Energiansäästöllä päästöt minimiin

Tänään alkavalla energiansäästöviikolla kiinnitetään huomiota energian säästämiseen myös kotitalouksissa. Osa energiansäästöä on päästöjen hallinta, missä nykyaikaiset lämmityslaitteet ovat tärkeä tekijä.

Öljy ja Kaasulämmitys Yhdistyksen neuvontateknikko Hannu Rauhala pitää öljylämmityksen osalta tärkeimpänä asiana päästöjen minimoinnissa nykyaikaisia tehokkaasti toimivia öljylämmityslaitteita. Hänen mukaansa öljylämmitys on ollut yksi vähäpäästöisimmistä lämmitystapavaihtoehdoista jo pitkään, mutta lisäsäästöjä saadaan päästöihinkin yhä enemmän moderneilla laitteilla.

- Nykyisin voimassa olevat eurooppalaiset normit varmistavat sen, että kuluttaja saa tehokkaimman mahdollisen käytön takaavat laitteet. Kun ikääntyneet lämmityslaitteet uusitaan, niin öljynkulutus vähenee entisestään.

Rauhalan mukaan tärkeä seikka on öljylämmityslaitteiden säädöt, joista huolehtii laitteiden asentaja ja myöhemmin määräaikaishuoltojen tekijä. Kun palamisen säätö on kohdallaan, energiaa ei tuhlata ja myös hiilidioksidin määrä on minimissään.

Öljylämmitysjärjestelmissä ovat voimakkaasti yleistymässä myös auringon lämpöenergiaa hyödyntävät ratkaisut. Näiden avulla on saatavissa merkittävä vähennys kulutetun öljyn määrässä.


Myös muut kuin hiilidioksidipäästöt huomioitava

Motivan energiansäästöviikolla (9.-15.10.) kiinnitetään huomiota myös päästöihin, joihin voidaan vaikuttaa ratkaisevasti energiansäästöllä myös kotitalouksissa.

Rauhala huomauttaa, että Suomessa on nykyisin useasti keskitytty vain ilmastonmuutokseen vaikuttavien hiilidioksidipäästöjen tarkkailuun, kun huomiota pitää kiinnittää myös energiantuotannon rikkipäästöihin, typen oksidipäästöihin sekä pienhiukkaspäästöihin. Kun hiilidioksidi vaikuttaa ilmakehään pitkällä tähtäimellä, tärkeää olisi myös tarkastella välittömästi luontoon ja ihmisiin vaikuttavia päästöjä.

Pöyry Energian vuonna 2003 toteuttaman tutkimuksen mukaan öljylämmityksen päästöt pientalossa olivat muita päälämmitysmuotoja pienemmät, vaikka vanha kuva lämmitystavan päästöistä on paljon negatiivisempi.

Esimerkiksi öljylämmityksen hiilidioksidipäästöt pientalossa olivat samansuuruiset kuin kaukolämpötaloissa ja selvästi pienemmät kuin sähkölämmitystaloissa lämmityskaudella. Typen oksideissa, rikkidioksidissa ja hiukkaspäästöissä öljylämmityksen päästöt olivat pienimmät.

Lisätietoja: Öljy Kaasulämmitys Yhdistys, neuvontateknikko Hannu Rauhala, puh. (09) 7206 1114
Lisätietoja päästötutkimuksesta: Öljyalan Palvelukeskus, Eero Kourula, puh. 040 584 1917
Lisätietoja Energiansäästöviikosta: www.energiansaastoviikko.fi

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Tilaa

Liitteet & linkit