Veronkorotukset heijastuvat polttoaineiden hintoihin

Vuoden 2008 alussa voimaan tulevat polttoaineiden veronkorotukset tulevat näkymään myös bensiinin, dieselöljyn ja lämmitysöljyn kuluttajahinnoissa. Veromuutosten lisäksi kuluttajahintoihin vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten ensi vuonna voimaan tuleva liikenteen biopolttoainevelvoite, todetaan Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta.

Bensiinin verotus nousee noin viisi senttiä litralta, kun otetaan huomioon myös polttoaineveroista maksettava arvonlisävero. Dieselöljyn verotus kohoaa puolestaan noin viidellä ja puolella sentillä litralta arvonlisävero huomioon ottaen.

Keskimääräisen autoilijan vuotuista polttoainelaskua veronkorotukset lisäävät noin 60 eurolla vuodessa. Bensiinin hinnasta veron osuus oli marraskuussa noin 62 prosenttia ja dieselöljyn hinnasta noin 46 prosenttia. Valtion verotulot kasvavat arvonlisävero huomioon ottaen lähes 300 miljoonalla eurolla vuodessa.

Polttonesteiden kuluttajahintoihin vaikuttavat verotuksen tason lisäksi monet muut tekijät kuten raakaöljyn hinnan ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen vaihtelut. Ensi vuonna tulee lisäksi voimaan liikenteen biopolttoaineiden käyttövelvoite. Velvoite on aluksi kaksi prosenttia ja kohoaa neljään prosenttiin vuonna 2009 ja 5,75 prosenttiin vuonna 2010.

- Jos katsoo etanolin ja yleisimmän biodieselin, rypsimetyyliesterin tämän hetkisiä maailmanmarkkinahintoja ja tuotannon kasvattamiseen vaadittavia investointeja, ovat biopolttoaineet nykyisilläkin öljyn hinnoilla vielä huomattavasti kalliimpia kuin öljytuotteet. Polttoaineverotuksen ja biopolttoainevelvoitteen yhteisvaikutus bensiinin ja dieselöljyn hintaan on ensi vuonna suuruusluokaltaan 7-8 senttiä litralta, arvioi Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen.

Lämmitykseen käytettävän kevyen polttoöljyn vero nousee ensi vuoden alussa noin kahdella sentillä litralta, kun otetaan huomioon myös polttoaineverosta maksettava arvonlisävero.
- Keskimääräisen omakotitalon vuotuiseen lämmitysöljylaskuun tämä merkitsee noin 40 euron lisähintaa, toteaa Nupponen. Verojen osuus lämmitysöljyn hinnasta oli marraskuussa noin 28 prosenttia eli lämmitysöljyn litrahinnassa oli veroa noin 20 senttiä.

Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen puh. 040 503 9466; lämmitysöljyn osalta myös Öljyalan Palvelukeskus, markkinointipäällikkö Eero Kourula puh. 040 584 1917

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Tilaa

Liitteet & linkit