Digiloikkaan vauhtia OLVI-säätiöltä ja A.E.Aminoffin rahastolta

OLVI-säätiö ja A.E. Aminoffin rahasto ovat myöntäneetIisalmen kaupungin perusopetukselle yhteensä 300.000 euroa digiloikantoteuttamiseen. Rahoitus jakautuu vuosille 2017 ja 2018. OLVI-säätiön osuus rahoituksesta on 200 000 euroa (jakaantuu vuosille 2017 ja 2018) ja A.E. Aminoffin rahaston osuus puolestaan 100 000 (jakaantuu vuosille 2017 ja 2018).

Iisalmi haluaa olla edelläkävijä ja suunnan näyttäjä digitaalisen opetuksen kehittäjänä. Tavoitteena on tehdä opetuksesta laadullinen vetovoimatekijä, jolla myös parannetaan alueen yritysten mahdollisuutta saada työntekijöitä ja heidän perheitään Iisalmeen. Perusopetuksen laadulla on monelle perheelle suuri merkitys asuinpaikkakuntaa valittaessa. Tällä panostuksella varmistetaan nykyisen pedagogisen ICT-suunnitelman nopea toteuttaminen laadukkaasti uusia toimintamalleja kehittäen. Sillä varmistetaan kaupungin kanssa yhteistyössä niin ICT-infran ja laitteiden mutta erityisesti opettajien koulutuksen kautta digiopetuksen sisällön laatu ja riittävyys.

Tällä rahalla pystytään panostamaan mm. paikallisiin digitutoreihin toteuttamaan muutosta opettajien apuna ja tukemaan digisisältöjen tuottamista. Tuen avulla pystytään kehittämään sellaista toimintamallia digiopetuksen kehittämiseksi, josta tulevaisuudessa hyötyvät muutkin kunnat niin Ylä-Savossa kuin muuallakin. Iisalmi tunnetaan laadukkaasta opetuksesta, mutta tällä projektilla Iisalmi nostetaan digiopetuksen kärkikehittäjäksi koko Suomessa. Tämä hanke on hieno esimerkki siitä, kuinka alueen vetovoimaa voidaan kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa. Ja lapsethan tässä hyötyvät, sillä tavoitteena on oppilaiden kouluviihtyvyyden lisääntyminen ja tasa-arvoisten valmiuksien luominen kaikille oppilaille.

Saadulla rahoituksella tullaan nopeuttamaan henkilökohtaisten laitteiden hankkimista oppilaille, tehostetaan opettajien oppimista erityisesti tutoroinnin avulla ja kannustetaan opettajia kaikkia hyödyntävään sisällöntuotantoon.

Perusteluna lahjoitukselle sekä Olvi-säätiö että A.E.Aminoffin rahasto toteavat, että hanke vastaa molempien tahojen tarkoitusta, sillä molempien säädekirjoissa mainitaan lasten ja nuorten hyväksi tapahtuvan toiminnan tukeminen. Hanke edistää myös nuorten eteenpäin viemistä taloudellisella tuella ja ehkäisee syrjäytymistä.

OLVI-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Timo Hortling toteaa:

"OLVI-säätiö on koko 62-vuotisen historiansa ajan ollut tukemassa kaupungin elinvoimaisuutta - niin nytkin. Digiloikka tukee kaupungin vetovoimaa. Yritykset kilpailevat osaajista. Iisalmen imago hyvänä asuin-, opiskelu- ja työssäkäyntikaupunkina tuo kaupunkiin osaajia perheineen."

Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahaston asiamies Kari Aminoff puolestaan muotoilee asian näin:

"Aivan rahaston juurilta löytyy peruste tähän hankkeeseen mukaantuloon; koulutuksen tasapuolinen mahdollistaminen myös vähävaraisille."

Lisätiedot:

Timo Hortling, OLVI-säätiö, 0500 715 851
Kari Aminoff, A.E. Aminoffin rahasto , 0500 674 209
Iisalmen kaupunki: kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 040 661 5351 ja toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen 040 830 4336

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

OLVI-säätiön tarkoitus Sääntöjensä mukaan OLVI-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaitten nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä. Säätiö avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja.
Tweettaa

Lainaukset

OLVI-säätiö on koko 62-vuotisen historiansa ajan ollut tukemassa kaupungin elinvoimaisuutta - niin nytkin. Digiloikka tukee kaupungin vetovoimaa. Yritykset kilpailevat osaajista. Iisalmen imago hyvänä asuin-, opiskelu- ja työssäkäyntikaupunkina tuo kaupunkiin osaajia perheineen.
Timo Hortling, OLVI-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, OLVI-säätiö
Aivan rahaston juurilta löytyy peruste tähän hankkeeseen mukaantuloon; koulutuksen tasapuolinen mahdollistaminen myös vähävaraisille
Kari Aminoff, asiamies, A.E. Aminoffin rahasto