Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan lukuisia keinoja

 

Liikenteen ja lämmityksen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan lukuisia erilaisia keinoja, korostaa Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä. Liiallinen asioiden yksinkertaistaminen ja intoilu jonkin yksittäisen ratkaisun puolesta ei Vänskän mielestä vie asioita eteenpäin.

-Viimeistään tässä vaiheessa tulisi kaikille energiakeskusteluun osallistuville olla selvää, että päästöjen vähentämiseksi ei ole olemassa mitään yksittäistä, kaikki ongelmat hetkessä ratkaisevaa teknologiaa. Käsissä on monitahoinen haaste, jonka selättämiseksi tarvitaan sekä aikaa että monipuolista työkalupakkia, korostaa Helena Vänskä Öljyalan vuosikirjassa 2010–2011. Kirja julkistettiin 12. toukokuuta.

Öljyala on sitoutunut omalta osaltaan tiukasti energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen, energiansäästöön ja biopolttoaineiden kehittämiseen.

Energiatehokkuutta on edistetty tuloksekkaasti Höylä III -energiatehokkuussopimuksen toimenpiteiden avulla. Osana vapaaehtoista Höylä-sopimusta on myös lämmitysöljyn biosisällön kasvattaminen. Öljyalan Keskusliiton mielestä olisi järkevää laajentaa sitova biovelvoite koskemaan liikenteen tavoin myös lämmityspolttoöljyä. Tällöin Suomen liikenne- ja lämmityspolttoaineissa saavutettaisiin EU:n vuodelle 2020 asettama kymmenen prosentin biopolttoaineosuus polttoaineen energiasisällöstä laskettuna jo vuonna 2016.

Liikennepolttoaineissa 95-oktaanisen bensiinin biosisältöä kasvatettiin kuluvan vuoden alussa nostamalla sen etanolipitoisuutta. -Ala on myös valmis jatkossa lisäämään liikenteen biopolttoaineiden käyttöä jakeluvelvoitelaissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, koska tämä on yksi nykyiseen autokantaan soveltuva ja heti käyttöön otettavissa oleva keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi, toteaa Helena Vänskä.

Öljy täyttää neljänneksen Suomen energiantarpeesta

Öljyalan vuosikirjaan 2010-2011 on koottu tietoa keskeisestä öljyalan toimintaan liittyvästä EU:n ja Suomen lainsäädännöstä ja muista säädöksistä sekä öljyalan tapahtumista ja keskusliiton toiminnasta. Kirja sisältää myös alan tilastoja.

Vuonna 2010 öljy täytti Suomen energiatarpeesta 25 prosenttia. Öljytuotteiden yhteenlaskettu myynti kotimaahan oli liki yhdeksän miljoonaa tonnia, mikä oli vajaat kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Lähes puolet eli 47 prosenttia öljytuotteista käytettiin liikenteessä. Voiteluaineissa tuotteista käytettiin 18 prosenttia, teollisuuden energiana 15 prosenttia ja rakennusten lämmitykseen 11 prosenttia. Maa- ja metsätaloudessa ja rakennustoimessa käytettiin molemmissa 10 prosenttia.

Vuosikirja on pdf-muodossa keskusliiton verkkosivuilla www.oil.fi.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; tiedotuspäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Öljyalan Keskusliitto ry on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö. Keskusliiton päämääränä on edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteet öljyalan kannattavalle toiminnalle. Keskusliiton omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy vastaa öljyalan energiatehokkuussopimus Höylä III:n toimeenpanosta sekä toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeita. Verkkosivut www.oil.fi

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.