Lisääntyneitä polttoainevarkauksia torjutaan kampanjaviikolla

Huoltoasemilla tehdään vuosittain kuutisen tuhatta polttoainevarkautta. Viime vuosien aikana varkaudet ovat lisääntyneet merkittävästi. Öljyala ja huoltoasemakauppiaat kampanjoivat toukokuun ensimmäisellä viikolla yhteistyössä poliisin kanssa polttoainevarkauksien torjumiseksi. Tempauksella halutaan muistuttaa, että polttoaineen varastaminen on rikos.

Kampanjaviikon tunnus on Varas maksattaa muilla! Tunnus näkyy huoltoasemien polttoaineen jakelumittarien tarroissa. Kampanjaviikolla lähipoliisi tekee tiiviisti yhteistyötä alueensa huoltoasemien kanssa ja valvoo niitä tehostetusti.

Polttoainevarkaudet aiheuttavat huoltoasemille merkittävät kustannukset ja kuormittavat poliisin tutkintaresursseja kohtuuttomasti suhteessa muuhun rikollisuuteen. Polttoainevarkaudesta epäiltyjä oli vuonna 2010 noin 11 000. Poliisi selvittää yli kolmasosan tapauksista.

Suuri hyppäys polttoainevarkauksien määrissä tapahtui vuonna 2008, jolloin sakon muuntorangaistuksen mahdollisuus poistui. Siitä lähtien poliisin määräämiä maksamattomia sakkoja ei ole voitu muuntaa vankeusrangaistukseksi.

Suurin osa polttoainevarkaista on poliisin tilastojen mukaan työikäisiä miehiä, joilla ei ole muuta rikostaustaa, mutta jotka toistavat tekonsa. Osa varkauksista on satunnaisia anastuksia. Pienessä osassa tapauksia tankkauksen maksaminen unohtuu epähuomiossa, ja yleensä huoltamot pystyvät hoitamaan tällaiset tapaukset yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa.

Varkauksien aiheuttamat kustannukset eivät rajoitu vain itse polttoaineeseen ja kauppiaan saamatta jäävään katteeseen, vaan niiden selvittämisestä aiheutuu moninkertaiset välilliset kustannukset huoltoasemalle. Myös investoinnit valvonta- ja turvajärjestelmiin kasvattavat kuluja.

Valvonnan lisääminen on kuitenkin usein tehokas keino vähentää varkauksia. Varastamiseen alttiille henkilöille ei pidä luoda mielikuvaa, että polttoaineen maksamatta jättäminen on helppoa ja mitätön rikkomus. Huoltamot ovat sikäli mutkikkaassa tilanteessa, että rikollisuuden torjunnassa tehokkaimmat keinot vaikeuttaisivat tavallisten, rehellisten asiakkaiden asiointia huoltoasemalla.

Polttoainevarkauksien torjuntaan panostetaan huoltoasemilla jatkuvasti, ja asiaan kiinnitetään erityistä huomiota valtakunnallisella kampanjaviikolla 2.− 8. toukokuuta. Huoltoasemat ovat saaneet uutta aineistoa, jossa ohjeistetaan varkauksien estämiseen, opastetaan henkilökuntaa toimimaan varkaustilanteissa sekä annetaan ohjeita valvonnan tehostamiseksi erilaisin toimin.

Kampanjaviikon järjestävät Öljyalan Keskusliitto ja Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL yhdessä poliisin kanssa.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, Pekka Huttula, varatoimitusjohtaja, puh. 040 503 9465; Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, Mika Hokkanen, toimitusjohtaja, puh. 0400 305 792;
Poliisihallitus, Jyrki Pelkonen, poliisiylitarkastaja, puh. 07187 81812, 07187 80181 (keskus)

Kampanjaviikon tarran kuva median käytettävissä ÖKL:n sivuilla www.oil.fi kohta Tiedotteet Kuvagalleria Muut kuvat.

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.