Öljylämmittäjät kasvattavat aurinkolämpömarkkinoita

Aurinkolämpömarkkinat kasvoivat Suomessa lähes neljänneksen viime vuonna verrattuna edellisvuoteen, ja alustavan tiedon mukaan kasvusuunta jatkuu myös kuluvana vuonna. Aurinkolämpömarkkinoiden kasvun takana ovat erityisesti öljylämmittäjät, jotka liittävät yhä useammin aurinkolämmön rinnakkaisenergiaksi lämmitysjärjestelmäänsä.

Viime vuonna käyttöön otetuista uusista aurinkolämpöjärjestelmistä 80 prosenttia asennettiin öljylämmityksen yhteyteen. Kaiken kaikkiaan aurinkolämpöjärjestelmiä on käytössä noin 4000 pientalossa.

-Aurinkolämmön liittäminen öljylämmitykseen rinnakkaislämmönlähteeksi onkin tärkeässä osassa, kun halutaan lisätä edelleen uusiutuvan energian käyttöä ja edistää energiansäästöä, toteaa varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta.

Aurinkolämmön käytölle on asetettu myös määrälliset tavoitteet valtiovallan ja öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa. Tavoite on, että vuonna 2016 viidesosassa öljylämmityksen kunnostuksista ja uudisasennuksista aurinkolämpö otetaan rinnakkaislämmönlähteeksi.

Aurinkolämmön suosiota öljylämmityksen rinnakkaislämmönlähteenä suosii Huttulan mukaan se, että aurinkolämpöjärjestelmät soveltuvat erityisen hyvin juuri öljylämmitykseen liitettäväksi. -Kun asennus tehdään ammattitaidolla, järjestelmä on automaattinen eikä vaadi juurikaan huoltoa, kertoo Huttula.

Aurinkolämmön ja muun aurinkoenergian käytön kehitystä Suomessa on tutkinut Solpros Ay.

Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. (09) 6226 1523, 040 503 9465. Öljyalan Palvelukeskus, markkinointipäällikkö Eero Kourula, puh. (09) 6226 1517, 040 584 1917 ja tekninen asiamies Eero Otronen, puh. (09) 6226 1516, 040 861 8481

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit