Energiatehokkuus tulevaisuudessa talon myyntivaltti

Energiatehokkuus tulee uudisrakentamisessakin korostumaan, koska se nostaa kiistatta rakennuksen arvoa. Energiatehokkaan talon asumiskustannukset ovat pienemmät ja sen myyminen edelleen on helpompaa kuin tavallisen talon. Lämmityksen osuus on energiatehokkuutta arvioitaessa suuri, mutta hyväkään lämmitys ei auta, jos lämpö karkaa harakoille. Talon energiatehokkuuteen voi vaikuttaa rakennusvaiheen järkevillä investoinneilla.

-Lämmitysjärjestelmä vaikuttaa talon energiatehokkuuteen. Hyväkään lämmitys ei pelkästään auta, jos talo vuotaa, sanoo tekninen asiamies Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

-Lämmitysjärjestelmän tehokkuuden arvioinnissakin täytyy muistaa pitää maltti mukana, muistuttaa Otronen. Investoinnin ja käyttökustannusten kokonaisuutta tulisi peilata vähintäänkin tulevien 15 vuoden lämmityskustannuksiin ja mahdollisiin muutoksiin niissä. Energiatehokkaassa talossa energianhinnan nousu tuntuu vähemmän.

Energiatehokkuus on aina kokonaisratkaisu. Lämmityksen ohella muun muassa vaipan pitävyyteen täytyy panostaa. Energiatehokkaassa talossa on tavanomaista paksumpi lämmöneristys, hyvin eristävät ikkunat, se on vedoton ja varustettu lämmön talteenottavalla ilmanvaihdolla.

-Parhaisiin tuloksiin päästään vain, jos kokonaisuus on kunnossa. Lämmöntuotanto ja energiatehokkuus ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa, toteaa Otronen.

Vaipan eristykseen tehtävät lisäkustannukset rakennusvaiheessa maksavat itsensä takaisin nopeasti. On edullisempaa laittaa rakennusvaiheessa tarpeeksi paksut eristeet kuin lisätä eristystä jälkikäteen. Energiatehokas talo saattaa olla kalliimpi, mutta sen asumiskustannukset ovat huomattavasti tavallista taloa alhaisemmat.


Mitä muuta tulee muistaa

Kun perusasiat - eristys ja ilmanvaihto - ovat kunnossa, voidaan miettiä ilmaisenergian hyödyntämistä.

Ilmaisenergialla voidaan edelleen pienentää ostetun energian osuutta. Ilmaisenergian hyödyntäminen onkin kiinteä osa energiatehokasta lämmöntuotantoa. Öljylämmitystaloissa voidaan aurinkoöljylämmitystä hyödyntämällä pienentää kokonaisenergiankulutusta merkittävästi.

Aurinkoenergian yhdistäminen öljylämmitykseen on sekä uudisrakentajalle että vanhan öljylämmitysjärjestelmän kunnostajalle varteenotettava vaihtoehto. Öljyalan Palvelukeskuksen tutkimuksen mukaan lähes puolet nykyisistä öljylämmittäjistä harkitseekin aurinkoenergiaan siirtymistä seuraavien kymmenen vuoden kuluessa.


Energiatodistus arvioi energiatehokkuuden

Kuntoarvion teettäminen talokaupassa on nykyisin enemmän sääntö kuin poikkeus. Energiatehokkuus on argumentti, joka nostaa talon jälleenmyyntiarvoa. Energiatehokkuuden voi todentaa hankkimalla energiatodistuksen, joka luokittelee rakennuksen energiatehokkuuden perusteella ja mahdollistaa vertailun. Tällä hetkellä energiatodistus on hankittava, kun rakennus otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, tekninen asiamies Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit