OMX Exchanges 1): Kuukausitilasto toukokuu 2005

• Vilnan Pörssi otti 30.toukokuuta menestyksekkäästi käyttöön yhteisen SAXESS-kaupankäyntialustan, joka on jo käytössä Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Riian ja Tallinnan pörsseissä (OMX:n omistamat pörssit) sekä Oslon ja Reykjavikin pörsseissä. • Kööpenhaminan Pörssille toukokuu oli ennätyksellinen, kun sen osakevaihto oli yhteensä 11 557 miljoonan euroa. Edellinen ennätys, 10 350 miljoonaa euroa tehtiin maaliskuussa 2005. • 24. toukokuuta 2005 tehtiin indeksitermiinisopimuksia kaikkien aikojen ennätysmäärä, 486 777 sopimusta. Edellinen ennätys oli 338 430 sopimusta.

Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 2 798 miljoonaa euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 2 498 miljoonaa euroa). Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 75 386 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 67 402). Osakkeiden kiertonopeus oli 112 prosenttia. Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 459 084 sopimusta (12 kk: 421 918 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 412 983 sopimusta (12 kk: 393 195 sopimusta) ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto 46 101 sopimusta (12 kk: 28 723 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemioarvo oli 4,5 miljoonaa euroa (12 kk: 4,6 miljoonaa euroa) päivässä. Joukkovelkakirjakaupankäynti Joukkovelkakirjojen keskimääräinen päivävaihto oli 9 200 miljoonaa euroa (12 kk: 9 587 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 5,3 miljoonaa euroa (12 kk: 4,1 miljoonaa euroa). Indeksiosuudet/sijoitusrahasto-osuudet Keskimääräinen päivävaihto indeksiosuudet/sijoitusrahasto-osuudet oli 31 miljoonaa euroa (12 kk: 37 miljoonaa euroa). Indeksikehitys Toukokuussa OMXS30-indeksi nousi 5,7 prosenttia ja OMXH25-indeksi nousi 7,2 prosenttia, KFX-indeksi nousi 6,8 prosenttia, TALSE-indeksi laski 0,5 prosenttia, RIGSE-indeksi laski 4,0 prosenttia ja VILSE-indeksi laski 1,6 prosenttia. Välittäjät Toukokuun 31. päivänä OMX Exchangesissa oli yhteensä 146 välittäjää (luvussa eivät ole mukana ne 86 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 78 on Tukholman Pörssissä, 47 Helsingin Pörssissä, 48 Kööpenhaminan Pörssissä, 19 Tallinnan Pörssissä, 17 Riian Pörssissä ja 23 Vilnan Pörssissä. Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 31. toukokuuta 631 miljardia euroa (29.5.2004: 519 miljardia euroa). Toukokuun aikana yksi yhtiö listautui Tukholman Pörssiin ja yksi yhtiö poistui listoilta. Helsingin Pörssiin listautui myös yksi yhtiö. Sekä Kööpenhaminan että Riian pörsseissä yksi yhtiö poistui listoilta. Listayhtiöitä on yhteensä 678 (pois luettuna 9 yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 271 Tukholman Pörssissä, 139 Helsingin Pörssissä, 179 Kööpenhaminan Pörssissä, 13 Tallinnan Pörssissä, 42 Riian Pörssissä ja 43 Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 4 123, josta 1 517 Tukholman Pörssissä, 292 Helsingin Pörssissä, 2 247 Kööpenhaminan Pörssissä, 6 Tallinnan Pörssissä, 30 Riian Pörssissä ja 31 Vilnan Pörssissä. Toukokuun aikana Tukholman Pörssissä rekisteröitiin 72 uutta velkakirjaa ja 39 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin rekisteröitiin 16 uutta velkakirjaa ja 7 poistui listoilta. Kööpenhaminan Pörssissä rekisteröitiin 29 uutta velkakirjaa ja 14 poistui listoilta. Riian Pörssiin rekisteröitiin 1 uusi velkakirja. Vilnan Pörssiin rekisteröitiin 1 uusi velkakirja ja 1 poistui listoilta. Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1 643, joista 1 361 on Tukholman Pörssissä ja 282 Helsingin Pörssissä. Toukokuussa Tukholman Pörssiin listattiin 192 uutta warranttia ja 137 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin listattiin 32 uutta warranttia ja 51 poistui listoilta. Valvonta-asiat Tukholma Tukholman Pörssi kiinnitti huomiota kolmeen sääntörikkomukseen. Rikkomukset eivät olleet niin vakavia, että ne olisi tarvinnut viedä pörssin kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Kahta yhtiötä kritisoitiin tulevaisuuden näkymien julkistamisesta haastattelussa. Yhtä yhtiötä kritisoitiin siitä, että se ei ollut julkistanut yrityskauppoja ja osakkeiden omistusoikeuden siirtymistä Ruotsin elinkeinoelämän pörssikomitean (Näringslivets Börskomitté) sääntöjen mukaisesti. VLT AB ja Klippan AB siirrettiin Tukholman Pörssin O-listan tarkkailulistalle. VLT AB ei täyttänyt listalleottovaatimuksia osakkeiden omistuksen jakautumisen osalta. Klippan AB ilmoitti olevansa vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Ruotsin Rahoitustarkastukselle raportoitiin kaksi epäiltyä sisäpiirikaupankäyntitapausta ja kolme kurssimanipulaatioepäilyä. Lisäksi raportoitiin yksi muu valvonta-asia. Tukholman Pörssi kritisoi yhtä välittäjää ja yhtä institutionaalista sijoittajaa elinkeinoelämän pörssikomitean (Näringslivets Börskommitté) sääntöjen rikkomisesta. Molemmissa tapauksissa oli kyse yrityskaupasta ja osakkeiden omistusoikeuden siirtymisestä tiedottamisesta. Lisäksi Tukholman Pörssi kritisoi yhtä välittäjää NOREX-sääntöjen vastaisesta tarjousten syöttämisestä sekä kahta muuta välittäjää kurssiin vaikuttavien tietojen sopimattomasta käsittelystä. Helsinki Toukokuussa Rahoitustarkastukselle ilmoitettiin yhdestä epäillystä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä sekä kahdesta muusta epäillystä markkinoiden väärinkäytöstapauksesta. Lisäksi Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunta antoi Nokia Oyj:lle varoituksen pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta. Kurinpitolautakunta katsoo, että yhtiö ei ollut julkistanut tiedossaan olevaa muutosta aiemmin julkistamaansa osakekohtaiseen ennusteeseen ilman aiheetonta viivytystä. Lisätietoja antavat: Kaupankäyntitilastoista Anu Ilvonen, viestintäpäällikkö, +358 9 6166 7599 Markkinavalvonnasta Janne Seppänen, markkinavalvonta, +358 9 6166 7382 Tilastot ovat myös luettavissa internetissä osoitteessa www.omxgroup.com. 1) Tämä tilasto kattaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Liettuan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat kaikkiin kuuteen pörssiin ellei toisin mainita.

Liitteet & linkit