Öljyn loppumisesta perusteettomia uhkakuvia

-Öljyn loppumisesta on viime aikoina maalailtu paljon perusteettomia uhkakuvia, totesi Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Ari Rajala öljy- ja kaasualan energiaseminaarissa 3. lokakuuta. Uudet löydöt ja vanhojen öljykenttien entistä tarkempi hyödyntäminen auttavat vastaamaan jatkuvasti kasvavaan öljyn kysyntään. Rajala muistutti, että öljy säilyy maailman tärkeimpänä energialähteenä vielä vuosikymmeniä. Hän pitääkin alan haasteena saada oikaistua niitä vääriä mielikuvia, joita öljyalasta on perusteettomasti syntynyt. Rajalan mukaan on ikävää, että erityisen kielteisen julkisuuden kohteeksi ovat viime aikoina joutuneet öljylämmittäjät, vaikka pientalojen öljylämmitykseen meneekin vain viitisen prosenttia kaikesta Suomessa kulutetusta öljystä. Hän korosti, että energiansäästön kannalta on järkevää edelleen parantaa öljylämmitysjärjestelmien energiatehokkuutta. -Vaikka öljyn riittävyys ei olekaan ongelma, myös vaihtoehtoisten polttoaineiden kuten biopolttoaineiden ja maakaasun käyttöä on paikallaan edistää. Öljyala on suhtautunut sinänsä myönteisesti asetettuihin liikenteen biopolttoainetavoitteisiin, mitkä öljy-yhtiöille on Suomessakin tulossa velvoitteena. Alan kanta on kuitenkin ollut ja on edelleen se, että velvoite saisi olla enintään kolme prosenttia, ja jos tavoitellaan suurempia biopolttoaineosuuksia, pitäisi valtion tulla veropolitiikan keinoin mukaan edistämään asiaa, sanoi Rajala. Hallitus on asettanut liikenteen biopolttoainevelvoitteeksi 5,75 prosenttia vuonna 2010, mikä vastaa EU:n tavoitetta. Mittavia uusi öljylöytöjä Monista jo käytössä olevista öljykentistä pystytään tekniikan kehityksen ansiosta saamaan ylös ennustettua suurempi osa öljystä. Viime aikoina on myös tehty mittavia uusia öljylöytöjä Meksikonlahdella ja Siperiassa. Lisäksi on olemassa tavanomaisia öljyvaroja hankalammin hyödynnettäviä, mutta kuitenkin käytettävissä olevia öljyliuskeita ja öljyhiekkoja. Meksikonlahdella tehdyt koeporaukset ovat osoittaneet, että kyseessä on erittäin merkittävä öljylöytö. On esitetty arvioita, että se saattaisi olla jopa suurempi kuin Yhdysvaltain Alaskassa olevat öljyvarat ja että Yhdysvaltain öljy- ja kaasuvarannot voivat uuden löydön ansiosta kasvaa jopa puolella. Venäjällä puolestaan on kerrottu suuresta uudesta öljykentästä Tomskin alueella Lounais-Siperiassa. Mikäli alustavat tutkimukset pitävät paikkansa, esiintymästä tulisi yksi Venäjän suurimmista öljykentistä. Puolalainen energiayhtiö on löytänyt kaksi öljyesiintymää Itämereltä. Yhtiö on ilmoittanut, että se aikoo aloittaa esiintymien hyödyntämisen muutaman vuoden kuluttua. Vanhojen kenttien entistä tehokkaampaan hyödyntämisen ja öljyn etsintään panostetaan jatkuvasti. Panostusta kuvaa sekin, että kansainvälinen öljyala työllistää eniten huipputeknologian osaajia tietotekniikka-alan jälkeen. Öljyn kysyntä kasvaa Kansainvälinen energiajärjestö IEA laatii kuukausittain ennusteen öljyn kysynnästä. Tuoreimman ennusteen mukaan maailman öljynkulutus olisi tänä vuonna 84,7 miljoonaa barrelia päivässä, mikä olisi 1,3 prosenttia viime vuotta enemmän. Ensi vuonna kysynnän kasvun ennustetaan olevan 1,8 prosenttia. Öljyalalla käytetään mittayksikkönä barrelia, joka on 159 litraa. Maailman suurimmat öljyntuottajamaat olivat viime vuonna Saudi Arabia, Venäjä, Yhdysvallat, Iran ja Meksiko. Nämä viisi maata tuottivat noin 36 prosenttia maailman raakaöljystä. Suurin öljynkäyttäjämaa on Yhdysvallat, jonka osuus maailman öljynkulutuksesta on neljännes. Seuraavaksi suurimmat öljynkäyttäjämaat viime vuonna olivat Kiina, Japani, Venäjä ja Saksa. Öljynviejämaiden järjestön Opecin osuus maailman öljyntuotannosta oli 40 prosenttia. Opeciin kuuluvat Algeria, Indonesia, Irak, Iran, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi-Arabia, Venezuela ja Yhdistyneet Arabiemiraatit. Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Ari Rajala, puh. (09) 7511 1211, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. 040 503 9466

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Tilaa

Liitteet & linkit