TEOLLINEN MUOTOILU TULEE ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISIIN

Teollinen muotoilu tulee vauhdikkaasti nykyaikaisiin öljylämmityslaitteisiin. Muotoilun esiinmarssi näkyy laitteiden entisestään pyöristyvinä muotoina ja uusina väreinä. VTT:n mukaan kehitys ei ole vain ulkoista, vaan mukana seuraavat entistä puhtaammat palamiskaasut ja paremmat hyötysuhteet sekä uusiutuvien energioiden yhdistäminen öljylämmitykseen enenevässä määrin. Öljylämmitysjärjestelmissä on tapahtunut viime vuosikymmeninä selkeää järjestelmällistä kehitystyötä, ja työ jatkuu. -Kansainvälisesti kehitystä tapahtuu uusien materiaalien ja entistä monipuolisemman elektronisen säädön mukaantulon kautta. Palamisprosessia parannetaan siten, että tähtäimenä ovat entistä puhtaammat palamiskaasut, ja lämmön hyödyntämisessä edetään vesihöyryn lauhduttamiseen asti, VTT:n erikoistutkija Krzysztof Klobut kuvaa teknisiä uudistuksia. Teollisen muotoilun ammattisuunnittelijoiden kädenjälki alkaa näkyä tuotteiden pyöristetyissä muodoissa. Myös värivalinnoilla halutaan viestiä entistä selkeämmin. Satsaus laitteiden ulkonäköön näkyi selkeästi maaliskuisilla Frankfurtin ISH-messuilla, jotka ovat Euroopan suurimmat talotekniikka-alan messut. Samanlaisia merkkejä on näkynyt jo Suomessakin, esimerkiksi Finnbuild- ja Oma Koti –messuilla. Selkeä kehitystyön ilmentymä on sekin, että yhä useammalla valmistajalla on tarjolla sopivia tuotteita eri energiamuotojen yhdistämiseen järjestelmätasolla. Hyvänä esimerkkinä tästä on öljylämmityksen ja aurinkoenergian yhdistäminen. Aurinkoenergia voi säästää huomattavasti öljylämmitystalon lämpimän käyttöveden tuottamiseen ja lämmitykseen kuluvaa energiaa. Nykyaikaisen öljylämmityskattilan hyötysuhde ja eristystaso ovat merkittävästi aikaisempaa paremmat. Käyttäjälle vanhan kattilan uusiminen voi tarkoittaa noin viidenneksen säästöä vuotuiseen öljymäärään. Myös energiamuotojen yhdistäminen yleistyy. Jos öljylämmityskattila on yli 20 vuotta vanha, ei sen vaihdossa kannata aikailla. Kun esimerkiksi vuonna 1975 valmistettu 20 kilowatin kattila kuluttaa omakotitalossa vuodessa noin 2 500 litraa öljyä, uuden vastaavan kattilan öljyn kulutus on arviolta 500 litraa pienempi. Näin siksi, että nykyaikaisen kattilan hyötysuhde ja eristystaso ovat huomattavasti aikaisempaa paremmat. Lisätietoja: Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT, erikoistutkija Krzysztof Klobut, puh. 020 722 4647; Öljyalan Palvelukeskus Oy, markkinointipäällikkö Eero Kourula, puh. (09) 6226 1517

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit