Öljylämmitystaloilla valmiudet biopolttoaineisiin

Öljylämmittäjät voivat huoletta seurata keskustelua biopolttoaineiden tulosta, koska heillä on lämmityslaitteissaan valmiudet siirtyä halutessaan käyttämään nestemäisiä biopolttoaineita. -Biopolttoaineet tulevat osaksi arkipäivää jollain aikavälillä, mutta tällä hetkellä öljylämmityskiinteistöt voivat parhaiten kantaa kortensa kehityksen kekoon huolehtimalla vanhan lämmityslaitteiston uusimisesta, toteaa johtaja Kimmo Rahkamo Neste Oilista tuoreen Lämmöllä-lehden haastattelussa. Rahkamo huomauttaa, että uhkaa öljyn loppumisesta ei ole näkyvissä vielä useisiin vuosikymmeniin. Kuitenkin öljy-yhtiöiden tehtävänä on kehittää tuotteitaan ja tarjota lämmittäjille myös uusia energialähteitä. Se, milloin biopohjaiset nestemäiset polttoaineet päätyvät kaikkien öljylämmittäjien käyttöön, riippuu Rahkamon mukaan monesta asiasta kuten esimerkiksi valtion tuesta entistä ympäristöystävällisemmille energiavaihtoehdoille. Rahkamo arvelee, että tulevaisuudessa biopolttoaineiden käyttö voi olla yhä useammin myös kotitalouden eettinen valinta samaan tapaan kuin on esimerkiksi reilun kaupan tuotteiden ostaminen. Nämä tuotteet ovat hieman muita kalliimpia, mutta ympäristöä vähemmän kuormittavia. Ensimmäisen sukupolven nestemäisiä biopolttoaineita voi käyttää nykyaikaisissa öljylämmitysjärjestelmissä, kun polttimen palopää vaihdetaan ja toisen sukupolven bioöljyjä voi käyttää laitteissa ilman muutoksia. Rahkamon mielestä kannattaa muistaa, että öljylämmitys ja vesikiertoinen lämmönjako on joustava järjestelmä, joka mukautuu erilaisiin tilanteisiin. Lisäksi öljylämmitystalossa on öljysäiliössä aina keskimäärin puolen vuoden energiavarasto, jonka turvin voi tarvittaessa miettiä tulevia toimenpiteitä, jos jotain maata mullistavaa tapahtuisi. Positiivinen asia öljylämmittäjän kannalta on Rahkamon mielestä myös se, että nykypäivän lämmitysöljyillä ja lämmityslaitteilla haitalliset päästöt ovat vähäiset. -Öljylämmittäjää moititaan turhaan, kun samalla kuitenkin esimerkiksi poltetaan roskia tai lämmitetään mökkisaunaa huonolaatuisella puulla hiukkaspäästöistä välittämättä, sanoo Rahkamo. Rakentamisen ja asumisen erikoislehti Lämmöllä jaetaan lämmitysöljyä myyvien Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton jäsenyhtiöiden lämmitysöljyasiakkaille neljästi vuodessa. Lehden painos on noin 250 000. Lehden julkaisija on Öljyalan Palvelukeskus Oy ja kustantaja Plus-lehdet. Lisätietoja: johtaja Kimmo Rahkamo, Neste Oil Komponentit, puh. 010 45811 (keskus), markkinointipäällikkö Eero Kourula, Öljyalan Palvelukeskus, puh. (09) 6226 1517

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Tilaa

Liitteet & linkit