Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto: Öljylämmityksessä ja liikenteessä pystytään saavuttamaan päästötavoitteet

Ilmasto- ja energiapolitiikkaa ei pidä rakentaa utopioiden varaan, vaan päästöjen vähentämiseen kannattaa käyttää keinoja, jotka ovat realistisia ja jo tälläkin hetkellä käytettävissä, painotti Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton puheenjohtaja Risto Rinne öljy- ja kaasualan energiaseminaarissa 21. lokakuuta.

Öljy- ja kaasualan näkemys on, että energiankulutuksen vähentäminen on jäänyt meillä liikaa jalkoihin energiakeskustelussa, ja väitellään vain siitä, millä energiaa tuotetaan tai saa tuottaa. Sekä öljylämmityksen että tieliikenteen osalta on alan skenaarioiden mukaan mahdollista parantaa energiatehokkuutta merkittävästi ja vähentää päästöjä niin, että EU:n vaativiin päästövähenemätavoitteisiin päästään.

Rinne ihmetteli sitä, että lämmitysratkaisuja koskien poliittisena linjauksena näyttäisi monilla olevan tavoite öljylämmityksestä luopumisesta hinnalla millä hyvänsä, vaikka tällaiselle pyrkimykselle ei ole perusteita. Valtaosassa öljylämmityskiinteistöistä on laitteet kunnossa. -Lisäksi meillä on mahdollisuus saada lämmitysöljyn kulutus jopa puolitettua niissä öljylämmitystaloissa, joissa rakennus kaipaa kunnostusta ja joissa on nykynormien mukaan vanhentuneet laitteet, korosti Rinne.

Lämmitysöljynkulutus pienenee valtiovallan ja öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimukseenkin kirjatuin keinoin: laittamalla talon eristys kuntoon sekä ottamalla käyttöön energiatehokkaat lämmityslaitteet ja uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämpöä öljyn rinnalle. Lisäksi öljyala on sopimuksessa sitoutunut siihen, että ensi vuoden alusta alkaen biopolttoöljyn osuus on kaksi prosenttia lämmitysöljyn kokonaismäärästä. Biopolttoöljyn osuus kasvaa asteittain niin, että vuonna 2016 sen osuus lämmitysöljyn kokonaismäärästä on jo kymmenen prosenttia.

-On täyttä utopiaa pyrkiä siihen, että öljylämmityksestä luovuttaisiin muutamassa vuodessa. Ilmastotalkoissa sen, että jokin toimiala pystyy aikaansaamaan päästöjen vähenemisen puoleen vuoteen 2020 mennessä, pitäisi kyllä riittää, korosti Rinne.

Uudistamalla autokantaa verotuksen keinoin voidaan saada liikenteen kasvun mukanaan tuoma päästöjen kasvu leikattua kokonaan. -Kun sitten pyritään saamaan päästöt vähenemään EU:n vaatimalla 16 prosentilla, keskeisin keino on biopolttoaineet. Tavoite edellyttää erittäin mittavaa biopolttoaineiden käyttöä. Ala kui-tenkin uskoo, että se olisi mahdollista, Rinne sanoi.

Liikenteen biopolttoaineiden osalta ollaan tänä vuonna kahden prosentin jakeluvelvoitteen piirissä ja velvoite kasvaa ensi vuonna neljään prosenttiin. Tämän vuoden velvoitetta toteutettaessa jakeluyhtiöt voivat vielä harkita, onko kustannustehokkaampaa toteuttaa velvoite bensiinin tai dieselöljyn puolella. Ensi vuoden velvoite on jo niin suuri, että biokomponentteja on oltava sekä bensiinissä että dieselöljyssä.

Valtiovarainministeriö on päättänyt käynnistää selvityksen mahdollisuudesta porrastaa polttoainevero hiilidioksidi- ja muihin päästöihin perustuvaksi. Öljyalalla on yhteinen kanta siitä, että hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja hyvien biopolttoainevaihtoehtojen markkinoille tuomisen kannalta polttoaineverotuksen porrastus voisi olla tehokas keino.

Viime aikoina on paljon puhuttu myös sähköautoista ja ladattavista hybrideistä. Öljy- ja kaasuala uskoo, että niiden aika vielä tulee, mutta ennen vuotta 2020 vain marginaalisesti. Polttomoottorin korvaavat käyttövoimat tulevat vakavasti kuvaan vasta ehkä vuosina 2020-2030.


Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, gsm 040 503 9466

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit