Öljylämmitystutkimuksen tuloksia: Bioöljy ja uusiutuvat energiat kiinnostavat, pelletti ei niinkään - Öljylämmittäjät bioenergian edelläkävijöitä

Joka toinen suomalainen öljylämmittäjä olisi jo valmis ottamaan nestemäiset bioöljyt käyttöön. Nykyaikaisissa öljylämmitysjärjestelmissä on valmiudetkin siihen jo olemassa. Muista uusiutuvista energioista öljylämmittäjien mielestä selkeästi kiinnostavin vaihtoehto on aurinkolämmön liittäminen öljyn rinnalle.

Tulokset ilmenevät Öljyalan Palvelukeskuksen teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi 800 öljylämmittäjää eri puolilta Suomea.

Kiinnostus nestemäisiin bioöljyihin on öljylämmittäjien keskuudessa suuri, koska nykyaikaisissa öljylämmitysjärjestelmissä kyetään sellaisenaan tai pienin muutoksin jo hyödyntämään nestemäisiä biopolttoaineita. Vastaajista reilu puolet eli 52 prosenttia uskookin bioöljyjen tulevan markkinoille viimeistään viiden vuoden kuluessa.

Myös muiden uusiutuvien energiamuotojen käyttö öljylämmityksen rinnalla houkuttelee. Öljylämmittäjistä 46 prosenttia on harkinnut liittävänsä öljylämmitykseen jonkin uusiutuvaa energiaa hyödyntävän järjestelmän. Yli puolet pitää ensisijaisena uusiutuvan energian vaihtoehtona aurinko-öljylämmitysjärjestelmää.

Lämmitykseen kuluu Suomessa kaikesta energiasta neljännes. ”Ilmastonmuutos on herättänyt suomalaisetkin ajattelemaan energiankäyttöään”, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta sanoo. ”Öljylämmittäjät ovat osallistuneet ja osallistuvat jatkossakin energiansäästötalkoisiin ansiokkaasti uusimalla öljylämmityslaitteitaan ja ottamalla käyttöön öljyn rinnalle uusiutuvia energialähteitä”.

Lämmityskeskustelun käydessä vilkkaana osa öljylämmittäjistä toki pohtii muitakin lämmitysvaihtoehtoja. Öljylämmitys säilyy kuitenkin useimmiten pääasiallisena lämmönlähteenä, mutta rinnalle harkitaan uusiutuvia energioita, kuten aurinkolämpöä. Pellettilämmitykseen siirtymistä öljylämmittäjistä on harkinnut vain kuutisen prosenttia.

Kaiken kaikkiaan öljylämmittäjät tuntuvat tyytyväisiltä omaan lämmitysjärjestelmäänsä. ”Öljylämmittäjät ovat aikaisempienkin tutkimusten mukaan uskollisia lämmitysmuodolleen, sillä öljylämmitys on kaiken kaikkiaan hyvin vaivaton ja tehokas lämmitysjärjestelmä”, toteaa Nupponen.

Tuoreet tutkimustulokset vahvistavat käsityksen. Öljylämmittäjät pitävät valitsemaansa lämmitysjärjestelmää helppokäyttöisenä (85 prosenttia), huolettomana (76 prosenttia) ja luotettavana (88 prosenttia). Öljylämmittäjistä 60 prosenttia on myös sitä mieltä, että öljylämmitys on nykyaikainen lämmitysmuoto.

Tutkimus toteutettiin internetkyselynä joulu-tammikuussa. Tutkimukseen vastasi lähes 800 öljylämmittäjää eri puolilta Suomea. Valtaosa vastaajista, 78 prosenttia, oli miehiä.

Öljylämmitystutkimukseen osallistuneiden kesken arvottiin viisi 100 euron lahjakorttia rautakauppaan. Onni suosi seuraavia henkilöitä: Markku Syvänen, Hannu Mikkonen, Teija Takala, Juha Nuikka ja Mikko Vahter. Onnittelut voittajille.

Lisätietoja: markkinointipäällikkö Eero Kourula, Öljyalan Palvelukeskus Oy, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. (09) 6226 1517

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit