Lounais-Suomen kuntien kannattaisi patistella entisiä polttoaineiden jakelupaikkoja kunnostusohjelmaan

Maaperän kunnostusohjelma Soilin viimeinen hakuvuosi on meneillään. Myös Lounais-Suomen kuntien kannattaisi nyt käyttää entistä enemmän hyväksi mahdollisuutta saada entisiä polttoaineiden jakelupaikkoja tutkittaviksi ja tarpeen tullen kunnostetuiksi ohjelman kautta. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueen 80 kunnasta on saapunut kuutisenkymmentä hakemusta Soili-ohjelmaan. Esimerkiksi Turusta, Salosta, Porista, Kiikalasta ja Kemiöstä on tullut useita hakemuksia, mutta monista kunnista hakemuksia ei ole tehty lainkaan. - Nyt viimeistään on aika toimia. Toivomme aktiivisuutta etenkin kunnilta. Ne voivat tehdä arvokasta työtä kohteiden kartoittamisessa sekä kiinteistön omistajien informoinnissa ja aktivoimisessa. Esimerkiksi pienestä Nurmeksesta Pohjois-Karjalassa on saapunut jo yli 30 hakemusta ohjelmaan, kertoo asiamies Johanna Routio Öljyalan Palvelukeskuksesta, joka vastaa ohjelman käytännön toteutuksesta. Tällä hetkellä ohjelman kunnostusprojekteja on käynnissä mm. Salossa sekä Kemiössä, jossa aloitetaan tällä viikolla entisen huoltoaseman maaperän kunnostaminen Motellitiellä. Tontilla toimi huoltoasema vuosina 1950-1989. Tutkimuksissa selvisi, että tontin maaperä ja pohjavesi ovat osittain likaantuneet öljyhiilivedyistä. Nykyisin paikalla toimii kuntoutuskoti. Kunnostustöiden arvioidaan kestävän muutaman viikon. Likaantunut maaperä puhdistetaan korvaamalla pilaantunut maa-aines puhtaalla. Maaperän puhdistamisesta on tehty ilmoitus Lounais-Suomen ympäristökeskukselle, joka on hyväksynyt kunnostussuunnitelman. Alue kunnostetaan ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristö- eikä terveyshaittoja. Kunnostuksen rahoittaa öljysuojarahasto. Soili-ohjelmassa tutkitaan ja kunnostetaan entisten polttoaineen jakelupaikkojen maaperää ja pohjavettä. Ohjelma perustuu Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton, öljy-yhtiöiden, ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton sopimukseen vuodelta 1996. Käynnissä on ohjelman yhdeksäs toimintavuosi. Kaikkiaan ohjelmaan on tullut yli 700 hakemusta ympäri Suomen. Niiden perusteella kunnostustyöt on aloitettu noin 270 kohteessa, joista suurimmassa osassa työt on jo saatettu päätökseen. Yksityiset kiinteistön omistajat voivat hakea mukaan ohjelmaan sellaiset kiinteistöt, joilla polttoaineen jakelutoiminta on jo päättynyt. Kyseeseen tulevat yhtä lailla entiset isot huoltoasemat kuin pienet, esimerkiksi kaupan pihalla sijainneet yhden jakelumittarin jakelupisteet. Kiinteistön tutkimisesta ja kunnostamisesta ei aiheudu kiinteistön omistajalle tai kunnalle kustannuksia, vaan toimenpiteet rahoitetaan öljysuojarahastosta. Rahaston varat kerätään öljyä maahantuovilta yrityksiltä öljysuojamaksuna. Ohjelmassa mukana olevat yhtiöt tuovat ohjelmaan mukaan myös omia kiinteistöjään, jotka tutkitaan ja kunnostetaan ohjelman puitteissa. Yhtiöt rahoittavat omien kohteidensa kunnostuksen kokonaisuudessaan. Lisätietoja toimituksille: asiamies Johanna Routio, Öljyalan Palvelukeskus Oy, puh. (09) 6226 1521

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Tilaa

Liitteet & linkit