Pientalot tärkeässä asemassa Suomen energiansäästötavoitteen saavuttamisessa

Pientalot ovat merkittävässä asemassa energiasäästötavoitteissa, joita Suomelle kohdistuu toukokuussa voimaan tulevasta energiapalveludirektiivistä. Lähes kolmannes direktiivin piirissä olevasta energiankulutuksesta liittyy asuinrakennuksiin. Suomen 260 000 öljylämmitteisen pientalon säästöohjelmasta on jo merkittäviä tuloksia. Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston ylitarkastajan Heikki Väisäsen mukaan EU:n energiapalveludirektiivin myötä Suomelle tulee ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästötavoite vuosille 2008-2016. -Yli miljoona pientaloamme ovat merkittävässä asemassa energiasäästötavoitteissamme. Direktiivi kattaa päästökauppasektoria, merenkulkua ja lentoliikennettä lukuun ottamatta kaiken muun energiankäyttömme, ja siitä asumisen osuus on lähes kolmannes. Energiamääränä direktiivin asettama yhdeksän prosenttia tarkoittaa sitä, että vuositasolla meidän pitäisi kyetä kokoamaan keskimäärin 1,8 terawattitunnin energiansäästö, Väisänen kertoo. Yksi tärkeä keino tavoitteeseen pääsemiseksi on Höylä-projekti, joka on öljyalan, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä ympäristöministeriön yhteinen energiasäästöohjelma. Höylän päätavoitteena on energiansäästö ikääntyneiden öljylämmittylaitteiden uusimisen, rakennusten energiataloudellisten korjausten sekä uusiutuvien energioiden käytön kautta. -Ohjelman seurantajärjestelmällä on kartoitettu säästötuloksia öljylämmitteisissä pientaloissa. Jos liikennesektoria tarkastellaan erikseen, niin Höylä II -ohjelman tietojen perusteella laskettu energiansäästö vastaa suuruusluokaltaan yhden vuoden säästötavoitetta. Tämän suuruista säästöä voidaan pitää todella merkittävänä, Väisänen toteaa. Väisäsen mukaan Höylän tulokset ovat tärkeässä asemassa koko Suomen säästötavoitteissa. Hänen mukaansa vielä ei tiedetä, mitä toimia Suomen säästötavoitteeseen tullaan hyväksymään ja miten eri toimien säästövaikutukset voidaan laskea. -Mikäli Höylän tuloksia ei hyväksyttäisi Suomen säästötavoitteeseen, se vaikeuttaisi merkittävästi tavoitteisiin pääsyä. Öljylämmitysjärjestelmän uusiminen tuo merkittäviä säästöjä Energiansäästösopimus Höylä aloitettiin vuonna 1997 ja sitä jatketaan ainakin vuoteen 2010. Tavoitteena on ollut, että lämmitysöljyn vuotuinen kulutus on vuonna 2010 kymmenen prosenttiyksikköä pienempi kuin ohjelman alussa. -Viime vuoden lokakuuhun mennessä tämä energiansäästötavoite oli jo reilusti tuplattu, toteaa toimitusjohtaja Pekka Huttula Öljyalan Palvelukeskuksesta. Varovaistenkin ennusteiden mukaan vuonna 2010 vuotuinen energiansäästö tulee olemaan noin 197 miljoonaa lämmitysöljylitraa verrattuna vuoden 1997 tilanteeseen. Tämä litramäärä merkitsee 55 000 keskivertopientalon vuosittaista energiankulutusta. Koko projektin aikana säästetään kumulatiivisesti noin 1 500 miljoonaa litraa lämmitysöljyä. Öljyjärjestelmien uusiminen tuo myös talokohtaisesti merkittäviä öljysäästöjä. Järjestelmän kunnostus tuo kiinteistökohtaisesti 10-30 prosentin säästön lämmitysöljyn kulutukseen. Talokohtaiset säästöt voivat olla satoja euroja vuodessa. Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, toimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. (09) 6226 1523, 040 503 9465

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Tilaa

Liitteet & linkit