnut kasvusuunta, kun taas bensiinin myynnissä oli hienoista laskua muutaman edellisvuoden tapaan, ilmenee Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton tilastoista.

-Yhä useampi uusi henkilöauto on dieselkäyttöinen, mikä siirtää kulutusta bensiinistä dieselöljyyn. Samaan aikaan bensiinikäyttöisten henkilöautojen ominaiskulutus pienenee, kun vanhimmat, eniten kuluttavat autot poistuvat liikenteestä, toteaa keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen. Merkittävä osa dieselöljyn kulutuksen kasvusta tuleekin henkilöautojen dieselöitymisestä, vaikka talouselämän kuljetukset ovat perinteisesti olleet veturina dieselöljyn käytön muutoksissa.

Tilaston mukaan dieselöljyä myytiin viime vuonna reilut 2 600 miljoonaa litraa. Tämä on kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. Moottoribensiiniä myytiin viime vuonna runsaat 2 480 miljoonaa litraa, mikä on 0,1 prosenttia edellistä vuotta vähemmän.

Kevyen polttoöljyn kotimaan myynti oli viime vuonna noin 2 240 miljoonaa litraa. Myynti väheni viidellä ja puolella prosentilla verrattuna edellisvuoteen. Vajaa puolet kevyestä polttoöljystä käytetään rakennusten lämmityksessä ja loput maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa.

Lämmityskäyttöön menevän kevyen polttoöljyn myyntiin vaikuttaa merkittävästi säätila, ja viime vuosi oli normaalia lämpimämpi. Lämmitysöljyn kokonaiskulutukseen on vaikuttanut myös kulutuksen pieneneminen öljylämmitteisissä rakennuksissa, kun kiinteistöissä on tehostettu energiansäästöä lämmityslaitteistoja uusimalla ja ottamalla rinnakkaisenergiaksi uusiutuvaa energiaa.

Raskaan polttoöljyn kotimaan myynti väheni noin 5,8 prosentilla ja oli runsaat miljoona tonnia.
Lentopetrolin yhteenlaskettu myynti koti- ja ulkomaanliikenteeseen kasvoi runsaalla 11 prosentilla noin 830 miljoonaan litraan. Lentopetrolin myynnistä kotimaan liikenteen osuus on viidennes.

Kaikkien öljytuotteiden yhteenlaskettu myynti kotimaahan oli viime vuonna noin yhdeksän miljoonaa tonnia, mikä on 1,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lukuun lasketaan energiatuotteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet.

Tiedotteen liite: Markkinaosuudet öljytuotteiden myynnissä vuonna 2007. Verrattaessa vuoden 2007 tilastoa markkinaosuuksista öljytuotteiden myynnissä vuoteen 2006 on otettava huomioon toimijakentässä vuodesta 2006 vuoteen 2007 tapahtuneet merkittävät muutokset.

Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. (09) 6226 150, 040 503 9466; tilastosuunnittelija Jyrki Pohjolainen, puh. (09) 6226 1514, 040 582 7220

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.