Mika Anttonen Lämmöllä-lehdessä: Öljylämmitys on myös tulevaisuuden lämmitysmuoto

-Öljyala on päättänyt kasvattaa asteittain biokomponentin osuutta lämmityspolttoaineessa. Tällä tavalla se samalla kertaa vastaa ilmastonmuutoshaasteeseen, säilyttää hyväksi koetun lämmitystavan ja turvaa nykyisten kattiloiden ja polttimien toiminnan myös tulevaisuudessa, toteaa St1 Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen Lämmöllä-lehden haastattelussa.

Anttosen mukaan ajatus öljyn loppumisesta on harhakäsitys, mutta öljyä kannattaa kuitenkin käyttää energiatehokkaasti. Anttonen näkee öljylämmityksen tulevaisuuden valoisana, kun öljyyn lisätään biokomponentti ja se yhdistetään tehokkaasti muihin lämmöntuotantomuotoihin.

Öljy-yhtiöt ovat Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa asettaneet yhteisen tavoitteen biokomponentin lisäämisestä lämmitysöljyyn. Ensi vuonna biopolttoaineen osuus lämmitysöljytoimituksissa on kaksi prosenttia, ja osuus nousee kymmeneen prosenttiin vuonna 2016.

Suomalainen energiapoliittinen päätöksenteko saa Mika Anttoselta tunnustusta. -Suomessa on ollut vähän toimijoita, jotka ymmärtävät energiapolitiikan kokonaisuuden. Onneksi heitä on ollut virkamieskunnassa, joka on toiminut energiakysymyksissä erittäin vastuullisesti, toteaa Anttonen. Hän katsoo, että tämän ansiosta Suomessa on päästy ratkaisuun, jossa energiatuotanto on monipuolista, uusiutuvien energiamuotojen osuus korkea eikä mitään vaihtoehtoa ole suljettu pois energiaratkaisuista.

Anttosen mielestä monet ratkaisut, jotka Suomessa on jätetty tekemättä vero-ohjauksella, olisivat tulleet kalliiksi eivätkä olisi johtaneet asetettuihin tavoitteisiin. Anttonen viittaa tässä yhteydessä Ruotsiin, jossa ei ole pystytty yhtä kaukonäköisiin ratkaisuihin ja jossa on jouduttu toteamaan miljoonien kruunujen investointien valuneen hukkaan.

Rakentamisen ja asumisen erikoislehti Lämmöllä jaetaan lämmitysöljyä myyvien Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton jäsenyhtiöiden lämmitysöljyasiakkaille neljästi vuodessa. Lehden painos on noin 250 000. Lehden julkaisija on Öljyalan Palvelukeskus Oy ja kustantaja Plus-lehdet.

Lisätietoja: St1 Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, puh. 040 500 9798; Lämmöllä-lehden osalta Eero Kourula, Öljyalan Palvelukeskus, puh. (09) 6226 1517

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit