Öljylämmitysjärjestelmien uusiminen edistää Suomen energiansäästötavoitetta

Öljyn hinnan nousu on vauhdittanut vanhojen öljylämmityslaitteiden uusimista, mikä edistää merkittävästi energiansäästöä. -Kun lisäksi yhä useammat yhdistävät öljylämmitykseensä aurinkolämmön, energiansäästö kasvaa entisestään, toteaa Öljy- ja Kaasualan keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen. Ikääntyneiden öljylämmityskattiloiden rivakka uusimistahti pysähtyi viime vuonna loppuvuodesta energia-avustusten odotteluun. Nyt kattiloita uusitaan jälleen, ja lisäpotkua on antanut mahdollisuus saada energia-avustusta, kun uusii öljylämmityksen ja liittää siihen aurinkoenergian. -Täytyy tosin muistaa, että vanhojen öljylämmityslaitteiden uusiminen kannattaa aina riippumatta siitä, saako siihen jonkin verran avustusta vai ei, huomauttaa Nupponen. Uudet laitteet tuovat 10-30 prosentin säästön pientalon öljynkulutukseen. Aurinkoenergiasta puolestaan saa lisäksi keskimäärin parinkymmenen prosentin säästön lämmityskuluihin. Nupposen mielestä lämmitystapakeskustelu on ajautunut viime aikoina osittain erikoisille raiteille. Keskustelu tuntuu julkisuudessa paljolti keskittyneen mahdollisuuksiin vaihtaa käytössä oleva lämmitystapa johonkin toiseen. Kuitenkaan toimivan lämmitysjärjestelmän vaihtaminen toiseen ei tavallisesti ole taloudellisesti kannattavaa, olipa kyseessä mikä lämmitysjärjestelmä tahansa. -Samalla öljyn hinnan ollessa tavallista korkeammalla on unohtunut, että öljylämmitys on kuitenkin edelleen hyvin kilpailukykyinen lämmitysvaihtoehto, sanoo Nupponen. Hän arvelee myös, että öljylämmityksen päästöistä elää sitkeästi vanhoja käsityksiä, jotka eivät pidä yhtä nykytilanteen kanssa. Kannettaessa huolta sähkönkulutuksen kasvusta kannattaa Nupposen mielestä myös muistaa, että öljylämmitys on käytännössä ainoa merkittävä hajautettu lämmitysmuoto, joka leikkaa tehokkaasti sähkön kulutushuippuja. Pientalot ovat kaiken kaikkiaan tärkeässä asemassa energiansäästötavoitteissa, joita Suomelle kohdistuu toukokuussa voimaan tulevasta energiapalveludirektiivistä. Lähes kolmannes direktiivin piirissä olevasta energiankulutuksesta liittyy asuinrakennuksiin. Öljylämmitystalokannasta arviolta 80 000:n talon lämmitysjärjestelmät ovat sen ikäisiä, että laitteiden uusiminen oli ajankohtaista. Se osa öljylämmitteisestä rakennuskannasta, joka nyt on kunnossa, tarvitsee uusimista pääsääntöisesti vasta 15-20 vuoden kuluttua. -Jatkossa bioöljyt tulevat täydentämään öljylämmittäjien energiavaihtoehtoja, sillä nykyaikaisissa öljykattiloissa pystytään hyödyntämään myös biopohjaisia nestemäisiä polttoaineita. Öljylämmittäjän energiapaletti voi koostua öljystä, nestemäisestä biopolttoaineesta ja aurinkolämmöstä, kertoo Nupponen. -Liikenteen puolella biopolttoaineiden käyttöönotto on yksi varteenotettava keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Liikkeelle kannattaa kuitenkin lähteä harkiten ja panostaa ennen kaikkea toisen sukupolven biopolttoaineisiin, jolloin ensi vuosikymmenellä voidaan puhua jo merkittävästä osuudesta liikennepolttoaineista, toteaa Nupponen. Öljyn kulutuksen ennustetaan kasvavan Maailman öljyn kulutus on jatkuvassa kasvussa, jota öljyn kohonnut hintakaan ei ole pysäyttänyt. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on ennustanut kulutukseksi tänä vuonna runsaat 85 miljoonaa barrelia päivässä, jolloin kasvua viime vuodesta olisi kaikkiaan 2,2 prosenttia. Kulutuksen kasvu olisi OECD-maissa 1,2 prosenttia ja OECD:n ulkopuolisissa maissa 3,8 prosenttia. Kiinan öljynkulutuksen kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana ja olevan lähes kuusi prosenttia. Kulutus kasvaa merkittävästi myös Lähi-idässä, entisen Neuvostoliiton alueilla ja Afrikassa. Vuonna 2005 raakaöljymarkkinoilla oli erilaisia häiriötekijöitä, ja öljyn hinta oli noususuuntainen. Tärkeällä tuotantoalueella Meksikonlahdella oli useita hirmumyrskyjä, ja suuri osa alueen öljyntuotannosta ja -jalostuksesta keskeytyi joksikin aikaa. Tilanne korjaantui kuitenkin suhteellisen nopeasti, ja hinta palautui myrskyjä edeltäneelle tasolle. Korkeimmillaan Brent-raakaöljylaadun hinta oli Katrina-myrskyn jälkeen elo-syyskuun vaihteessa noin 67 dollaria barrelilta. Viime vuoden lopussa hinta oli noin 60 dollaria barrelilta, kun se vuotta aiemmin oli ollut noin 40 dollaria barrelilta. -Öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen nousun taustalla on ollut viime vuosina kysynnän kasvaessa merkittävänä tekijänä rajallinen jalostuskapasiteetti, ei raakaöljyn niukkuus. Öljyn tuotantoon ja jalostukseen tarvitaan mittavia investointeja, jotta kasvavaan kysyntään voidaan vastata, ja niiden toteutuminen vie aikaa. On helppo ennustaa, että lähivuosina tasapainoilu kysynnän ja tuotannon sekä jalostuksen välillä pitää öljyn hinnan suhteellisen korkeana, arvioi Nupponen. Maailman öljyn kulutus kasvoi vuonna 2005 runsaan prosentin, ja voimakkainta kasvu oli OECD:n ulkopuolella. Kiinassa öljynkulutuksen kasvu jäi kolmeen prosenttiin, kun se edellisvuonna oli peräti 15 prosenttia. Suurin öljynkäyttäjämaa on Yhdysvallat, jonka osuus maailman öljynkulutuksesta on neljännes. Öljynviejämaiden järjestön Opecin osuus tuotannosta oli entisellään eli 40 prosenttia, ja Opec-maissa öljyntuotanto lisääntyi merkittävästi, kolmisen prosenttia. Sen sijaan Opecin ulkopuolisten tuottajamaiden yhteenlaskettu öljyntuotanto pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Suurimmat öljyntuottajamaat olivat Saudi-Arabia, Venäjä, Yhdysvallat ja Meksiko. Tuotanto lisääntyi eniten Saudi-Arabiassa ja Venäjällä. Hirmumyrskyjen takia Yhdysvaltain ja Meksikon tuotanto väheni selvästi edellisvuodesta. Myös Pohjanmeren tuotanto oli edellistä vuotta pienempi. Maakaasuvarantoja löytyy jatkuvasti lisää Maakaasun osuus maailman energiankulutuksesta on noin neljännes, ja IEA ennustaa kaasun käytön kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Uusia maakaasuvarantoja löydetään jatkuvasti, ja niiden määrä vastaa nykyisellään lähes 70 vuoden kulutusta huolimatta kasvavasta kulutuksesta. Varannoista yli 40 prosenttia sijaitsee Lähi-idässä ja kolmannes entisen Neuvostoliiton alueella. Länsi-Euroopassa maakaasulla tuotetaan noin neljännes energian kokonaiskulutuksesta. Alustavien tietojen mukaan maakaasun käyttö Euroopassa kasvoi viime vuonna vajaalla kahdella prosentilla edellisvuodesta ja kaasua käytettiin noin 492 miljardia kuutiometriä. Euroopassa käytetystä maakaasusta 42 prosenttia oli omaa tuotantoa. Venäjän tuonnin osuus oli 24 prosenttia ja Norjan 14 prosenttia. Algeriasta tuotiin 11 prosenttia maakaasusta ja loput muista maista kuten Egyptistä, Persianlahdelta, Libyasta, Nigeriasta ja Qatarista. Kuluvan vuoden alussa Venäjän kaasuntoimituksissa Ukrainaan oli katko. Kaakkois- ja Keski-Euroopan maille asia oli merkityksellinen siksi, että merkittävä osa alueen kaasusta tulee Ukrainan kautta. Tilanne vauhditti osaltaan hanketta uuden maakaasuputken rakentamiseksi Venäjän ja Saksan välille Itämeren poikki. Myös Nabucco-putkihanke eli suunnitelma kaasuputkesta Turkista Itävaltaan sekä suunnitelmat nesteytetyn maakaasun käytön lisäämisestä saivat lisäpontta. Dieselöljyn myynti kasvoi kuluvan vuoden alkuneljänneksellä Viime vuosi oli Suomessa harvinaisen lämmin, ja energian kokonaiskulutus väheni lähes kymmeneksellä edellisvuodesta. Öljynkulutus oli 10,7 miljoonaa tonnia, prosentin edellisvuotta pienempi. Maakaasun käyttö puolestaan oli 4,2 miljardia kuutiometriä, mikä oli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Bensiinin myynti pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Dieselöljyn myynti puolestaan kasvoi, mutta totuttua vähemmän. Dieselöljyn myyntiin vaikuttivat viime vuonna kesällä metsäteollisuuden seisokit, jotka vähensivät kuljetuksia. Esimerkiksi kesäkuussa dieselöljyn myynti oli neljä prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä bensiinin myynti jatkoi viime vuonna alkanutta lievää laskuaan. Myynti väheni 0,4 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Dieselöljyn myynti sen sijaan kasvoi huomattavasti eli 4,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös kevyen ja raskaan polttoöljyn myynti kasvoi tammi-maaliskuussa 2006 edellisvuodesta. Rakennusten lämmitysenergiasta öljyn ja maakaasun yhteenlaskettu osuus on noin puolet, kun mukaan luetaan talokohtaisen lämmityksen lisäksi kaukolämmön ja lämmitykseen käytetyn sähkön tuotannon polttoaineet. Huoltoasemia Suomessa oli viime vuoden lopussa kaikkiaan kaksi tuhatta. Huoltamoiden kirjo on vuosien varrella monipuolistunut, mutta niiden kokonaismäärä on pysynyt viimeiset vuosikymmenet melko samana. Suuntauksena on ollut automaattiasemien määrän kasvu. Viime vuonna avattiin Suomen ensimmäinen julkinen maakaasuautojen tankkausasema. Öljy- ja kaasualan vuosikirja 2006 Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton vuosittainen julkaisu Öljy- ja kaasualan vuosikirja julkistettiin 8. toukokuuta. Kirjassa on tietoja, tilastoja ja kaavioita öljy- ja kaasualaan liittyvistä kysymyksistä. Kirja löytyy PDF-muodossa keskusliiton verkkosivuilta www.oil-gas.fi. Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, puh. (09) 6226 150; toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. 040 503 9466; tiedotuspäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060, mervi.tepponen@oil.fi

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit