OMX:n pörssien vuositilastot 2005

- Keskimääräinen päivävaihto oli 2 993 (2004: 2 500) miljoonaa euroa. - Osakkeiden kiertonopeus oli 115 (114) prosenttia. - Keskimääräinen johdannaisten päivävaihto 478 240 (449 024) sopimusta. - Listayhtiöitä oli 679 (vuoden 2004 lopussa 685). - Välittäjiä oli 148 (vuoden 2004 lopussa 142).

Vuoden 2005 tapahtumia OMX Exchangesissä • Päivittäisten kauppojen määrä nousi vuonna 2005 kaikkien aikojen korkeimmaksi, kun kauppoja tehtiin 84 357 päivässä. (Toiseksi paras vuosi oli 2000, jolloin tehtiin 79 000 kauppaa päivässä). • Johdannaiskaupassa vuonna 2005 tehtiin 478 240 sopimusta päivässä, joten vuodesta 2005 tuli kaikkien aikojen paras vuosi. • Osakkeiden kokonaisvaihto oli lokakuussa 77,8 miljardia euroa, joka vastasi 3 703 miljoonan euron keskimääräistä päivävaihtoa. Lokakuu oli kaupankäynnin paras yksittäinen kuukausi vuoden 2000 huhtikuun jälkeen (3 874 miljoonaa euroa) 1). • Johdannaiskaupassa tehtiin lokakuussa 624 265 sopimusta päivässä, joka on tilastoissa toiseksi paras kuukausi. Nykyinen ennätys, 639 580 sopimusta päivässä, tehtiin helmikuussa 2004. Osakevaihto ja kauppojen lukumäärä 1996–2005 [REMOVED GRAPHIC] 1) Vuoden 2000 huhtikuun luvut on laskettu uudelleen ja niihin on lisätty Kööpenhaminan, Helsingin, Riian, Tallinnan ja Vilnan pörssit, jotka eivät vielä tällöin olleet osa OMX:ää. Pohjoismainen pörssi näköpiirissä Nordic Marketplaces -liiketoiminta-alueen johtaja ja Tukholman Pörssin toimitusjohtaja Jukka Ruuskan katsaus: OMX:llä on takanaan tapahtumarikas vuosi, jonka aikana visio yhteispohjoismaisesta pörssistä alkoi toteutua. Tammikuussa Kööpenhaminan Pörssi liitettiin OMX:ään, ja syksyn aikana käynnistettiin suunnitelmat pohjoismaisesta pörssilistasta, OMX-listasta. Listan käyttöönoton myötä Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä aletaan noudattaa yhtenäisiä listausvaatimuksia ja yhtenäistä tapaa esitellä listayhtiöt. OMX-lista lisää pohjoismaisten osakkeiden näkyvyyttä ja vahvistaa alueen kilpailukykyä. Tavoitteena on, että sijoittamisesta yli Pohjoismaiden rajojen tulee luonnollinen vaihtoehto ja että pohjoismaiset sijoittajat pitävät Pohjoismaiden aluetta kotimarkkina-alueenaan. Kaupankäyntiä tarkastaltaessa osakevaihto kasvoi merkittävästi vuoden 2005 aikana samoin kuin listayhtiöiden markkina-arvot. Lisäksi johdannaiskaupankäynti aktivoitui ja useita ennätyksiä rikottiin. Ilahduimme myös uusista listayhtiöistä ja välittäjistä, jotka tulivat pörssitoimintaan mukaan. Lokakuussa indeksien nimet yhtenäistettiin Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan pörsseissä. Lisäksi kaikki OMX:n pörssit ovat ottaneet käyttöön yhtenäiseen kansainväliseen standardiin perustuvan GICS-toimialaluokituksen. OMX käynnisti First North -nimisen vaihtoehtoisen markkinapaikan Pohjoismaissa. Vaihtoehtoinen markkinapaikka on suunnattu pienille yhtiöille, jotka eivät ole valmiita listautumaan pörssiin. Vaihtoehtoisen markkinapaikan tarjoamisella OMX helpottaa pienten yritysten mahdollisuuksia saada riskirahoitusta, mikä edelleen vahvistaa koko alueen talouskasvua. Vuoden aikana Tukholman Pörssi esitteli corporate governance -ohjeet listayhtiöilleen. Vuoden 2006 alusta alkaen corporate governance -ohjeet otetaan käyttöön myös Riikan ja Tallinnan pörsseissä. Helsingin, Kööpenhaminan ja Vilnan pörsseissä ohjeet otettiin käyttöön jo aikaisemmin. Vuodelle 2006 on suunnitteilla myös muita tärkeitä edistysaskeleita kuten yhteisen pörssijäsenyyden sekä pohjoismaisten informaatiotuotteidemme ja -palveluidemme kehittäminen. Lisäksi otamme käyttöön pohjoismaisen OMX-pörssilistan, joka lisää entisestään kiinnostusta aluetta kohtaan. OMX:n tavoite on viedä pohjoismainen pörssi maailman pörssikartalle! Vuosi 2005 lyhyesti Tukholma: • Joulukuu oli tilastojen paras kuukausi indeksifutuureiden kaupankäynnissä. Keskimääräinen päivävaihto oli 51 327 sopimusta (helmikuu 1997: 18 039). • Osakevaihto oli 1 603 miljoonaa euroa päivässä, joten vuosi 2005 oli kaikkien aikojen kolmanneksi paras. • Joulukuu oli tilastojen paras kuukausi helmikuun 1997 jälkeen korkojohdannaisten kaupassa, ja keskimääräinen päivävaihto oli 53 859 sopimusta (helmikuu 1997: 62 530). • Osakkeiden kiertonopeus oli 124 (134) prosenttia. Helsinki: • Marraskuussa warranttikaupankäynti nousi kaikkien aikojen korkeimmaksi, 122,2 miljoonaan euroon (marraskuu 2005: 114,0 milj. euroa), joka vastaa 6,1 miljoonan euron keskimääräistä päivävaihtoa (marraskuu 2005: 5,2 milj. euroa). Kööpenhamina: Vuoden 2005 osakekaupankäynnistä tuli kaikkien aikojen vilkkain, 125,8 miljardia euroa (2004: 79,7 mrd euroa). Joulukuussa tehtiin ennätysmäärä osakekauppoja 421 790, ja 2005 oli paras vuosi mitattuna kauppojen määrällä, yhteensä 147 623. Vilna: Vuoden 2005 yhteenlaskettu vuotuinen osakevaihto, 588 miljoonaa euroa, ja kauppojen määrä, 147 623, olivat kaikkien aikojen suurimpia . Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 2 993 (2 550) miljoonaa euroa, joka on 20 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2004. Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 84 357 (68 093), joka on 24 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2004. Osakkeiden kiertonopeus oli 115 (114) prosenttia. Kymmenen vaihdetuinta osaketta [REMOVED GRAPHIC] Johdannaiskaupankäynti Osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 478 240 (449 024) sopimusta, joka merkitsee 7 prosentin kasvua. Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 440 544 (423 198) sopimusta ja korkojohdannaisten 37 696 (25 826) sopimusta. Osakeoptioiden kaupan kokonaisarvo oli 5,0 (5,7) miljoonaa euroa päivässä. Johdannaisten päivävaihto 1996–2005 [REMOVED GRAPHIC] Joukkovelkakirjakaupankäynti Joukkovelkakirjojen keskimääräinen päivävaihto oli 10 261 miljoonaa euroa (9 385 milj. euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 5,8 miljoonaa euroa (6,0 milj. euroa). Indeksiosuudet/sijoitusrahasto-osuudet Indeksiosuuksien/sijoitusrahasto-osuuksien keskimääräinen päivävaihto oli 63 miljoonaa euroa (38 milj. euroa). Indeksikehitys vuonna 2005 OMXS30-indeksi kasvoi 29 prosenttia ja päätyi vuoden lopussa 960,0 pisteeseen (30.12.2004: 741,9). OMXH25-indeksi päätyi 2 301,3 pisteeseen (30.12.2004: 1 831,0) eli kasvua oli 26 prosenttia. OMXC20-indeksi oli vuoden lopussa 393,5 pistettä (30.12.2004: 286,7), mikä merkitsi 37 prosentin nousua. OMXT-indeksi päätyi 664,1 pisteeseen (30.12.2004: 448,8), ja nousi 48 prosenttia ja OMXR-indeksi päätyi 676,4 pisteeseen (30.12.2004: 413,6), mikä merkitsi 64 prosentin kasvua. OMXV-indeksi oli vuoden lopussa 448,8 (30.12.2004: 293,4), joten nousua oli 53 prosenttia. Välittäjät Vuoden 2005 aikana Tukholman Pörssiin liittyi 9 uutta välittäjää ja 3 jäsenyyttä päättyi. Helsingin Pörssiin tuli 6 uutta välittäjää. Kööpenhaminan Pörssiin hyväksyttiin 6 uutta välittäjää ja 1 jäsenyys päättyi. Tallinnan Pörssissä aloitti 4 uutta välittäjää ja 1 luopui jäsenyydestä. Riian Pörssiin tuli 3 uutta jäsentä. Vilnan Pörssiin hyväksyttiin 8 välittäjää ja 3 luopui jäsenyydestään. 30. joulukuuta 2005 välittäjien kokonaismäärä oli 148 (pois lukien 96 jäsentä, jotka ovat useamman kuin yhden pörssin välittäjiä) (30.12.2004: 142/74). Kokonaismäärästä Tukholman Pörssissä oli 84 (30.12.2004: 78) välittäjää, Helsingin Pörssissä 50 (30.12.2004: 44) välittäjää, Kööpenhaminan Pörssissä oli 51 (30.12.2004: 46) välittäjää, Tallinnan Pörssissä 18 (30.12.2004: 15) välittäjää, Riikan Pörssissä 17 (30.12.2004: 14) välittäjää ja Vilnan Pörssissä 24 (30.12.2004: 19) välittäjää. Uudet yhtiöt OMX:n pörsseissä vuonna 2005 [REMOVED GRAPHIC] Listamuutokset Osakkeet Osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 30. joulukuuta 743 miljardia euroa (30.12.2004: 587 mrd euroa). Vuoden 2005 aikana 9 yhtiötä listautui Tukholman Pörssiin ja 14 yhtiötä poistui listoilta. Helsingin Pörssissä 5 yhtiötä listautui ja 5 poistui listoilta. Kööpenhaminan Pörssissä 6 yhtiötä listautui ja 15 yhtiöitä poistui listoilta. Riikan Pörssissä 7 yhtiötä listautui ja 1 yhtiö poistui listoilta. Tallinnan Pörssissä 3 yhtiötä listautui ja 1 poistui listalta. Listayhtiöiden kokonaismäärä on 679 (30.12.2004: 686) (pois lukien 9 useassa pörssissä listautunutta), joista 272 (30.12.2004: 277) yhtiötä ovat listautuneet Tukholman Pörssissä, 137 (30.12.2004: 137) Helsingin Pörssissä, 176 (30.12.2004: 185) Kööpenhaminan Pörssissä, 15 (30.12.2004: 13) Tallinnan Pörssissä, 45 (30.12.2004: 39) Riikan Pörssissä ja 43 (30.12.2004: 43) Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Velkakirjojen yhteenlaskettu kokonaismäärä oli 4 328, joista 1 621 (30.12.2004:1 485) oli Tukholman Pörssissä, 302 (30.12.2004: 287) Helsingin Pörssissä, 2 325 (30.12.2004: 2 232) Kööpenhaminan Pörssissä, 9 (30.12.2004: 5) Tallinnan Pörssissä, 34 (30.12.2004: 29) Riikan Pörssissä ja 37 (30.12.2004: 33) Vilnan Pörssissä. Warrantit Warranttien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1 463, joista 1 121 (30.12.2004: 1 491) Tukholman Pörssissä ja 342 (30.12.2004: 329) Helsingin Pörssissä. Valvonta-asiat Tukholman Pörssi Tukholman Pörssi ohjasi vuoden aikana yhdeksän tapausta 83:sta kurinpitolautakunnalle. Tapaukset koskivat listayhtiöitä ja välittäjiä. Kurinpitolautakunnalle siirrettiin yhdeksän tapausta, joista neljä sai kurinpitomaksun, neljä varoituksen ja yhdelle yksittäiselle meklarille annettiin varoitus. Joulukuussa kurinpitolautakunta sakotti kolmea yhtiötä. Fastighets AB Balder/Enlight Internationalille annettiin 384 000 kruunun sakot, koska yhtiö oli muuttanut ennustettaan painettuun vuosikertomukseen, mutta ei ollut kuitenkaan julkistanut tietoa. Yhtiö ei myöskään kertonut muutoksesta ensimmäisessa osavuosikatsauksessaan. Note AB sai 348 000 kruunun sakot siitä, että oli julkistanut osakkeen hintaan vaikuttavaa tietoa analyytikkotilaisuudessa. Fischer Partnersfondkommission AB:ta sai 300 000 kruunun sakot siitä, että yhtiö oli sallinut joidenkin asiakkaiden asettavan tarjouksia kaupankäyntijärjestelmään, mikä on NOREX-kaupankäyntisääntöjen vastaista. Tukholman Pörssi kritisoi 23 tapauksessa listayhtiötä ja 16 tapauksessa välittäjää sääntörikkomuksesta. Rikkomukset eivät olleet luonteeltaan kuitenkaan niin vakavia, että ne olisivat vaatineet kurinpitolautakunnan käsittelyä. Joulukuussa Tukholman Pörssi kritisoi välittäjiään kolmessa tapauksessa. Kahdessa tapauksessa välittäjät olivat välittäneet tarjouksia, jotka poikkesivat käyvistä markkina-arvoista. Kolmas tapaus koski välittäjän tarjouksen asettamista kaupankäynnin jälkeisessä vaiheessa, jolloin välittäjän tarjoukset olivat vääristyneitä. Tämä johtui virheestä välittäjän sisäisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Kaikissa näissä tapauksisssa kritiikki koski puutteita välittäjien sähköisten kaupankäyntijärjestelmien valvonnassa. Vuoden aikana 15 Tukholman Pörssiin listautunutta yhtiötä siirrettiin Tarkkailulistalle. Yksi yhtiö siirrettiin listalle yhtiön epävakaan taloudellisen tilanteen vuoksi. Kaksi yhtiötä siirrettiin Tarkkailulistalle, koska yritystoimintaan suunniteltiin merkittäviä muutoksia, jotka poikkesivat yhtiön varsinaisesta toiminnasta. Loput yhtiöt siirrettiin Tarkkailulistalle, koska ne eivät noudattaneet listaustaumisvelvoitetta koskien omistuksen jakautumista julkisten osaketarjousten yhteydessä. Joulukuussa Maxim Pharmaceuticals, Inc. siirrettiin Tarkkailulistalle O-listalta, koska yhtiö oli hakenut Tukholman Pörssiltä listalta poispääsyä. Vuoden aikana Tukholman Pörssi ohjasi 42 sisäpiirikauppa- tai osakekurssimanipulaatioepäilyä Ruotsin rahoitustarkastukselle tai Ruotsin talousrikoksia käsittelevälle viranomaiselle, Ekobrottsmyndighetenille, joista kaksi joulukuussa. Helsingin Pörssi Vuoden 2005 aikana Helsingin Pörssi kiinnitti 17 tapauksessa huomiota pörssin sääntöjen puutteelliseen noudattamiseen. Lisäksi Helsingin Pörssin kurinpitolautakunnan sihteeri antoi seitsemälle yhtiölle muistutuksen sääntöjen laiminlyönnistä. Tapaukset eivät olleet niin vakavia, että ne olisi pitänyt saattaa kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Helsingin Pörssin kurinpitolautakunta antoi yhdelle yhtiölle varoituksen ja toiselle yhtiölle varoituksen ja sakon pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta. Varoitus ja sakko annettiin joulukuussa puutteellisesta yrityskauppatiedottamisesta. Helsingin Pörssin ilmoitti Rahoitustarkastukselle yhteensä 15 epäillystä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä sekä muusta markkinoiden väärinkäytöstapauksesta vuoden 2005 aikana. Yksi tapauksista ilmoitettiin joulukuussa. Vuoden 2005 aikana neljä yhtiötä siirrettiin tarkkailulistalle. Yksi yhtiö siirrettiin Päälistan Tarkkailulistalle ja kaksi I-listan tarkkailulistalle, koska yhtiöt olivat jättäneet hakemuksen osakkeen poistamiseksi listalta. Yksi yhtiöstä siirrettiin joulukuussa Päälistan Tarkkailulistalle, koska yhtiön listakelpoisuudessa oli merkittävä puute ja liikkeeseenlaskija laiminlöi toistuvasti pörssin sääntöjen noudattamisen. Kööpenhaminan Pörssi Vuonna 2005 Kööpenhaminan Pörssi moitti kolmea yhtiötä kurssiin vaikuttavan tiedon julkaisemisesta sopimattomalla tavalla. Näin tapahtui viimeksi joulukuussa, kun yhtiö kertoi markkinatoimijalle tiedon virheestä nettovarallisuudessa ennen kuin se julkisti tiedon yhtiötiedotteena. Kööpenhaminan Pörssi kiinnitti 11 tapauksessa huomion liikkeeseenlaskijan toimintaan, joka koski epäilyä puutteellisesta tiedottamisesta. Missään näistä tapauksista ei annettu moitteita. Vuonna 2005 yhtä välittäjää moitittiin kaupan ilmoittamatta jättämisestä. Vuonna 2005 Kööpenhaminan Pörssi käsitteli kahdeksan julkista ostotarjousta ja kahdeksan lunastustarjousta. Näistä viimeisin käsiteltiin joulukuussa, kun Nordic Telephone Company ApS jätti julkisen ostotarjouksen TDC A/S:n osakkeenomistajille, ja Aktieselskabet Schouw & Co jätti julkisen ostotarjouksen BioMar Holding A/S:n osakkeenomistajille. Kaiken kaikkiaan 18 yhtiötä siirrettiin Tarkkailulistalle. Neljä yhtiötä siirrettiin Tarkkailulistalle joulukuussa: Mols-Linien A/S odottaa A/S Storebæltforbindelsenin kanssa tekemänsä sopimuksen hyväksymistä ja julkistamista, Asgaard Development A/S odottaa päätöstä yhtiön pilkkomisesta, Akademisk Boldklub A/S odottaa ostotarjouksen hyväksymistä kuten myös Nørhaven A/S. Vuonna 2005 kahdeksan yhtiötä siirrettiin Tarkkailulistalta, joista kolme siirrettiin joulukuussa: EAC, kun sen osakkeenomistajat olivat hyväksyneet EAC Nutrition Ltd:n myynnin; Spæncom A/S, kun yhtiön taloudelliset epäselvyydet on nyt selvitetty; Københavns Lufthavne A/S, koska Macquarie Airports Copenhagen ApS on ilmoittanut, että ostotarjous Københavns Lufthavne A/S:n osakkeenomistajille toteutuu; ja Mols-Linien A/S, kun Tanskan liikenne- ja energiaministeriö (The Danish Ministry of Transport and Energy) on hyväksynyt Mols-Linien A/S:n ja A/S Storebæltsforbindelsenin välisen sopimuksen. Tammikuussa Kööpenhaminan Pörssi otti käyttöön IAS/IFRS-raportoinnin ja markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin (Market Abuse Directive, MAD) sekä kesäkuussa listalleottoesitteitä koskevan Prospectus-direktiivin. Tallinnan Pörssi Huhtikuussa Tallinnan Pörssin Listaus- ja valvontakomitea päätti antaa 15 978 euron sakot AS Hansapankille, koska se oli rikkonut Tallinnan Pörssin sääntöjä viivyttelemällä yritysvaltaustarjousta koskevan neuvottelutiedon julkistamista. Marraskuussa Tallinnan Pörssin Listaus- ja valvontakomitea antoi varoituksen kahdelle yhtiölle, jotka olivat rikkoneet kaupankäynnin ajankohtaa koskevia sääntöjä. AS Norman johtoon kuuluva henkilö oli ostanut AS Norman osakkeita sääntöjenvastaisesti huhtikuussa 2005. AS Baltican johtoon kuuluva henkilö oli myös ostanut AS Baltican osakkeita sääntöjenvastaisesti syyskuussa 2005. Marraskuussa listaus- ja valvontakomitea määräsi 320 euron sakon AS Rakvere Lihakombinaatille, sillä se oli antanut tiedon sen johtokuntaan jäsenen eläkkeelle siirtymisestä päivää liian myöhään elokuussa 2005. OMX Exchangesin markkinavalvontaa koskeva yksityiskohtaisempi raportti julkaistaan piakkoin osoitteessa www.omxgroup.com/stocholmsborsen. Raportti löytyy otsikon ”Our services for issuers/News for listed companies” alta. Lisätietoja antavat: Helsinki, Jarmo Holopainen, viestintäpäällikkö +358 9 6166 7203 Tukholma, Ulrika Olofson, viestintäpäällikkö +46 8 405 63 76 Kööpenhamina, Ellen-Margrethe Soelberg, viestintäpäällikkö + 45 33 77 04 30 Tallinna, Tex Vertmann, viestintäpäällikkö +372 640 88 62 Riika, Inese Purgaile, viestintäpäällikkö + 371 721 24 31 Vilna, Diana Sokolova, markkinointi- ja viestintäpäällikkö +370 5 272 13 71 Nämä tilastot ovat myös nähtävillä internetsivuillamme osoitteessa www.omxgroup.com.

Liitteet & linkit