Suomen huoltoasemaverkosto automatisoituu edelleen

Suomessa on kaikkiaan kaksi tuhatta erityyppistä huoltoasemaa. Huoltamoiden kokonaismäärä on jo pitkään pysynyt lähes samana, vaikka eri asematyyppien osuudet ovat muuttuneet. Suuntaus on ollut jo pitkään kohti asemaverkoston automatisointia. Automaattiasemat alkoivat yleistyä 1990-luvun alussa, ja niiden määrä kasvoi myös viime vuonna, kun taas perinteisten palveluasemien määrä väheni edelleen.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton keräämien tietojen mukaan erilaisia huoltoasemia oli maassamme vuoden 2006 lopussa kaikkiaan 2013. Kokonaismäärä oli 12 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäys tuli automaattiasemien ryhmään. Automaattiasemia oli nyt 943, kun niitä vuotta aiemmin oli 898.

Yhä suurempi osa bensiinistä tankataan automaattiasemilla. Viime vuonna automaattiasemien osuus bensiinikaupasta kasvoi parilla prosenttiyksiköllä ja oli noin 44 prosenttia. Huolto- ja jakeluasemien osuus bensiinikaupasta oli puolestaan 54 prosenttia. Pieni osa bensiinistä myydään veneasemilla ja huoltoasematilaston ulkopuolisissa pienissä myyntipisteissä, esimerkiksi kyläkauppojen yhteydessä.

Elintarvikemyymälöitä huoltoasemien yhteydessä oli viime vuoden lopussa 321. Kahviloita ja ravintoloita huoltoasemilla oli puolestaan 782.

Huolto- ja jakeluasemat työllistivät viime vuonna Suomessa yhteensä noin 9 300 henkilöä. Näistä noin 4 400 henkilöä työskenteli huoltoasemien kahviloissa tai ravintoloissa.

Huoltoasemista osa on öljy-yhtiöiden tai jakeluasemaketjun omistamia tai hallitsemia ja osa kauppiaiden omistamia tai hallitsemia. Öljy-yhtiöiden ja jakeluasemaketjujen omistuksessa tai hallinnassa oli viime vuoden päättyessä vajaa puolet huoltoasemista ja 75 prosenttia automaattiasemista.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto on kerännyt huoltoasematilastoon tiedot liikennepolttonesteitä myyvien jäsenyhtiöidensä ConocoPhillips Finlandin (JET), Esson, Neste Markkinoinnin, Shellin ja Teboilin verkostoista. Mukana luvuissa ovat lisäksi S-ryhmän ABC-ketjun, Station1:n sekä Suomalaisen Energiaosuuskunta SEO:n tiedot.

Erikseen tilastoidaan veneasemat, raskaan kaluston jakelupisteet ja muut jakelupisteet. Suomessa on lisäksi jonkin verran muita huoltoasemia ja polttonesteiden jakelupisteitä.


Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. (09) 6226 150, 040 503 9466; tilastosuunnittelija Jyrki Pohjolainen, puh. (09) 6226 1514, 040 582 7220

Tilasto jakelupisteistä 31.12.2006 sekä tilasto markkinaosuuksista öljytuotteiden myynnissä vuonna 2006 löytyvät verkkosivuilla www.oil-gas.fi kohdassa Tilastot, Tilastoja öljystä ja kaasusta. Tiedote öljytuotteiden myynnistä vuonna 2006 on julkaistu 30.1.2007 ja löytyy verkkosivuilta kohdasta Tiedotteet.

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit