OMX otti 1. heinäkuuta alkaen käyttöön yhteisen kansainvälisen toimialaluokituksen

Osana Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoiden yhtenäistämistä OMX:n kaikki kuusi pörssiä käyttävät tästä päivästä alkaen listayhtiöiden luokittelussa kansainvälistä GICS (Global Industry Classification Standard) toimialaluokitusta. Myös Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan pörsseissä listatut osakkeet on nyt luokiteltu GICS-standardin mukaisesti. Kyseisen luokitusstandardin ovat kehittäneet Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI) ja Standard & Poor’s (S&P).

Pohjoismaiden ja Baltian yhteinen toimialaluokitus parantaa huomattavasti listattujen yhtiöiden kansainvälistä vertailtavuutta ja tarjoaa yhtiöille selkeästi määritellyn, nykyistä laajemman vertailuryhmän. GICS-toimialaluokitus kattaa noin 95 prosenttia maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta. Kööpenhaminan ja Tukholman pörssit ovat käyttäneet GICS-toimialaluokitusta vuodesta 2001. GICS-luokitus on lisäksi käytössä Oslon ja Islannin pörsseissä. GICS helpottaa toimiala-analyysia luokittelemalla yhtiöt neljällä tasolla, jotka ovat toimialaluokka, toimialaryhmä, toimiala ja alatoimiala. Luokittelu perustuu yhtiön päätoimialaan eli liiketoimintaan, joka tuo enemmistön yhtiön liikevaihdosta. GICS-luokittelussa on kymmenen toimialaluokkaa, jotka ovat Energia, Perusteollisuus, Teollisuustuotteet ja -palvelut, Kulutustavarat ja -palvelut, Päivittäistavarat, Terveydenhuolto, Rahoitus, Informaatioteknologia, Tietoliikennepalvelut ja Yhdyskuntapalvelut. Uusi toimialaluokitus korvaa Helsingin Pörssin nykyisen toimialajaon. GICS-toimialaluokituksen käyttöönoton yhteydessä Helsingin Pörssissä otetaan 1. heinäkuuta 2005 alkaen käyttöön myös uusia toimialaindeksejä. Lisätietoja toimialaluokituksesta ja toimialaindekseistä on saatavilla internetissä osoitteesta www.omxgroup.com/helsinginporssi

Tilaa

Liitteet & linkit