Nyt otollinen aika remontoida ikääntynyt öljylämmitys

Öljylämmittäjä pystyy säästämään energiaa ja vastaamaan ilmastotalkoiden haasteisiin pitämällä lämmitysjärjestelmänsä kunnossa ja ottamalla rinnalle uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämmön. Lisäksi bioöljyt tulevat asteittain käyttöön myös lämmityksessä. Nykyisillä lämmitysöljyn hinnoilla öljynkulutusta vähentävä remontti on entistäkin kannattavampi toimenpide.

Keskustelu lämmitystavoista käy vilkkaana. Kodeista halutaan tehdä mahdollisimman energiatehokkaita. Suurin osa öljylämmitystaloista on hyvässä kunnossa, mutta kiinteistöjä, joissa on ikääntyneet lämmityslaitteet, kannustetaan energiansäästöön valtiovallan ja öljyalan vuoteen 2016 ulottuvalla Höylä III -energiatehokkuussopimuksella.

Öljylämmittäjän ei ole mitään syytä lähteä harkitsemattomasti vaihtamaan lämmitysmuotoa, todetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta. -Öljylämmittäjällä on talossaan monia mahdollisuuksia avaava vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, jossa päästöt ovat pienemmät kuin monesti kuvitellaan, huomauttaa tekninen asiamies Eero Otronen.

Tärkeää on luonnollisesti pitää itse talo kunnossa. Energiankulutusta vähentävät merkittävästi rakennuksen eristyksen parantaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen

Kun ikääntynyttä öljylämmitysjärjestelmää lähdetään remontoimaan, yleisimmät kunnostustyöt ovat kattilan ja polttimen vaihto sekä automatiikan asennus. -Kesän aikana kannattaa nyt miettiä oman talonsa tilannetta ja lomakauden jälkeen pyytää asiantuntija tekemään suunnitelma remontista, Otronen kehottaa.

-Uudet laitteet tuovat huomattavia säästöjä lämmityskustannuksiin, joten laskelmissa on aina syytä ottaa huomioon myös alenevat käyttökustannukset, muistuttaa Otronen. Lisäksi uusien laitteiden automatiikan ansiosta asumismukavuus lisääntyy ja laitteiden huollon tarve vähenee.

Lämmitysjärjestelmän kunnostus tuo kiinteistökohtaisesti 10-30 prosentin säästön öljynkulutukseen. -Kun öljylämmityksen rinnalle ottaa vielä aurinkolämmön, syntyy lisää energiansäästöä. Asukkaat voivat vaikuttaa energiankulutukseen myös muuttamalla omia tottumuksiaan, vaikkapa säätämällä lämpöä hieman totuttua pienemmälle, Otronen toteaa.

Myös bioöljyt ovat asteittain tulossa lämmitykseen. Öljy-yhtiöt ovat osana energiatehokkuussopimusta asettaneet alan yhteisen tavoitteen, jonka mukaan biopolttoöljyn osuus lämmityspolttonesteistä on kaksi prosenttia ensi vuonna ja kasvaa kymmeneen prosenttiin vuoteen 2016 mennessä.

Bioöljyjen on todettu soveltuvan normaaleihin öljylämmityslaitteisiin, ja niiden toimivuudesta laitteissa kerätään parhaillaan lisätietoa parin vuoden testeillä koetaloissa.

Uutuutena on tänä vuonna mahdollisuus tilata tuoreeseen energiatehokkuusdirektiiviin pohjautuva kattilatarkastus, josta asiakas saa lämmityksen energiatehokkuudesta kertovan tarkastuspöytäkirjan. Siinä säilyvät tiedot laitteistosta esimerkiksi talon myyntilannetta varten. Lisätietoa ja tarkastusliikkeitä löytyy verkkosivuilta www.oljylammitys.fi.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, tekninen asiamies Eero Otronen, puh. 040 861 8481; tietoa ja kuvia öljylämmityksestä www.oil.fi (kohta Ajankohtaista).

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Tilaa

Liitteet & linkit