Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto: Ilmastotavoitteet saavutettavissa tieliikenteessä

Tieliikenteessä pystytään saavuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja uusiutuvien energioiden käytön edistämistä koskevat tavoitteet auto- ja polttoainetekniikan keinoin, jos siihen luodaan sopivat ohjauskeinot ennen kaikkea polttoaineverotusta uudistamalla, katsoo Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto. Liikenteen ratkaisuilla tuettaisiin myös merkittävästi Suomen kokonaistavoitteen saavuttamista.

Öljy- ja kaasuala esittää, että Suomessa siirryttäisiin kehityksen sen salliessa voimakkaasti hiilidioksidipäästöjen perusteella porrastettuun polttoaineverotukseen samaan tapaan kuin on tehty autoverotuksessa. Öljy- ja kaasuala uskoo, että polttoaineverotusta uudistamalla voidaan vaikuttaa sekä kuluttajien että alan toimijoiden valintoihin.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton tekemän tarkastelun mukaan autokantaa nopeasti uudistamalla on mahdollista kompensoida tieliikenteen kasvun mukanaan tuoma hiilidioksidipäästöjen kasvu. Päästöjen vähentäminen nykytasosta tehtäisiin pääasiassa biopolttoaineilla. Se edellyttää myös investointeja niiden tuotantoon ja jakeluun.

Ottaen huomioon autokannan ja liikenteen ennakoitu kehitys biopolttoaineiden laajamittaisella käytöllä voitaisiin öljy- ja kaasualan arvion mukaan vähentää liikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2005.

Keskusliiton toimitusjohtajan Jarmo Nupposen mukaan öljy- ja kaasuala pitää varmana, että biopolttoaineiden kestävän kehityksen kriteerit pystytään lähivuosina vahvistamaan, ja että tulevaisuudessa biopolttoaineisiin käytetään ei-ruokapohjaisia ja muilta vaikutuksiltaan kestävän kehityksen mukaisia raaka-aineita ja biopolttoaineiden tuotanto ja valmistus ovat kasvihuonekaasutaseeltaan hyviä.

Keskusliiton tieliikennettä ja työkoneita koskevassa tarkastelussa lähtökohtina ovat olleet liikennesuoritteen, autojen, moottoreiden ja autokannan sekä polttoaineiden laatuvaatimusten ennakoitu kehitys. Työkonepolttoaineet seuraavat kiinteästi sitä kehitystä, joka tapahtuu dieselöljyssä. Maakaasusta ja biokaasusta on tehty erillinen, suppeampi tarkastelu.

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit