OMX Exchanges: Kuukausitilasto tammi-kesäkuu 2005

• Keskimääräinen päivävaihto oli 2 924 miljoonaa euroa (2775 miljoonaa euroa • Kiertonopeus oli 142 (131) prosenttia • Johdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 479 447 (514 874) sopimusta • Listayhtiöitä oli kesäkuun lopussa yhteensä 681 (vuoden 2004 lopussa 685) • Välittäjiä oli kesäkuun lopussa yhteensä 147 (2004 lopussa 142)

Osakevaihto ja kauppojen lukumäärä 1996 – kesäkuu 2005 REMOVED GRAPHICS Tämä tiedote sisältää Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinna, Riian aja Vilnan pörssien tilastot. Luvut käsittävät kaikki kuusi pörssiä, ellei toisin ole mainittu. Raportoidut luvut sisältävät tammi-kesäkuun 2005. Vertailuluvut kattavat kauden tammi-kesäkuu 2004, ellei toisin mainita. OMX Exchangesin toimitusjohtajan Jukka Ruuskan kommentti: ”OMX on kulkenut pitkän tien kohti Pohjoismaiden ja Baltian yhteisiä arvopaperimarkkinoita. Jälleen kerran voimme katsoa taaksepäin ja löytää matkan varrelta useita merkittäviä saavutuksia. Kööpenhaminan Pörssi liittyi tammikuussa osaksi OMX Exchanges -perhettä, minkä jälkeen katamme nyt yli 80 prosenttia Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. SAXESS-kaupankäyntijärjestelmä otettiin toukokuussa onnistuneesti käyttöön Vilnan Pörssissä, minkä ansiosta samaa järjestelmää käytetään nyt kaikissa Pohjoismaiden ja Baltian pörsseissä. Vakiintuneen ja globaalin toimialaluokitusluokituksen (GICS) käyttöönotto kaikissa NOREX-pörsseissä on uusi askel kohti Pohjoismaiden ja Baltian markkinoiden yhdentymistä. Ottamalla GICS-luokituksen käyttöön Suomessa ja Baltiassa pyrimme edistämään pörsseissämme listattujen arvopaperien tunnettuutta sekä kiinnostusta niitä kohtaan. Ruotsalaiset säädökset listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (corporate governance) sisällytetään Tukholman Pörssin sääntöihin 1. heinäkuuta alkaen. Tämä tukee omalta osaltaan pohjoismaisia harmonisointipyrkimyksiä, sillä vastaavat säädökset ovat jo käytössä Suomessa ja Tanskassa. Suomalaiset säädökset otettiin onnistuneesti käyttöön vuosi sitten, ja markkinat ovat ottaneet ne hyvin vastaan. Kööpenhaminan Pörssi tarkistaa parhaillaan vuodelta 2001 olevia ohjeita ja esittelee suosituksensa myöhemmin tänä vuonna. Luottamuksen rakentaminen on ollut asialistamme kärjessä kevään aikana, ja Tukholmassa ja Helsingissä järjestettiin onnistuneet pörssiseminaarit. Toinen merkittävä tapahtuma asiakasluottamuksen rakentamisessa oli OMX Derivatives Week -seminaari, joka samalla juhlisti OMX:n kahden vuosikymmenen mittaista johdannaiskauppahistoriaa. Kaupankäynnin osalta voidaan todeta, että osakevaihto OMX Exchangesin markkinapaikoilla oli vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tallinnan Pörssin osakevaihto ylsi maaliskuussa kaikkien aikojen ennätykseensä, kun taas huhtikuu oli keskimääräisellä päivävaihdolla mitattuna OMX Exchangesin osakekaupalle paras yksittäinen kuukausi sitten vuoden 2001. OMX Exchangesissa tehtiin toukokuussa kaikkien aikojen ennätysmäärä indeksitermiinisopimuksia. Lisäksi Kööpenhaminan Pörssissä osakekaupankäynti oli kaikien aikojen vilkkainta vuoden 2005 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. OMX Exchangesin markkinapaikkoihin listautui kevään aikana 20 uutta yritystä. Olemme ottaneet useita tärkeitä askelia Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoiden yhdentymisessä. Nyt odotamme jo innokkaasti syksyä, jolloin jatkamme Pohjoismaiden ja Baltian yhteisiä arvopaperimarkkinoita koskevan visiomme toteuttamista.” Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 2 924 miljoonaa euroa (2 775 miljoonaa euroa), eli 5 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 79 086 (75 390), eli 5 prosenttia vertailukautta enemmän. Osakkeiden kiertonopeus oli 142 (131) prosenttia. 10 vaihdetuinta yhtiötä REMOVED GRAPHICS Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 472 373 sopimusta, kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella (514 874 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 437 879 sopimusta (488 476 sopimusta) ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto 34 494 sopimusta (26 398 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemioarvo oli 4,6 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa) päivässä. Johdannaisten päivävaihto 1996 – kesäkuu 2005 REMOVED GRAPHICS Joukkovelkakirjakaupankäynti Joukkovelkakirjojen keskimääräinen päivävaihto oli 10 067 miljoonaa euroa (9 046 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 4,3 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa). Indeksiosuudet/sijoitusrahasto-osuudet Indeksiosuuksien/sijoitusrahasto-osuuksien keskimääräinen päivävaihto oli 49 miljoonaa euroa (45 miljoonaa euroa). Indeksikehitys vuonna 2005 OMXS30-indeksi nousi 11 prosenttia ja päätyi 822,5 pisteeseen (30.12.2004: 741,9). OMXH25-indeksi nousi 12 prosenttia, ja päätyi 2052,9 pisteeseen (30.12.2004: 1831,0). KFX-indeksi nousi 20 prosenttia ja päätyi 344,0 pisteeseen (1 831,0). TALSE-indeksi nousi 35 prosenttia ja päätyi 604,9 pisteeseen (448,8). RIGSE-indeksi nousi 18 prosenttia ja päätyi 486,1 pisteeseen (413,6). VILSE-indeksi nousi 41 prosenttia ja päätyi 513,4 pisteeseen (293,4). Välittäjät Tukholman Pörssi sai tammi-kesäkuussa 2005 2 uutta välittäjää ja yksi välittäjä poistui pörssistä. Helsingin Pörssi sai 3 uutta välittäjää ja Kööpenhaminan Pörssi 4 uutta välittäjää. Tallinnan Pörssi sai 5 uutta välittäjää ja yksi välittäjä poistui pörssistä. Riian Pörssi 3 uutta välittäjää. Vilnan Pörssi sai 5 välittäjää ja yksi välittäjä poistui pörssistä. Kesäkuun 30. päivänä OMX Exchangesissa oli yhteensä 147 välittäjää (luvussa eivät ole mukana ne 87 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 79 on Tukholman Pörssissä (30.12.2004: 78) , 47 Helsingin Pörssissä (44) , 49 Kööpenhaminan Pörssissä (45), 19 Tallinnan Pörssissä (15), 17 Riian Pörssissä (14) ja 23 Vilnan Pörssissä (19). Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 30. kesäkuuta 639 miljardia euroa (30.6.2004: 537 miljardia euroa). Kauden aikana kolme yhtiötä listautui Tukholman Pörssiin ja yhdeksän yhtiötä poistui listoilta. Helsingin Pörssiin listautui viisi yhtiötä ja kolme yhtiötä poistui listoilta. Kööpenhaminan Pörssiin listautui viisi yhtiötä ja 9 yhtiötä poistui listoilta. Riian Pörssiin listautui viisi yhtiötä ja yksi yhtiö poistui listoilta. Listayhtiöitä on yhteensä 681 (pois luettuna 9 yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 271 Tukholman Pörssissä (30.12..2004: 277), 139 Helsingin Pörssissä (137), 179 Kööpenhaminan Pörssissä (185), 15 Tallinnan Pörssissä (13), 43 Riian Pörssissä (39) ja 43 Vilnan Pörssissä (43). Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 4 190, josta 1 551 Tukholman Pörssissä (30.12.2004: 1 485), 294 Helsingin Pörssissä (287), 2 771 Kööpenhaminan Pörssissä (2 278), 6 Tallinnan Pörssissä (5), 29 Riian Pörssissä (29) ja 32 Vilnan Pörssissä (33) Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1575, joista 1343 on Tukholman Pörssissä (30.12.2004: 1 491) ja 232 Helsingin Pörssissä (329). Valvonta-asiat Tukholma Tukholman Pörssi vei alkuvuoden aikana viisi listayhtiötä tai välittäjää koskevaa asiaa kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Kolmessa tapauksessa välittäjä sai varoituksen siitä, että oli jättänyt noudattamatta yleisesti hyväksyttyä Ruotsin arvopaperimarkkinoiden tapaa. Yksi kyseisistä välittäjistä oli Citigroup Global Markets Limited joka sai varoituksen kesäkuussa. Citigroup hankki yli 5 prosenttia Lindex Ab:n osakkeista, mutta ei kertonut hankinnasta kuin vasta useita päiviä myöhemmin. Citigroup ei myöskään tiedottanut hankinnasta pörssille. Kahdessa muussa tapauksessa Tukholman Pörssin kurinpitolautakunta käsitteli listayhtiön sääntörikkomuksia ja määräsi yhtiölle sakon. Lisätietoja löytyy Tukholman Pörssin internet-sivuilta. Tukholman Pörssi on kiinnittänyt 20 tapauksessa huomiota sääntöjen rikkomiseen. Rikkomukset eivät olleet niin vakavia, että ne olisi pitänyt saattaa kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Kesäkuussa kritisoitiin kahta yhtiötä; yhtä yhtiötä kritisoitiin siitä että se ei informoinut pörssiä ennen kuin julkisti yllättävän tiedon merkittävästä muutoksesta tuloksessaan. Toista yhtiötä kritisoitiin vuosikertomuksessa annetuista tiedoista jotka liittyivät ylimmän johdon palkkioihin. Lisäksi kesäkuussa kritisoitiin yhtä välittäjää ja sen palveluksessa olevaa meklaria tarjousten syöttämisestä NOREX-sääntöjen vastaisesti. Kyseisten tarjousten katsottiin olevan markkinaosapuolia harhaanjohtava vaikutus. Tukholman Pörssi raportoi alkuvuonna Ruotsin rahoitustarkastukselle 17 epäillystä sisäpiirikaupankäyntitapauksesta, joista yksi raportoitiin kesäkuussa. Kuuden kuukauden aikana yksi yhtiö siirrettiin A-listan tarkkailulistalle ja yhdeksän yhtiötä siirrettiin O-listan tarkkailulistalle. Kesäkuussa yksi yhtiö siirrettiin O-listan tarkkailulistalle, koska yhtiö suunnittelee laajaa muutosta liiketoiminnassaan. Helsinki Helsingin Pörssi kiinnitti kymmenen yhtiön huomiota pörssin sääntöjen puutteelliseen noudattamiseen. Lisäksi Helsingin Pörssin kurinpitolautakunnan sihteeri antoi neljälle yhtiölle muistutuksen sääntöjen laiminlyönnistä. Tapaukset eivät olleet niin vakavia, että ne olisi pitänyt saattaa kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Kesäkuussa kritisoitiin yhtä yhtiötä. Yhtiötä kritisoitiin yhtiön toiminnan kehityksen puutteellisesta seurannasta. Helsingin Pörssin kurinpitolautakunta antoi yhdelle yhtiölle varoituksen pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta. Helsingin Pörssin ilmoitti Rahoitustarkastukselle yhteensä 10 epäillystä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä sekä muusta markkinoiden väärinkäytöstapauksesta ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaksi tapauksista ilmoitettiin kesäkuussa. Kolme yhtiötä siirrettiin päälistan tarkkailulistalle, koska yhtiöt olivat jättäneet hakemuksen osakkeen poistamiseksi listalta. Yksi yhtiöstä siirrettiin kesäkuussa. Kööpenhamina Kööpenhaminan Pörssi antoi vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana yhtiölle huomautuksen siitä, että se ei ollut tiedottanut sijoitustappiosta ajoissa. Lisäksi Kööpenhaminan Pörssi aloitti tutkinnan useassa epäillyssä tiedottamissääntöjen rikkomistapauksessa. Yksikään tapaus ei johtanut huomautukseen, mutta pörssi kritisoi tai muuten kommentoi kahden yhtiön käytöstä. Yksi tapauksista käsitteli kesäkuussa lehdistössä ilmestynyttä tietoa jota ei ollut julkistettu pörssitiedotteena. Kööpenhaminan Pörssi hyväksyi vuoden alkupuoliskon aikana neljä listayhtiöihin kohdistuvaa julkista ostotarjousta ja neljä lunastustarjousta. Kesäkuussa pörssi hyväksyi yhden ostotarjouksen. Kuusi yhtiötä siirrettiin alkuvuoden aikana tarkkailulistalle ja kuusi yhtiötä poistettiin tarkkailulistalta. Kesäkuussa 2005 tarkkailulistalle siirrettiin kolme yhtiötä niistä tehdyn tarjouksen vuoksi ja yksi yhtiö poistettiin tarkkailulistalta. Kööpenhaminan Pörssin sääntöjä tarkistettiin kaksi kertaa. Tammikuussa 2005 sääntöjä muutettiin markkinoiden väärinkäyttö -direktiivin ja IAS/IFRS-sääntöjen voimaansaattamisen johdosta. Kööpenhaminan Pörssi on pitänyt listayhtiöille useita tiedotustilaisuuksia muutoksista. Kesäkuussa 2005 sääntöjä muutettiin esitedirektiivin voimaan saattamisen seurauksena. Muutoksen myötä kiinteistövelkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden täytyy julkaista esite 1. heinäkuuta 2005 alkaen. Lisätietoja markkinavalvontatapauksista on osoitteessa www.omxgroup.com/copenhagenstockexchange Tallinna Tallinnan Pörssin markkinavalvontakomitea päätti huhtikuussa määrätä Hansapankille 15 978 euron sakon listayhtiöitä koskevien sääntöjen rikkomisesta. Lisätietoja antavat: Kaupankäyntitilastoista Anu Ilvonen, viestintäpäällikkö, +358 9 6166 7599 Markkinavalvonnasta Janne Seppänen, markkinavalvonta, +358 9 6166 7382 Tilastot ovat myös luettavissa internetissä osoitteessa TTTTwww.omxgroup.com.

Tilaa

Liitteet & linkit