Puoluesihteerit tukevat bioöljyn ja aurinkolämmön käyttöä öljylämmitteisissä taloissa

Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton tekemän kyselyn mukaan Keskustan, SDP:n, RKP:n ja Vasemmistoliiton puoluesihteerit tukevat lämmitykseen käytettävien nestemäisten biopolttoaineiden kehittämistä Suomessa korvaamaan asteittain raakaöljypohjaista lämmitysöljyä. Puoluesihteerit kannattavat myös aurinkolämmitysjärjestelmien liittämistä öljylämmityksen rinnalle.

SDP:n, RKP:n ja Vasemmistoliiton mukaan bioöljyn kehittäminen lämmityskäyttöön on yksi keino vähentää öljyriippuvuutta Suomessa. SDP:n mukaan monipuolinen, pitkälti nykyiseen lämmityskattilatekniikkaan perustuva lämmitys on kustannustehokas tapa biopolttoaineiden käytön lisäämiseen.

Keskustan mukaan olennaisinta on, että polttoraaka-aine on biopohjaista. Lisäksi Keskusta tukisi aurinkolämmitystä alkuinvestointituella, vaikka aurinkolämmityksellä Keskustan mukaan onkin kokonaisuudessa marginaalinen merkitys. Aurinkolämmitysjärjestelmien liittämistä öljylämmityksen rinnalle tukevat myös muut puolueet.

Kyselyssä selvitettiin myös suhtautumista kevyen polttoöljyn veron nostamiseen dieselöljyn veron tasolle. Veron korotus nostaisi tämän päivän hintatasolla 250 000 suomalaisen öljylämmitteisen omakotikiinteistön asumiskustannuksia noin 1 200 eurolla vuodessa ja öljyä käyttävän maatilan öljylaskua keskimäärin 8 000 eurolla vuodessa.

SDP, RKP ja Vasemmistoliitto eivät kannata veron korotusta. Vasemmistoliitto keskittyisi ennemmin energiatehokkuuden parantamiseen. SDP:n mukaan energia- ja polttoaineveroja on katsottava kokonaisuutena, eikä suomalaisen perheen energialaskutaakan kasvattaminen ole oikeudenmukaista eikä kohtuullista. Ainoastaan Keskusta nostaisi kevyen polttoöljyn verotusta vedoten uusiutuvien energiamuotojen kilpailukyvyn turvaamiseen.

Kysely lähetettiin kaikkien eduskunnassa 2003–2007 olleiden puolueiden puoluesihteereille. Kyselyyn vastasivat Keskusta, SDP, RKP ja Vasemmistoliitto.


Lisätietoja:
Öljyalan Palvelukeskus Oy, markkinointipäällikkö Eero Kourula, p. 040 584 1917

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit