Uusi 95-oktaaninen E10-bensiini tullut markkinoille

 

Uusi 95-oktaaninen E10-bensiini on tullut jakeluun huoltoasemille eri puolilla maata. Huoltoasemien säiliöt täytetään uudella bensiinillä sitä mukaan, kuin ne tyhjenevät. Tässä vaiheessa tammikuuta E10-bensiiniä alkaa jo olla myynnissä valtaosassa huoltoasemia, todetaan Öljyalan Keskusliitosta.

Muutos entiseen on se, että aiemmin 95-oktaanisessa bensiinissä oli enintään viisi tilavuusprosenttia etanolia ja nyt tämän bensiinin etanolipitoisuus on enintään 10 tilavuusprosenttia. Yli viiden tilavuusprosentin etanolipitoisuudet bensiinissä rajoittavat sen soveltuvuutta eri moottoreihin, joten 95-oktaanisen bensiinin käyttäjien on tarkistettava E10-bensiinin sopivuus omaan ajoneuvoonsa tai muuhun bensiinikäyttöiseen laitteeseensa.

Etanolin enimmäispitoisuuden nousu 95-oktaanisessa bensiinissä aiemmasta viidestä tilavuusprosentista korkeammaksi muuttaa 95 E10 -bensiinin täysin uudeksi laaduksi aikaisempaan verrattuna. 98-oktaanisessa bensiinissä etanolipitoisuus on edelleen enintään viisi tilavuusprosenttia. Kuten ennenkin, sekä 95-oktaanisen että 98-oktaanisen bensiinin etanolipitoisuus voi vaihdella enimmäispitoisuuksien rajoissa, koska biovelvoitteen täyttymistä seurataan vuositasolla, todetaan Öljyalan Keskusliitosta.

Tietoa uuden bensiinin soveltuvuudesta saa verkkosivuilta www.e10bensiini.fi ja asiaa voi myös tiedustella kunkin ajoneuvomerkin vähittäismyyjältä. Mitään nyrkkisääntöä E10-bensiinin soveltuvuudesta ei ole, joten asia kannattaa jokaisen tarkistaa oman auton osalta. Moottorin oktaanilukuvaatimus on aina ensisijainen bensiinin soveltuvuudessa: jos oktaanivaatimus on korkeampi kuin 95, ei 95 E10 sovellu käyttöön, vaan tulee käyttää 98 E5 -bensiiniä.

98 E5-bensiini tulee olemaan Suomen markkinoilla vielä useita vuosia. Vuosi 2013 ei ole mikään takaraja, vaan ainoastaan EU:n polttoainedirektiivissä asetettu vähimmäisvaatimus E5-bensiinin tarjonnalle. E5-bensiiniä voidaan pitää markkinoilla myös tämän jälkeen, jos tarve vaatii. Suomessa autokanta on niin iäkästä, että tämä tarve on olemassa vielä pitkään.

EU:n asettaman liikennepolttoaineiden uusiutuvan energian tavoitteen myötä on odotettavissa, että parin vuoden sisällä useimmat EU-maat ottavat E10-bensiinin käyttöön.

E10-bensiinin yleistymiseen eri EU-maissa vaikuttavat mm. erot maiden autokannoissa ja biokomponenttien verotuskäytännöissä. Kunkin maan tilanteesta riippuu, millä ratkaisuilla ja aikatauluilla maa toteuttaa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet uusiutuvan energian lisäämisestä liikenteessä. EU-maista E10-bensiini on otettu ensimmäisenä käyttöön Ranskassa. Suomessa se voitiin ottaa käyttöön ensimmäisten joukossa, koska meillä mm. saatiin ajoissa aikaan asian vaatimat kansalliset säädökset ja E10-bensiinin laatustandardi. Lisäksi energiaverouudistus, joka antaa veroetua kestävyyskriteerit täyttäville biokomponenteille, kannustaa lisäämään etanolin osuutta bensiinissä.

Lisätietoja medialle: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786 ja varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Öljyalan Keskusliitto ry on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö. Keskusliiton päämääränä on edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteet öljyalan kannattavalle toiminnalle. Keskusliiton omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy vastaa öljyalan energiatehokkuussopimus Höylä III:n toimeenpanosta sekä toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeita. Verkkosivut www.oil.fi

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Tilaa

Liitteet & linkit