Ennätysvaihto OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä

Pohjoismaisen Pörssin osakekaupankäynnissä tehtiin huhtikuussa ennätys. Huhtikuun 26. päivänä osakekaupankäynnin arvo oli 9,0 miljardia euroa (aikaisempi ennätys 28.2.2007: 8,6 miljardia euroa). Osakekaupankäynnissä saavutettiin myös kuukausiennätys, joka oli keskimäärin 5,74 miljardia euroa päivässä (aikaisempi ennätys helmikuussa 2006: 5,73 miljardia euroa). Osakekaupankäynnin arvo nousi 13 prosentilla huhtikuuhun 2006 verrattuna, mikä oli aikaisempi ennätyskuukausi. Kaupankäynnin määrä nousi huhtikuussa 33 prosentilla verrattuna samaan kuukauteen edellisvuonna.

Pohjoismaisella markkinainformaatiopalvelulla hyvä vastaanotto
Vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä jälleenmyyjien määrä nousi 103:een. Jälleenmyyjiä oli 87 vastaavana ajankohtana vuonna 2006. Reaaliaikaisten markkinainformaatiopäätteiden määrä nousi 65 000:sta 83 000:een.

Teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialan kaupankäynti vilkkainta
Huhtikuussa käytiin eniten kauppaa Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialalla vaihdon ollessa 27,5 miljardia euroa. Toiseksi eniten kauppaa käytiin Informaatioteknologia -toimialalla, jonka vaihto oli 24,8 miljardia euroa.

Kaupankäynti huhtikuussa
Keskimääräinen päivävaihto oli 5,7 miljardia euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 4,5 miljardia euroa). Keskimääräinen päivittäisten kauppojen määrä oli 171 705 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 142 899 kauppaa). Ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräisten 658 489 sopimusta (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 558 380 sopimusta).

Tilastot ovat katsottavissa osoitteessa www.omxgroup.com/nordicexchange

Liitteet & linkit